ТОКСИКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВІДДІЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ

Токсикологічна лабораторія відділу дослідження фізичних та хімічних факторів є структурним підрозділом ДУ „Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”, діяльність якої спрямована на забезпечення проведення лабораторних досліджень і випробовувань відповідно вимогам Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, постанов Верховної Ради та кабінету міністрів України.
Токсикологічна лабораторія відділу дослідження фізичних та хімічних факторів атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду та проводить вимірювання відповідно до Галузі атестації:
– визначення залишкової кількості пестицидів в об’єктах навколишнього середовища (воді питній, воді відкритих водойм, повітрі робочої зони, ґрунті, харчовій сировині;
– визначення токсичних речовин, які виділяються з полімерних та синтетичних матеріалів, що є шкідливими для організму людини або потенційно небезпечними для здоров’я населення.

ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Токсикологічна лабораторія атестована на проведення ряду досліджень:
Об’єкт
дослідження
Перелік досліджень
Ціна одного
дослідження,
грн.
1Сировина для
харчової
промисловості та
харчові
продукти
ДДТ, ДДД, ДДЕ, γ-ГХЦГ,
альдрин, гептахлор, актара;
диметоат, актелік;
лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, фастак;
стомп;
імідаклоприд


2Повітря робочої зони Імідаклоприд,
актелік,
топсин-М


3Вода
відкритих
водойм І і ІІ категорії

ДДТ, ДДД, ДДЕ, α-ГХЦГ,
β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, гептахлор, альдрин,
гексахлорбензол;
α-циперметрин, диніконазол, дифеноконазол;
фіпроніл;
флюроглікофен, ципроніл;
стомп
4Вода питна
централізова-ного
постачання
ДДТ, ДДД, ДДЕ, α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, гептахлор, альдрин, гексахлорбензол
5Ґрунт та
донні
відкладення
ДДТ, ДДД, ДДЕ, α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, гептахлор, альдрин, гексахлорбензол
6Вироби з полімерних
матеріалів
(картон і папір)
Кадмій, свинець, цинк,
органолептика
7Вироби з полімерних
матеріалів
(дитячі іграшки та
ігри)
Ацетон, етилацетат, етилбензол, спирти (бутиловий, метиловий, пропіловий);
кадмій, мідь, нікель, свинець, хром, цинк;
органолептика, стійкість декоративного покриття до дії поту, слини;
стирол, капролактам, фенол, формальдегід


 


8
Вироби з полімерних
матеріалів (полімерні
та полімервмісні
матеріали, вироби і
конструкції, що
застосовуються у
будівництві та
виробництві меблів)
Ацетон, спирти (бутиловий, метиловий, пропіловий), етилацетат;
Етилбензол, бензол, О-ксилол, стирол, толуол;
фенол,
формальдегід

 

 

9 Вироби з полімерних
матеріалів
(матеріали та
вироби текстильні,
шкіряні і хутрові)
Кадмій, кобальт, мідь, свинець, хром;
О-ксилол, толуол,
Капролактам;
фенол,
формальдегід,