Санепідемситуація

Стан питної води в період з 05.09.2019р по 12.09.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 05.09.2019р по 12.09.2019р відібрані в м.Одесі 21 проба на санітарно-мікробіологічні і 15 проб на санітарно-хімічні показники відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області відібрано 154 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 101 проба на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 9 проб: (Біляївський район, с.Троїцьке, міста Подільськ, Кодима, Роздільна, Овідіопольський район, житловий масив «7 небо», Окнянський район, с.Ставрово) і по санітарно-хімічним показникам 20 проб:(Болградський район, с.Залізничне, Березівський район, с.Петрівка, міста Роздільна, Арциз)

        В зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського, Кілійського  районів та м.Одеси всі проби морської води, досліджені на санітарно-мікробіологічні і санітарно-хімічні показники, відповідають гігієнічним.                                                                                                                   Води   поверхневих    водойм  1-ї   категорії ( р. Дунай)-всі Досліджені 6 проб поверхневої води із водойм  1-ї   категорії (р.Дунай) на санітарно-мікробіологічні показники та  3 проби на санітарно-хімічні показники відповідають  гігієнічним  вимогам.

             В ході здійснення  соціально-гігієнічного моніторингу повітря на вміст шкідливих речовин, на території житлової забудови досліджено 33 проби атмосферного повітря  на вміст оксиду  вуглецю,  діоксиду азоту, пилу, формальдегіду і діоксиду сірки. Перевищення  гранично допустимих концентрацій  не встановлено.

    В місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів проведено 142 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год.