Санепідемситуація

Стан питної води в м.Одеса в період з 21.01.2021 по 28.01.2021р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 21.01.2021 по 28.01.2021р було  досліджено по 21 пробі  питної води  на санітарно-мікробіологічні показники. та на санітарно-хімічні показники. Усі проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

          Всього по Одеській області було досліджено  92 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 66 проб питної води  на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-хімічним показникам 13 проб (19.7%), а саме: м.Арциз, смт. Сарата, Іванівський район (смт. Іванівка, с.Богунове).

             Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р. Дністер  в Біляївському районі,  р.Дунай в Ренійському  та  Ізмаїльському районах, оз. Ялпуг в Болградському районі, було досліджено 24 проби води на санітарно-мікробіологічні показники та проведено 51 дослідження води на  вміст залишків хлорорганічних пестицидів (ДДТ, гексахлорциклогексан, альдрин, гептахлор, гексахлорбензол тощо). Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

         В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови    в містах Болград  та  Рені   було досліджено 6 проб. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, двоокису азоту, сірчистого ангідриду   не встановлено.

               Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.  

         Для   вжиття   відповідних  заходів,  інформації про всі виявлені   нестандартні проби  було направлено до міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.