Санепідемситуація

Стан питної води в період з 30.04.2020р по 07.05.2020р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 30.04.2020р по 07.05.2020р  відібрані  в м. Одесі 13  проб на мікробіологічні показники і 13 проб на   санітарно-хімічні  показники, в т.ч. 1 проба питної     води із   систем  децентралізованого  водопостачання (бювети )   відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

          Всього по Одеській області  за цей період було відібрано 56 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 50 проб  на санітарно-хімічні показники.  Із них не  відповідали  вимогам   ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  по санітарно-хімічним показникам 7 проб питної води  (14.0%), а  саме: міста  Татарбунари,   Арциз,   Арцизський     район  (с.Павлівка) смт. Сарата, Саратський район (с.Долинка); по санітарно-мікробіологічним показникам  усі  проби відповідали гігієнічним  вимогам.

      Води поверхневих водойм 1-ї категорії ( оз. Ялпуг Болградський район )  досліджені 2 проби на санітарно-мікробіологічні показники  усі відповідали нормативним вимогам. Досліджені   на наявність хлорорганічних пестицидів 3 проби  води ( р. Дунай Реніський район, оз. Ялпуг  Болградський  район),  усі відповідали  гігієнічним вимогам.

      Води поверхневих водойм 2-ї категорії (Дністровський лиман Овідіопольський район ) досліджена на санітарно-мікробіологічні показники 1 проба  води- відповідала гігієнічним вимогам;  з досліджених  на санітарно-хімічні показники 2-х проб води, 1 проба не відповідала гігієнічним нормативам. Досліджені  2 проби води на вміст хлорорганічних пестицидів  (р. Савранка  Савранський район, р. Прут Ренійський район) відповідали гігієнічним нормативам

 В ході державного соціально-гігієнічного моніторингу за станом атмосферного   повітря на    території    житлової забудови   м. Одеса   було  досліджено 26 проб атмосферного повітря, перевищення гранично – допустимих концентрацій  оксиду вуглецю, діоксину азоту, формальдегіду, свинцю, сірчистого ангідриду, пилу, свинцю, хлористого водню,  марганцю     не встановлено.

У ході   акустичного   моніторингу,  на   території   житлової забудови  у 15 контрольних  точках  в м. Одеса, м. Біляївка, смт.Захарівка, смт. Ширяєво,  смт. Саврань  було проведено 30 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів не   встановлено.

 На території житлової забудови  м. Одеси, в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку  проведено 24 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

  В ході  проведення соціально-гігієнічного моніторингу за станом ґрунту,  на території житлової забудови м. Одеса, смт. Доброслав досліджені 4 проби ґрунту на мікробіологічні  показники та 13 проб ґрунту на наявність хлорорганічних   пестицидів   у м.Одеса, м. Болград, м. Рені, смт. Овідіополь,   смт. Саврань,  усі відповідали  нормативним  вимогам.

  Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

   Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області   тощо.