Платні послуги
Послуги у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення


Зразок заяви для фізичних та юридичних осіб


Зразок заяви для фізичних та юридичних осіб 2

Тарифи/Прейскурант

№ п/п Найменування робіт (послуг) Ціна (без ПДВ), грн.

Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні дослідження

1.Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів 51.87за одне дослідження одного об'єкта
2.Визначення:
1) залишкової кількості антибіотиків у харчових продуктах методом дельвотесту 107.31за дослідження одного продукту
2) наявності молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах 51.65
3.Мікроскопія кисломолочних продуктів 14.81за дослідження одного продукту
4.Виявлення у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини: за дослідження одного показника в одному об'єкті
1) мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 40.17
2) бактерій групи кишкової палички51.3
3) бактерій родини Enterobacteriaceae (сальмонели, шегели, синьогнійної палички, патогенні ешеріхії та ін.)65.1
4) мікроорганізми роду Proteus45.66
5) бактерій родини стафілококів (золотистого, епідермального та ін.)30.94
6) сульфітредукуючих клостридій50.52
7) Bacillus cereus 50.15
8) лістерій36.34
9) патогенних вібріонів132.71
10) патогенних бактерій роду лістерій136.87
11) бруцел141.02
12) ієрсиній153.72
13) плісеневих грибів та дріжджів65.22за дослідження одного продукту
5.Визначення промислової стерильності консервованої продукції85.37
6.Бактеріологічні дослідження консервованої продукції для виявлення причин псування 133.65
7.Виявлення у борошні та хлібобулочних виробах збудника картопляної хвороби 41.18
8.Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії 43.08за дослідження одного показника
9.Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на: за одне дослідження
1) мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 33.65
2) бактерії групи кишкової палички 17.15
3) плісеневі гриби та дріжджі 18.66
4) золотистий стафілокок 31.83
5) патогенну та умовно-патогенну мікрофлору 39.04
10.Виявлення у воді поверхневих водойм:за одне дослідження
1) мікроорганізмів роду Staphylococcus52.02
2) мікроорганізмів роду Enterococcus79.57
3) патогенну мікрофлору78.21
4) індексу Е.соlі71.24
5) колі-фаги24.92
6) індексу лактозопозитивних кишкових палочек70.34
11.Виявлення у питної воді :за одне дослідження
1) мікроорганізмів роду Enterococcus38.77
2) індексу Е.соlі, P.aeruginosa21.82
3) загальне мікробне число18.28
4) коліформних бактерій47.4
12.Виявлення у грунті :за одне дослідження
1) бактерій родини Enterobacteriaceae (сальмонели, шегели, протею, синьогнійної палички, патогенні ешеріхії та ін.)99.67
2) сульфіт-редукувальних клостридій44.06
13.Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень 41.17за дослідження одного показника
14.Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) 49.47за одне дослідження
15.Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 187.71за одне дослідження
16.Ідентифікація: за одне дослідження
1) мікроорганізмів роду Staphylococcus 56.95
2) мікроорганізмів роду Streptococcus 75.58
3) мікроорганізмів роду Meningococcus 97.44
4) мікроорганізмів роду Corynebacterium 109.08
5) мікроорганізмів роду Bordetella 50.55
6) мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae 111.48
7) мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae 75.51
8) грибів роду Candida 44.03
9) мікроорганізмів родів Campylobacter, Yersinia, Vibrio, Leptospsra і Brucella 136.12за одне дослідження одного роду мікроорганізмів
10) збудника ботулізму 600.07
17.Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах 381.5за одне дослідження
18.Профілактичне дослідження на носійство: за одне дослідження
1) збудників кишкових інфекцій 54.52
2) золотистого стафілокока 55.24
19.Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу 53.19за одне дослідження
20.Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) 65.54за одне дослідження одного виду мікроорганізмів
21.Бактеріологічні та вірусологічні дослідження:
1) біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації 72.33за одне дослідження
22.Виявлення:
1) збудника сибірки в об'єктах середовища життєдіяльності людини (ґрунт, сировина тваринного походження, тощо) 334.98за одне дослідження одного об'єкта
2) лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування 302.61за одне дослідження
3) збудників природно осередкових інфекцій в об'єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії, лістеріозу, єрезіпелоїду і ієрсиніозів) в польовому матеріалі 138.4за дослідження одного показника
23.Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір 276.02за одне дослідження
24.Контроль за якістю:
1) основного пептону122.33за одне дослідження
2) лужного агару121.43за одне дослідження
25.Контроль за якістю поживних середовищ методом: за один тест-штам або одну суміш штамів
1) титраційним 137.73
2) якісним 98.41
26.Контроль роботи парових, сухоповітряних та газових стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів133.76за один обєкт
27.Забір крові 22.5
28.Відбір носоглоткових змивів та слюни15
29.Відбір урогенітальних зішкрібів (жінки)30
30.Відбір урогенітальних зішкрібів (чоловіки)20
31.Вірусологічні дослідження на виявлення антигенів вірусів та антитіл до вирусів методом імуноферментного аналізуодного виду вірусу в одному об'єкті
1) з використанням тест-систем вітчизняного виробництва90
2) з використанням тест-систем зарубіжного виробництва250
32.Вірусологічні дослідження на виявлення індексу авідності методом імуноферментного аналізуодного виду вірусу в одному об'єкті
1) з використанням тест-систем вітчизняного виробництва140
2) з використанням тест-систем зарубіжного виробництва300
33.Імунологічні, онкологічні та гормональні дослідження методом імуноферментного аналізуодного виду вірусу в одному об'єкті
1) з використанням тест-систем вітчизняного виробництва110
2) з використанням тест-систем зарубіжного виробництва330
34.Вірусологічні дослідження біоматеріалу методом полімеразно-ланцюговї реакції (якісне визначення)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК інфекцій Torch-групи та урогенітальних інфекцій з використанням тест-систем вітчизняного виробництва120
2) визначення РНК/ДНК вірусних гепатитів та екзантемних інфекцій з використанням тест-систем вітчизняного виробництва225
3) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва450
35.Вірусологічні дослідження біоматеріалу методом полімеразно-ланцюговї реакції (кількісне визначення)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК інфекцій Torch-групи з використанням тест-систем вітчизняного виробництва140
2) визначення РНК/ДНК вірусних гепатитів з використанням тест-систем вітчизняного виробництва415
3) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва500
36.Вірусологічні дослідження зовнішнього середовища методом полімеразно-ланцюговї реакції (вода, ГМО та інше)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем вітчизняного виробництва480
2) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва700
37.Вірусологічні дослідження зовнішнього середовища та біоматеріалу методом полімеразно-ланцюговї реакції (кліщі, паразити та інші особливо-небезпечні інфекцій)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем вітчизняного виробництва250
2) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва400
38.Вірусологічні дослідження біоматеріалу з використанням мульти-тестів методом полімеразно-ланцюговї реакції на визначення:
1) 2-ох показників250
2) 3-ох показників300
3) 4-ох показників320
4) 8-ох та більш показників500
39. Видова діагностика комах, що мають епідемічне значення (синантропні мухи, кровоссальні комари, кліщі та компоненти гнусу) 28.64за одне дослідження одного екземпляра 
40.Визначення:   
1) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методами Романенка, Філоненко 70.28за одне дослідження однієї проби 
2) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко 115.36за одне дослідження однієї проби 
3) яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільськогосподарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка або Філоненко 102.11за одне дослідження однієї проби 
4 )яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших личинок гельмінтів в ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка або Філоненко 104.77за одне дослідження однієї проби 
41.Виявлення: 
1) пухопероїдів у пусі, пір'ях і вовні 66.5за одне дослідження 
2) демодекоїдних кліщів 68.87
42.Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів 123.41
43.Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) 52за одне дослідження однієї проби 
44.Дослідження: 
1) риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на личинки гельмінтів, найпростіших, конеподів та інших паразитів риб, небезпечних для здоров'я людини 56.96за одне дослідження 
2) м'яса та м'ясопродуктів на личинки гельмінтів 84.69
3) пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших 68.56
45.Дослідження біоматеріалу: 
1) фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана і товстого мазка за Като 41.27
2) дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші 51.31
3) сечі на гельмінти та їх яйця і личинки 51.33
4) харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші 47.83
46.Дослідження: 
1) періанального зскрібка на яйця гельмінтів 17.26
2) фекалій на патогенні кишкові найпростіші 55.43
47.Обстеження партії товару на наявність членистоногих 101.15
48.Паразитологічне дослідження кровоссальних членистоногих на зараженість мікрофіляріями 42.34
49.Дослідження біоматеріалу на плазмодії малярії, лейшманіоз та інші паразити з фарбуванням 85.92
50.Визначення чутливості членистоногих (синантропних комах, кліщів та ін.) до інсектицидних засобів 101.2за одне дослідження одного виду до одного інсектициду 

Вода питна, водойм, стічна та дистильована

51.Визначення вмісту кобальту, марганцю, молібдену, хрому загального, міді, свинцю, кадмію, цинку, заліза, нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії 84.32за дослідження одного показника 
52.Визначення вмісту калію, натрію методом атомно-емісійної спектрометрії з полумневим детектором106.56за дослідження одного показника 
53.Визначення фотоколориметричним методом:   
1) каламутності, кольоровості 34.28за дослідження одного показника 
2) аміаку 41.46
3) нітратів 40.82
4) нітритів 36.24
54.Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом 57.94
55.Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом 79.57
56.Визначення хімічного споживання кисню титрометричним методом в стічній воді 108.38
57.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом 35.55
2) завислих речовин гравіметричним методом 65.37
3) кальцію титрометричним методом 42.62
58.Визначення:
1) лужності титрометричним методом20.91
2) водневого показника потенціометричним методом16.67
59.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) нафтопродуктів 117.81
2) сухого залишку гравіметричним методом 32.26
3) окислюваності титрометричним методом 35.64
4) сірководню фотометричним методом 49.85
5) синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом 122.29
6) сульфатів турбодиметричним методом 74.12
60.Визначення вмісту фтору фотометричним методом 52.86
61.Визначення вмісту титрометричним методом: за одне дослідження 
1) хлоридів 27.13
2) хлору залишкового 25.27
62.Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом 72.32
63.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) хлороформу, діхлоретану газохроматографічним методом 109.9за дослідження одного показника 
2) чотирихлористого вуглецю газохроматографічним методом 115.33
3) алюмінію фотометричним методом 63.09
4) миш'яку фотометричним методом 89.05
5) кремнію фотометричним методом 77.32
6) кадмію, міді, свинцю, цинку у стічної воді методом інверсійної вольт-амперметрії та полярографії122.38за дослідження одного показника 
7) кадмію, міді, свинцю, цинку у питної воді методом інверсійної вольт-амперметрії та полярографії61.57за дослідження одного показника 
8) магнію, калію, натрію розрахунковим методом 27.8за дослідження одного показника 
9) марганцю фотометричним методом67.86
10) заліза фотометричним методом60.3
11) міді фотометричним методом65.45
64.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) бікарбонатів розрахунковим методом 51.81
2) загального фосфору гравеметричним методом 77.37
3) ртуті методом безполумневої атомної абсорбції83.23
4) бензо(а)пірену методом високоефективної рідинної хроматографії130.04
65.Визначення жиру в стічній воді 90.24
66.Визначення: 
1) запаху, смаку, присмаку органолептичним методом 8.65за дослідження одного показника 

Ґрунт

 
67.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) амонійного азоту фотометричним методом 86.12
2) миш'яку титрометричним методом 117.71
68.Визначення кількості нітратного азоту йонометричним методом 77.57
69.Визначення кількості нітрітного азоту фотометричним методом 80.68
70.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) вологості гравіметричним методом 57.35
2) заліза, хрому методом атомної абсорбції110.35за дослідження одного показника 
71.Визначення кількості методом: за одне дослідження 
1) атомної абсорбції - натрію105.6
2) фотометричним- хлорид-іонів 64.01
72.Визначення кількості сульфат-іонів у водній витяжці з грунту фотометричним методом 125.78
73.Визначення вмісту:   
1) фосфору фотометричним методом 86.6за одне дослідження 
2) калію методом атомної абсорбції106.66за одне дослідження 
74.Визначення водневого показника у водній та сольовій витяжці потенціометричним методом 60.87за одне дослідження 
75. Визначення вмісту:
1) міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, марганцю, кобальту атомно-абсорбційним методом 106.42за дослідження одного показника 
2) ртуті атомно-абсорбційним методом 108.8за одне дослідження 

Харчові продукти 

76.Визначення вмісту мікрокомпанентів (метанол, естери, альдегіди, сивушні масла) газохроматографічним методом101.55за дослідження одного показника 
77.Визначення вмісту: 
1) алкоголю без відгону 10.82
2) алкоголю з відгоном 32.45
78.Визначення вмісту:   
1) заліза, нікелю атомно-абсорбційним та/або фотометричним методами126.2за дослідження одного показника 
2) ртуті безполуменевим атомно-абсорбційним методом 96.43за одне дослідження 
3) нітратів іонометричним методом 40.03
4) афлатоксину M1 методом тонкошарової хроматографії 254.13
5) зеаралінону методом тонкошарової хроматографії 294.82
6) дезоксинівалеолу методом тонкошарової хроматографії 231.62
7) афлатоксину B1 методом тонкошарової хроматографії 274.33
8) патуліну методом тонкошарової хроматографії 263.28
9) T2-токсину методом тонкошарової хроматографії 263.44
10) гормону естрадіолу методом високоефективної рідинної хроматографії 314.96
11) бензо(а)пірену методом високоефективної рідинної хроматографії 396.74
12) гістаміну фотометричним методом 178.17
79.Визначення вмісту метилового спирту газохроматографічним методом126.4за одне дослідження 
80. Визначення кількості вологи, сухих речовин гравіметричним методом 25.26за одне дослідження 
81.Визначення: за одне дослідження 
1) наявності піску, мінеральних домішок гравіметричним методом 27.04за дослідження одного показника 
2) кислотності титрометричним методом 26.18
3) лужності титрометричним методом 29.07
4) кислотного числа титрометричним методом 47.54
5) перекисного числа титрометричним методом 39.75
6) густини за допомогою ареометра 10.82
82.Визначення в олії фосфоровміскіх речовин фотометричним методом59.2за одне дослідження 
83.Визначення наявності: за одне дослідження 
1) пероксидази (якість термічної обробки)28.5
2) фосфатази 26.96
3) аміаку, водню пероксиди, соди (якісні реакції) 23.66за дослідження одного показника 
84.Визначення вмісту кісткових включень, складових частин гравіметричним методом21.64за одне дослідження 
85.Визначення показників свіжості 23.4
86.Визначення вмісту:
1) свинцю, кадмію, цинку, міді методом інверсійної вольт-амперметрії та полярографії95.76за дослідження одного показника
2) миш'яку фотометричним методом 98.29за одне дослідження 
3) хлориду натрію титрометричним методом 78.44
4) нітриту натрію фотометричним методом 76.66
5) діастазного числа фотометричним методом91.09
87.Органолептика харчових продуктів 16.23за одне дослідження 
88.Визначення калорійності готових страв, жиру56.18за одне дослідження 
89.Визначення вмісту білка методом Кьєльдаля73.05за одне дослідження 
90.Визначення кількості сорбінової кислоти фотометричним методом 99.45
91.Визначення наявності нітратів в молоці і продуктах його переробки з використанням кадмієвої колонки70.78
92.Визначення кількості: за одне дослідження 
1) цукру в кондитерських виробах титрометричним методом 70.36
2) цукру хлібобулочних виробах титрометричним методом 70.98
93.Визначення рівня пористості хліба 16.23

Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих приміщень

94.Визначення вмісту азоту діоксиду спектрофотометричним методом132.32
95.Визначення вмісту аміаку фотометричним методом 113.54
96.Визначення вмісту:
1) ангідриду сірчистого фотометричним методом 125.8
2) ангідриду фосфорного фотометричним методом 119.36
3) ангідриду хромового спектрофотометричним методом 125.22
97.Визначення вмісту:
1) водню хлористого фотометричним методом 142.77
2) вуглецю оксиду електрохімічним методом 56.12
3) їдких лугів спектрофотометричним методом 90.5
4) пилу гравіметричним методом 69.06
98.Визначення вмісту кислоти:
1) оцтової фотометричним методом 88.44
2) сірчаної фотометричним методом 100.95
99.Визначення фотометричним методом вмісту:135.56
100.1) сірководню 135.56
2) хлору105.25
3) фенолу130.25
4) формальдегіду132.76
5) марганцю136.6
101.Визначення вмісту ацетону в атмосферному повітрі методом:
1) фотометричним 119.94
2) газорідинної хроматографії 142.96
102.Визначення в атмосферному повітрі фотометричним методом вмісту:
1) фтористих сполук газоподібних130.93
2) хрому шестивалентного140.55
3) свинцю110.81
4) діоксиду вуглецю57.55
103.Визначення в атмосферному повітрі методом газорідинної хроматографії вмісту:
1) бензолу130.5
2) етилбензолу130.5
3) толуолу130.5
4) ксилолу130.5
5) спирту метилового142.3
104.Визначення в атмосферному повітрі сажі методом порівняння зі стандартною шкалою60.41
105.Визначення в атмосферному повітрі кадмію, нікелю атомно-абсорбційним методом142.58за дослідження одного показника
106.Визначення у повітрі робочої зони спектрофотометричним методом вмісту:
1) озону114.52
2) натрію хлориду122.12
3) ртуті108.11
4) соди кальцинованої100.69
5) алюмінію114.23
6) нікелю126.35
7) титану138.83
8) кремнію діоксиду аморфного, кремнію діоксиду кристалічного122.96за дослідження одного показника
9) цинку116.2
10) заліза оксиду92.99
11) оксиду хрому (ІІІ)144.82
12) етилену оксиду110.5
13) синтетичних миючих засобів143.19
14) ароматичних амінів та ізоціанатів99.41за дослідження одного показника
107.Визначення мінеральних масел у повітрі робочої зони нефелометричним методом 94.17

Пестициди

108. Визначення залишкової кількості пестицидів у харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища:
1)залишкових кількостей сумі-альфа (есфенвалерат) методом газорідинної хроматографії 195.76
2) ацетохлору (харнесу) методом газорідинної хроматографії 185.63
3) пендіметаліну (стомп) методом газорідинної хроматографії 216.2
4) похідних неонікотиноїдів (актара) методом газорідинної хроматографії 195.34
5) похідних неонікотиноїдів (хорусу) методом газорідинної хроматографії 195.05
6) похідних неонікотиноїдів фіпронілу (регент) методом газорідинної хроматографії 178.83
7) синтетичних піретроїдів лямда-цигалотрину (карате) методом газорідинної хроматографії 147.79
8) синтетичних піретроїдів альфа-циперметрину (фастак) методом газорідинної хроматографії 165.99
9) пропанілу (пропанід) методом газорідинної хроматографії 196.36
10) дельтаметрину (деціс) методом газорідинної хроматографії 177.34
11) похідних триазолів (байлетон) методом газорідинної хроматографії 190.3
12) похідних триазолів деніконазол (сумі-8) методом газорідинної хроматографії 185.68
13) похідних триазолів пенконазол (топаз) методом газорідинної хроматографії 197.34
14) похідних триазолів тебуконазолу (фолікур) методом газорідинної хроматографії 197.91
15) похідних триазолів дефенаконазол (скор) методом газорідинної хроматографії 157.19
16) фосфорорганічних пестицидів піріміфосметил (актелік) методом газорідинної хроматографії 189.8
17) фосфорорганічних пестицидів (фозалон) методом газорідинної хроматографії 183.43
18) фосфорорганічних пестицидів (сатис) методом газорідинної хроматографії 178.83
19) фосфорорганічних пестицидів хлорпірифос (дурсбан) методом газорідинної хроматографії 190.23
20) фосфорорганічних пестицидів (малатіону, метафосу, диметоату, діазинону) методом газорідинної хроматографії 196.45За дослідження одного показника
21) хлорорганічних пестицидів (гексахлорбензолу) методом тонкошарової хроматографії 188.17
22) хлорорганічних пестицидів (ДДТ та його метаболіти, гептахлор, алдрин, альфа, бета, гама-ГХЦ) методом газорідинної хроматографії 195.53За дослідження одного показника
23) залишкової кількості ридомілу методом тонкошарової хроматографії188.07
24) залишкової кількості тебуконазолу методом тонкошарової хроматографії192.35
25) залишкової кількості карате та фастаку методом тонкошарової хроматографії186.74

Визначення інших хімічних речовин

109.Визначення органолептичних показників 10.82
110.Визначення показника:
1) стійкості до поту 17.01
2) стійкості до слини 16.5
3) стійкості до вологої обробки16.26
111.Визначення в полімерних виробах вмісту:
1) міді, цинку, кадмію, свинцю методом інверсійної вольтамперметрії122.38За дослідження одного показника
2) кобальту, хрому, нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії101.87За дослідження одного показника
112.Визначення в рідкому модельному середовищі вмісту: За одне дослідження
1) агідолу-2 методом тонкошарової хроматографії 93.19
2) фенолу фотометричним методом 95.19
3) альтаксу, каптаксу методом тонкошарової хроматографії 96.41За дослідження одного показника
4) діоктилфталату, дибутилфталату фотометричним методом 100.03За дослідження одного показника
5) капролактаму методом тонкошарової хроматографії 97.29
6) формальдегіду спектрофотометричним методом 102.4
7) метилметакрилату,акрилонітрилу та стиролу методом газорідинної хроматографії 105.03За дослідження одного показника
8) алюмінію методом спектрофотометрії 90.82
9) тіураму методом тонкошарової хроматографії 100.37
10) дифенілгуанідину методом тонкошарової хроматографії 104.28
11) миш'яку фотометричним методом 89.95
12) спиртів пропілового, бутилового, метилового і етилового методом газорідинної хроматографії 83.11За дослідження одного показника
13) ацетону, етилацетату методом газорідинної хроматографії 83.11За дослідження одного показника
14) епіхлоргідрину методом газорідинної хроматографії 106.76
113.Визначення в повітряному модельному середовищі вмісту: За одне дослідження
1) спиртів метилового, етилового, пропілового, ізопропілового, бутилового, ізобутилового та вторбутилового методом газорідинної хроматографії 83.4За дослідження одного показника
2) фенолу фотометричним методом 95.11
3) формальдегіду фотометричним методом 91.79
4) ацетону методом газорідинної хроматографії 84.06
5) бензолу, ентеробензолу, толуолу і ксилолу методом газорідинної хроматографії 84.57За дослідження одного показника
6) аміаку фотометричним методом 76.93

Фізичні та радіологічні показники

114. Визначення еквівалентних рівнів звуку (шумове навантаження), інфразвуку і ультразвуку за технологічний цикл 116.5за дослідження одного показника
115. Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку та інфразвуку (шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо) непостійних та імпульсних шумів 159.9за дослідження одного показника
116. Визначення рівня шумового навантаження джерел підприємств на селитебну територію 523.67за одне дослідження
Визначення шумових характеристик джерела шуму (шумова потужність) 198.73
117. Визначення рівня:
1) загальної вібрації або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) 139.75за дослідження одного показника
2) напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії 139.75за дослідження одного показника
3) електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля (напруженість) 108.39за дослідження одного показника
4) напруженості електростатичного поля43.63
118.Визначення рівня інфрачервоного випромінювання 98.6за одне дослідження
119.Визначення швидкості руху повітря, вологості повітря або температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях 33.27за дослідження одного показника
120.Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні 30.28
121. Проведення досліджень аероіонізації повітря 51.42за одне дослідження
122. Дослідження важкості та напруженості праці98.81
123.Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обґрунтування протирадіаційних заходів на радіаційно небезпечному об'єкті 296.44
124. Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об'єкті природного середовища з використанням гамма-спектрометрів198.97за одне дослідження
125. Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування:
1) цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів 159.71
2) стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів 171.51
126. Визначення радіонуклідного складу та питомої активності:
1) цезію-137 в одній пробі води методом спектрометричного аналізу 200.43
2) стронцію-90 в одній пробі води методом спектрометричного аналізу 178.19
3) сумарної альфа та бета активності в одній пробі води методом радіометричного аналізу 206.9
4) радіонуклідів у ґрунті методом спектрометричного аналізу115.29
5) радіонуклідівв однієхї пробі рослинності методом спектрометричного аналізу208.54
127. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в одній точці 18.14
128. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози рентгенівського випромінювання в одній точці 36.28
129.Вимірювання рівня поверхневого забруднення:
1) бета-випромінювальними радіонуклідами в одній точці 44.29
2) альфа-випромінювальними радіонуклідами в одній точці 40.51
3) бета-випромінювальними радіонуклідами в одній точці методом мазка134.43
130.Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень в одній точці 125.52за одне дослідження
131.Визначення сумарної бета-активності осідаючого пилу у атмосферному повітрі138.49

Різне

132.Підготовка заключень та рекомендацій за результатами лабораторно-інструментальних досліджень для оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних та вірусологічних факторів середовища життєдіяльності, згідно ДСТУ ISO/IEC 17025 118.63
133.Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі харчових
1) за одного слухача у разі індивідуального навчання 72.86
2) за одного слухача у разі групового навчання за кількості слухачів не менше ніж 5 осіб 37.98
134. Профілактична дезінфекція поверхонь, приміщень, транспортних засобів тощо за 1 обробку:
1) від 100 кв.м. до 299 кв.м 2.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 300 кв.м. до 499 кв.м 2за 1 кв. м.площі, що обробляється
3) від 500 кв.м. до 1000 кв.м 1.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
4) понад 1000 кв.м.1за 1 кв. м.площі, що обробляється
135. Камерне знезараження речей 1.9за 1 кг. за 1 обробку
136.Дезінсекція в приміщеннях та на відкритій території у договорі на рік:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 1за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 0.8за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
3) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 0.5за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
4) понад 3000 кв.м.0.12за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
137.Дезінсекція в приміщеннях та на відкритій території разова обробка:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 3.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 3.15за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 2.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
4) понад 3000 кв.м.1за 1 кв. м.площі, що обробляється
138.Дератизація в будинках і спорудах та на відкритій місцевості у договорі на рік:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 0.6за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 0.55за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
3) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 0.4за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
4) понад 3000 кв.м.0.1за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
139.Дератизація в будинках і спорудах та на відкритій місцевості разова обробка:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 3.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 3.15за 1 кв. м.площі, що обробляється
3) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 2.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
4) понад 3000 кв.м.1за 1 кв. м.площі, що обробляється