Санепідемситуація

Стан питної води в період з 10.10.2019р по 17.10.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 10.10.2019р по 17.10.2019р було відібрано в м. Одесі 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 135 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 60 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 11 проб (8.1%), а саме: міста Татарбунари, Подільськ, Ананьївський район (села Жеребково, Гандрабури) і по санітарно-хімічним показникам 3 проби (5,0%), а саме: м. Подільськ, Татарбунари, Кілійський район (м.Вілкове).

      Води   поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай Кілійський  район)  досліджені 7 проб  на   мікробіологічні  показники,  усі   відповідали  гігієнічним  вимогам.

       В  ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом   атмосферного повітря, проведеного у визначених  контрольних    точках  на    території  житлової забудови  смт. Іванівка  та   смт.  Ширяєво,   перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту  не  встановлено.

   За даними  акустичного  моніторингу, проведеного  у визначених  контрольних     точках    на     території   житлової   забудови   м. Кілія,     м. Ізмаїл,,  смт. Іванівка  рівні шуму не  перевищували  гранично – допустимі.

      В  місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів на території житлової  забудови  м. Білгород-Дністровський  було  проведено 36 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено

         В  ході моніторингу за станом грунту, на  території житлової забудови м Подільськ, м. Кілія  досліджені проби на санітарно-хімічні показники і на мікробіологічні  показники   усі  відповідали гігієнічним вимогам.

        Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам    тощо.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.