Санепідемситуація

Стан питної води в м.Одеса в період з 20.11.2020р по 26.11.2020р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в м.Одеса в період з 20.11.2020р по 26.11.2020р було досліджено 11 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники. та 11 проб питної води на санітарно-хімічні показники. Усі проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

В Одеській області всього було досліджено 125 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 74 проби питної води на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 1 проб (0,8%), а саме: Ананьївський район (м.Ананьїв), і по санітарно-хімічним показникам – 7 проб питної води (9,5%), а саме: Біляївський (с.Троїцьке), Іванівський (смт.Іванівка), Татарбунарський (м.Татарбунари) район.

В ході здійснення державного соціально-гігієнічного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на території житлової забудови м.Одеса, смт.Іванівка, Подільськ, Ананьїв, Любашівка, було досліджено 102 проби. Перевищень гранично допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, пилу, діоксиду азоту, формальдегіду, сірчистого ангідриду не встановлено.

За даними акустичного моніторингу, у контрольних точках на території житлової забудови біля автомагістралей в смт. Іванівка, Миколаївка, Березівка, Подільськ, Березівка, Ананьїв, Любашівка було проведено 19 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

Радіаційний фон на території області складає 12-14мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби.