ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ДИТЯЧОЮ ПРАЦЕЮ

12 червня під егідою ООН починаючи з 2002р .відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею(World Day Against Child Labour) (далі – День), встановлений Міжнародною організацією праці (далі – МОП), що бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Ідея ввести в календар цей День виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародній конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі та Осло в 1997р. Зазначені заходи привернули увагу громадськості до необхідності сумісних глобальних зусиль для ліквідації дитячої праці. МОП – одна із найстаріших міжнародних міжурядових організацій, що була заснована ще у 1919р. згідно із Версальським мирним договором.Того ж року МОП прийняла першу свою Конвенціюпро мінімальний вік приймання дітей на роботу в промисловості (Вашингтон). Далі були схожі Конвенції: про мінімальний вік допуску дітей на роботу в морі (Генуя, 1920 р.); про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві (Женева, 1921р.); про мінімальний вік допуску дітей до роботи на непромислових роботах (Женева, 1921р.).Зазначені документи були прийняті задовго до Декларації прав дитини (1959р.) та Конвенції ООН про права дитини (1989р.). Закликаючи світ до здійснення ефективних заходів щодо викорінення примусової, шкідливої та небезпечної праці, а також експлуатації дітей, 17.06.1999р. МОП ухвалила Конвенцію № 182 “Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці”.Всі перелічені документи були ратифіковані Україною. Відповідно до зазначених документів неповнолітніх забороняється залучатидо найгірших форм дитячої праці, а саме:1) усіх форм рабства або практики, подібної до рабства, як наприклад, продаж дітей таторгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;2) використання, вербування або пропонування дітейдля заняття проституцією, виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних вистав;3) використання, вербування або пропонування дітейдля незаконної діяльності;4) роботи, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується,може завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю дитини.

Однак за останніми даними МОП в усьому світі понад 215млн. дітей віком від 5 до 14 років працюють, причому 115 млн. з них працюють в небезпечних умовах. Половина – працює повний робочий день, щодня, протягом усього року. Приблизно 50-60млн. з працюючих неповнолітніх – це діти віком від 5 до 11 років, які працюють у шкідливих умовах для їх віку і уразливості. Багато з них фактично не мають часу гратись, ходити в школу, часто – не отримують належного харчування і догляду.

В Україні згідно ст.188 Кодексу законів про працю України(далі – КЗпПУ)загальний вік прийому на роботу обмежений – з 16 років. Однак є винятки. Так, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу неповнолітні із 15 років. Для учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів по досягненню ними 14 років за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, допустимо працювати у вільний від навчання час,за умови, що це не буде порушувати процес навчання.

ВКЗпПУ також прописані права неповнолітних:

 • забороняється залучати неповнолітніх до важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, зокрема до підземних робіт,підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені граничні норми для даної статі та віку (ст.190), до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст.192);
 • скорочена тривалість робочого часу для працівниківвіком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) складає 24 години на тиждень, для осібвіком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень(ст.51);
 • при скороченій тривалості щоденної роботи заробітна платавиплачується в таму ж розмірі, що і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи(ст.194);
 • щорічні відпустки надаються за заявою неповнолітніх у зручний для них час(ст.195).

Наказом МОЗ України №59 від 22.03.1996р. «Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми» встановлені гранично допустимі норми ваги вантажу, який можна підіймати та переміщати неповнолітнім в залежності від їх статі та віку (Табл.1, Табл.2). Слід зазначити, що докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу не повинно перевищувати граничної норми ваги, а тривалість переміщення – не довше 3хв., зобов’язковим подальшим відпочинком– не менше 2хв.Висота підіймання вантажу не повинна перевищувати 1м, а відстань переміщення – не більше ніж на 5м.

Таблиця 1. Граничні норми підіймання та  переміщення вантажів підлітками під час короткочасної (1-2 підняття та переміщення протягом 1 год робочого часу) та тривалої роботи (більше ніж 2)

Календарний вік, років Граничні норми ваги вантажу (кг)
Короткочасна робота Тривала робота
юнаки дівчата юнаки дівчата
14 5 2,5
15 12 6 8,4 4,2
16 14 7 11,2 5,6
17 16 8 12,6 6,3

Таблиця 2. Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 годину робочого часу

Календарний вік, років Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються (переміщуються)

при виконанні роботи

з рівня робочої поверхні з підлоги
юнаки дівчата юнаки дівчата
14 10 5 7 3,5
15 48 12 24 6
16 160 40 80 20
17 272 72 130 32

При прийнятті рішення щодо працевлаштування дитини обов’язково враховуйте також її вихідні індивідуальні фізичні та психологічні можливості.Пам’ятайте, що зростаючий організм більш чутливий до несприятливих чинників оточуючого середовища, що можуть згодом призвести як до перевтоми, зниження рівня успішності, так і до частих захворювань, розвитку хронічних патологій, а неокріпла дитяча психіка – сприятлива до всього нового, як доброго, так і поганого.

Стан питної води в період з 30.05.2019р по 06.06.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 30.05.2019р по 06.06.2019р відібрані в м.Одесі 18 проб на санітарно-мікробіологічні і 18 проб на санітарно-хімічні показники відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області відібрано 184 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 111 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 12 проб:(Ренійський район, села Плавні, Орлівка, Миколаївський район, с. Настасіївка, Саратський район, с.Фараонівка, Тарутинський район, с. Єлизаветівка, Окнянський район, с. Топали) і по санітарно-хімічним показникам  18 проб: (Ренійський район, села Плавні, Новосільське, Орлівка, Лиманське, Долинське, Саратський район, с.Мирнопільське, Арцизський район, села Теплиця, Садове, В. Кут, Роща, Вознесенка, Долинівка, Каплани, Василівка, Острівне, Окнянський район, с.Топали).

З метою проведення моніторингу за станом морської води на пляжах Одеської області, в т.ч в м. Одеса відібрано 90 проб на санітарно-мікробіологічні і 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормативним вимогам.

Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год.

Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції

Загальний рівень захворюваності  на гострі кишкові інфекції  по області, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 4,9%, у тому числі серед дітей до 17 років –  на 6,7%,  серед дорослих –  на  2 випадки.

  В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – 60,3 %. Найуразливішою залишилась  вікова група 1-4 роки, на яку прийшлося  43,6%.     

 В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено повний комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.                 

 Згідно факторного аналізу 22,4% хворих пов’язують своє захворювання з вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування та зберігання; 20,5% – з вживанням немитих овочів та фруктів; 15,2% – м’ясних продуктів, придбаних на ринках; 18,6% – молочних продуктів, придбаних на ринках в т.ч.стихійних; 9,2% –  з порушенням правил догляду за дітьми;  5,8% – риба  солона та в`ялена;  1% – морепродукти; 2,4% – яйця з недостатньою термічною обробкою та сирі.    

   Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалась спорадичними випадками.

  Захворюваність на кір, порівняно з попереднім тижнем, знизилась на 20,7% за рахунок дітей, де захворюваність знизилась на 40,5%, серед дорослого населення захворюваність незначно зросла на 3 випадки. Показник госпіталізації знизився на 28,6%.

   З початку року всього підтверджено діагноз кір у 1387 хворих, у тому числі діти до 17 років – 731 (52,7%).  Найуразливішими серед населення є вікові групи 5- 9 років (17,2%) та дорослі (47,5%).

   Щеплювальний статус захворілих: не щеплено проти кору  83,7%,  них не щеплені за віком – 7,9% (діти до 1 року), отримали 1 дозу – 6,5%, 2 дози – 9,8%.

  Всього зареєстровано 16 спалахів кору: с.Шевченково Кілійського району, с.Красносілка, с.Кубанка (ЗОШ) Лиманського району, м.Одеса – (побут), школа №№84, 119 та Одеський національний медичний університет; ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», Біляївський район – с.Нерубайське, с.Усатове, Маяки у побуті та школа №2; м.Чорноморськ (побут); Кодимський район (побут), Болградський район (побут). Під час спалахів постраждало 226 осіб, у тому числі 204 дитини.

     З початку року кір зареєстровано: у мм.Одесі (630 випадків), Чорноморську (22), Южному (9), Ізмаїлі (20), Б.Дністровську (4), районах Біляївському (198), Кілійському (110), Лиманському (85), Овідіопольському (69), Роздільнянському (39), Іванівському (24), Савранському (24), Кодимському (24), Подільському (22), Березівському (21), Ізмаїльському (15), Балтському (14), В.Михайлівському (13), Болградському (12), Тарутинському (9), Татарбунарському (8), Б.Дністровському (4), Арцизькому (3), Захарівському (2), Ананьївському (2),  Любашівському (2), Саратському та Ширяївському – по одному.

  Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції  знаходилась на сезонному рівні і не перевищувала епідемічний поріг. 

 Всього по Одеській області відібрано 301 проба питної води на санітарно-мікробіологічні і 277 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  по санітарно-мікробіологічним показникам 34 проби: (м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, села Вигода, Дачне, Болградський район, с. Кубей, Ізмаїльський район, с.Кислиця, Подільський район, села Мардарівка, Куяльник, Гонората, Нестоїта, Климентьово, Качурівка, М, Фонтан, Борщі, Федорівка, Липецьке, Арцизський район, с.Задунаївка, Тарутинський район, села Мотильдівка, Новоселівка, Весела Долина, Перемога, Ганнівка, Захарівський район, села Йосипівка, Росіянівка, Окнянський район, села Маяки, Ткаченко, Ширяївський район, села Чорний Кут, Катерино-Платонівка) і по санітарно-хімічним показникам 42 проби: (м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, м. Болград, Болградський район, села Кубей, Табаки, Каракурт, Горіхівка, Виноградне, Банівка, Оксамітнне, Біляївський район, села Палійове, Градениці, Троїцьке, Іванівський район, села Павлинка, Знам`янка, Северинівка, Подільський район, села Петрівка, Мардарівка, Розалівка, Куяльник, Вишневе, Овідіопольський район, с.Роксолани, смт. Сарата, Арцизський район, села Надєждівка, Мирнопілля, Холмське, Острівне, Тарутинський район, села Рівне, Новоселівка, Вознесенівка, Мотильдівка, Ярове).

     Із 6-ти досліджених проб води поверхневих водойм 1 категорії не відповідали санітарним вимогам 2 проби: р.Дунай, м.Вилкове, вище водозабору-500 м., за  БПК-3,9 мгО2/дм3 та за вмістом заліза-0,59 мг/дм3; р.Дунай, м.Вилкове, нижче водозабору-500 м., за  БПК- 3,6 мгО2/дм3, та за вмістом заліза.

     Досліджені 5 проб  води поверхневих водойм 2 категорії на мікробіологічні показники і 1 проба- на санітарно-хімічні показники, стандартні.  

      В зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси, Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського,  Лиманського  районів  досліджені 191 проба морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 83 проби на  санітарно-хімічні показники, відповідають  нормативним вимогам. 

     На території рекреаційних зон та житлової забудови  досліджено 11   проб атмосферного повітря на вміст  оксиду  вуглецю, діоксиду азоту,  формальдегіду, пилу, аміаку, двоокису сірки. Перевищення гранично допустимих  концентрацій на вміст оксиду вуглецю  не  встановлено.

      За даними акустичного моніторингу на території житлової забудови  населених пунктів інструментальні вимірювання  рівнів шуму проведені в 16 стаціонарних точках спостереження. Перевищення гранично-допустимого   рівня встановлено за адресою: м. Одеса, вул. Балківська/Матроський спуск.                        В місцях  розміщення передавальних  радіотехнічних  об`єктів                  (базові станції   мобільного  зв`язку) на території житлової забудови   населених пунктів області проведено 20 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання. Перевищення гранично допустимих рівнів  не  встановлено.

 В ході здійснення державного соціально-гігієнічного моніторингу   за станом   грунту досліджені на санітарно- хімічні показники 18 проб  і 13 проб   на  санітарно – мікробіологічні   показники відповідали  нормативним вимогам .

    Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год.

   Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.  

           Санепідситуація залишається на   контролі.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОКЕАНІВ

8 червня вся планета відмічає важливе екологічне свято– Всесвітній день океанів (WorldOceansDay) (далі – День). У 2019р. на офіційному рівні цей День будуть відмічати в 11-й раз.Тема Дня ООН –«Гендер і океан».

Всесвітній день океанів офіційно відмічається з 2009р. на підставі резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) №A/RES/63/111 від 5грудня 2008р. Вперше ідея про його заснування була висловлена ще в 1992р.на Зустрічі на вищому рівні «Планета Земля»в Ріо-де-Жанейро(Бразилія), яка була присвячена проблемам екології. Тоді ж була прийнята Декларація щодо оточуючого середовища та розвитку, яка й по сьогодні є основним джерелом екологічного права та встановлює принципи коректного відношення населення Землі до екології.

Мета Дня – нагадати людству про ключову роль Світового океану в повсякденному житті, інформувати громадськість про вплив людини на Світовий океан, мобілізувати всесвітній громадянський рух на його захист, мобілізувати і згуртувати населення планети в рамках проекту раціонального використанняйого ресурсів.

Світовий океан(англ.WorldOcean,нім.Weltmeer) – водна оболонкаЗемлі(океани, моря, затоки, протоки, річки),що займає приблизно три чверті поверхні планети й містить до 97% водних запасів.

Інтенсивне вивчення Світового океану розпочалося з другої половини ХХ століття.94% живих організмів на Землі зосереджено в воді.За науковими даними близько двох третин всіх морських жителів все ще залишаються недослідженими.

Світовий океан – важлива частина біосфери,а також основне джерело їжі та ліків, найбільше у світі джерело білка.Окрім підводних мешканців, його ресурси живлять ще й людей.Морські рибні запаси, безпосередньо або побічно, забезпечують зайнятість понад 200млн.осіб. Приблизно для 3 млрд. чоловік на Землі Світовий океан – основний постачальник білкових речовин в раціон. Однак, на сьогоднішній день до 40% водних об’єктів вважаються «сильно потерпілими» внаслідок діяльності людини, зокрема від забруднення вод, виснаження рибних запасів і втрати прибережних місць проживання.Субсидування рибної ловлі призводить до швидкого виснаження популяцій багатьох видів риб і перешкоджає зусиллям щодо збереження та відновлення світових рибних ресурсів.

Важко переоцінити роль Світового океану і в регулюванні клімату, вона є системоутворюючою, адже його води – один з головних поглиначів вуглекислого газу.Саме Світовий океан робить Землю придатною для життя планетою.Світовий океан вважається«легенями планети», у зв’язку з тим, що саме океанський планктон виробляє більшу частину атмосферного кисню, необхідного для нашого дихання.

На сьогодні води Світового океану (океани, моря, затоки, протоки, річки)в небезпеці– забруднення, нестримне винищення фауни і флори ставлять його існування під загрозу. Всесвітній день океанів виступає символом охорони навколишнього середовища і турботи про природу,покликаний нагадати людству про необхідність збереження цієї скарбниці.

Профілактика теплових та сонячних ударів

Тепловий удар виникає при загальному перегріванні організму під впливом впродовж тривалого часу високої температури, а сонячний – під прямим впливом сонячних променів на голову і верхню частину шиї людини.

У звʼязку зі спекотними погодними умовами, які установились на території України, лікарі рекомендують для послаблення несприятливої дії високої температури в приміщеннях та на відкритому повітрі проведення  наступних заходів.

В приміщеннях будівель необхідно:

 • застосовувати сонцезахисні пристрої на вікнах (жалюзі, штори світлих тонів);
 • застосовувати вікна з тоновими сонцевідбивачим (відзеркалючим склом);
 • застосовувати кондиціонери;
 • застосовувати звичайні вентилятори.

Для недопущення надходження тепла в приміщення рекомендується кріпити плівки, які відбивають сонячне проміння, ззовні вікон.

З метою збільшення вологості повітря та зниження його температури необхідно проводити вологе прибирання. Антимоскітну сітку на вікнах рекомендується періодично зволожувати для зменшення проникнення в приміщення гарячого повітря.

Найкращий час для провітрювання приміщень – нічні, ранкові та вечірні години. У інший час кватирки, фрамуги, вікна слід тримати зачиненими, що значно зменшить проникнення гарячого повітря всередину приміщення.

Одяг повинен добре пропускати повітря, бути легким, просторим та, бажано, світлих тонів.

При перебуванні на відкритому повітрі необхідно носити головні убори, збільшити споживання питної води та рідких страв.

           Сонячні і теплові удари частіше виникають у дітей, що пов’язано з невдосконаленістю процесу терморегуляції їх організму.

Для попередження сонячних і теплових ударів у дітей необхідно:

 • уникати тривалого перебування під прямими променями сонця (не більш 10-15 хвилин);
 • носити вільний одяг світлих кольорів із натуральних матеріалів, на пляж одягати відкрите взуття (шльопки, в’єтнамки);
 • захищати голову від сонця панамами, хустками, бриликами, капелюшками тощо (навіть у хмарну погоду), а також парасольками. Для  захисту очей використовувати козирки і окуляри від сонця;
 • при перебуванні на пляжі забезпечити чергування відпочинку на піску (впродовж 10-15хвилин) з хлюпанням у воді і плаванням (10-15 хвилин – для дітей 8-12 років, 25-30 хвилин – для дітей з 13 років і старше).  В першій половині  дня  купання краще закінчувати  не пізніше 10-10.30 год, повторне купання у другій половині дня проводити з 16.00 до 19.00 год. Не дозволяти дітям спати під сонцем. На пляжі широко використовувати тіньові навіси;
 • поза межами пляжу необхідно чергувати перебування на сонці і у тіні дерев;
 • не організовувати тривалих екскурсій (автобусних, пішохідних) у період з 10.00 до 16.00 год.;
 • проводити культурно-масові заходи після 18.00 год. на свіжому повітрі або в залах з широким доступом свіжого повітря, виключаючи протяги. При проведенні масових заходів влаштовувати перерви через кожні 30 хвилин;
 • проводити рухливі ігри, змагання у періоди до 10.00 і після 16.00 год;
 • забезпечити дітей впродовж дня достатньою кількістю питної води (не менш 1,5-2 літрів на дитину), не дозволяти вживання холодної води;
 • проводити під час перебування у приміщеннях обливання обличчя, рук до ліктів, до плеч, ніг до колін прохолодною проточною водою ( починати з +24-26 град., кожні 2 дні знижувати на 1град. і довести її до 16 град.), використовувати на майданчиках душі сонячного нагріву;
 • організувати широкий доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти (широку аерацію), в тому числі під час денного і нічного сну, не допускаючи протягів. Сукупна тривалість денного та нічного сну не повинна бути менше 10.5 – 11 годин;
 • за наявності у приміщеннях кондиціонера різниця між температурою цього приміщення і температурою на вулиці не повинна перевищувати 10 град. для запобігання теплового удару після виходу на вулицю після тривалого перебування поруч із кондиціонером;
 • не допускати перебування дитини ближче ніж 2м від електричного вентилятора;
 • дівчатам рекомендувати використовувати віяло, не носити у спеку прикраси;

проводити щоденне вологе прибирання підлоги приміщень не рідше ніж 2 рази на день.

Cтан питної води в період з 23.05.2019р по 30.05.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 23.05.2019р по 30.05.2019р відібрані в м.Одесі 18 проб на санітарно-мікробіологічні і 11 проб на санітарно-хімічні показники відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області відібрано 301 проба питної води на санітарно-мікробіологічні і 277 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  по санітарно-мікробіологічним показникам 34 проби: (м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, села Вигода, Дачне, Болградський район, с. Кубей,Ізмаїльський район, с.Кислиця, Подільський район, села Мардарівка, Куяльник, Гонората,Нестоїта, Климентьово, Качурівка, М, Фонтан, Борщі, Федорівка, Липецьке, Арцизський район, с.Задунаївка, Тарутинський район, села Мотильдівка, Новоселівка, Весела Долина, Перемога, Ганнівка, Захарівський район, села Йосипівка, Росіянівка, Окнянський район, села Маяки, Ткаченко, Ширяївський район, села Чорний Кут, Катерино-Платонівка) і по санітарно-хімічним показникам 42 проби: (м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, м. Болград, Болградський район, села Кубей, Табаки, Каракурт, Горіхівка, Виноградне, Банівка, Оксамітнне, Біляївський район, селаПалійове, Градениці, Троїцьке, Іванівський район, села Павлинка, Знам`янка, Северинівка, Подільський район, села Петрівка, Мардарівка, Розалівка, Куяльник, Вишневе, Овідіопольський район, с.Роксолани, смт. Сарата, Арцизський район, села Надєждівка, Мирнопілля, Холмське, ОстрівнеТарутинський район, села Рівне, Новоселівка, Вознесенівка, Мотильдівка, Ярове).

         Із 6-ти досліджених проб води поверхневих водойм 1 категорії не відповідали санітарним вимогам 2 проби: р.Дунай, м.Вилкове, вище водозабору-500 м., за  БПК-3,9 мгО2/дм3 та за вмістом заліза-0,59 мг/дм3; р.Дунай, м.Вилкове, нижче водозабору-500 м., за  БПК- 3,6 мгО2/дм3, та за вмістом заліза.

Досліджені 5 проб  води поверхневих водойм 2 категорії на мікробіологічні показники і 1 проба- на санітарно-хімічні показники, стандартні.

В зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси, Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського,  Лиманського  районів  досліджені 191 проба морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 83 проби на  санітарно-хімічні показники відповідають  нормативним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

1 червняв Україні відмічається одне з найстаріших міжнародних свят–Міжнародний день захисту дітей (InternationalChildren’sDay)(далі – День). Є припущення, що дата заходу має зв’язок з міжнародною конференцією, на якій обговорювали питання щодо покращення рівня життя неповнолітніх громадян планети, що відбулася у червні 1925р.в Женеві. Тоді ж Генеральний консул Китаю організував для сиріт в Сан-Франциско незвичайний фестиваль Дуань-уцзе, що символізував початок літа. Цю людину донині позначають ініціатором, більш того засновником Дня захисту дітей.

Рішення про проведення цього Дня було ухвалено конгресом Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі 70 років тому, в листопаді 1949р., що був присвячений проблемам дітей, які залишившись без батьків внаслідок війни, та змушені були голодувати, шукати притулок, жебракувати, вмирали від хвороб, не отримавшивчасно належне лікування. Вперше Міжнародний день захисту дітей був проведений в 1950р.у 51 країні. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності, і до 1959р. склала Декларацію прав дитини, яка, правда, мала лише рекомендаційний характер. У 1989р.ООН представила перший міжнародний правовий документ щодо прав дітей – Конвенцію про права дитини. У Радянському Союз цей документ ратифікували 13 липня 1990р. В Україні День захисту дітей було встановлено згідно Указу Президента України від 30 травня 1998р. №568/98 на підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей “Україна–дітям” та інших громадських організацій, і відзначається він щорічно 1 червня.

Свято має свій прапор – на зеленому фоні (відповідає за все нове і свіже навколо) по центру знаходиться стилізований глобус Землі та фігурки чоловічків, які взявшись за руки, його оточують. За припущеннями, фігурки різних відтінків, як символ терпимості, різноманітних характерів, адже люди відрізняються між собою. Зелений фон в поєднанні з глобусом є спільним домом для всіх землян. Прапор здавна зараховують до символів дружби, і не дивлячись на зовнішні особливості, він говорить про єдність та повагу один до одного.

Згідно з Женевською декларацією про права дітей, у цей День звертається увага громадськості на соціальний захист прав дитини в області виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного та духовного розвитку незалежно від національності, соціального та фінансового стану тощо.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗ ТЮТЮНУ

Щорічно 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) таїї партнериу всьому світі відмічають Всесвітній день без тютюну(далі – День). Цей День був встановлений ВООЗ на ХLІІ сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в 1988р. Цією акцією ВООЗ застерігає населення планети, а курцями є більше половини всього чоловічого і близько чверті жіночого населення планети, від згубної звички – однієї з найбільш поширених епідемій за всю історію існування людства – нікотіноманіі, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. Відповідно до визначення ВООЗ, курцем вважають людину, яка викурює, принаймні, 1 сигарету за день упродовж року. Мета Дня –інформування громадськості щодо медичної статистики шкідливих та смертельних наслідків вживання тютюну і пасивного тютюнопаління, а також сприяння скороченню вживання тютюну в будь-якій формі.

В 2019р. темаДня: «Тютюн і здоров’ялегенів». Кампанія покликана:

 1. підвищити обізнаність щодо:

– важливої ролі легенівв житті та благополуччі кожної людини;

– згубних наслідків вживання тютюну для легенів людини, від хронічних респіраторних захворювань до раку;

 1. закликати зацікавлені сторони з різних секторів до практичних дій, переконати їх в необхідності ефективних заходів зі скорочення вживання тютюну та залучити до боротьби за перемогу над ним.

За даними ВООЗ щорічно тютюн призводить до 7 млн. випадків смерті, з яких більш ніж 6 млн.випадків припадає на тих хто вживає або вживав у минулому тютюн,  і більш ніж 890 тис. – серед тих хто ніколи не вживав тютюнові вироби (далі – ТВ), але підпадав під дію вторинного тютюнового диму. На думку вчених, якщо нічого не змінювати, число щорічних випадків смерті до 2030р. може перерости 8млн. За науковими даними куріння підвищує рівень ризику раптової смерті (у 3-5 разів), інфаркту міокарда (у 3 рази), ускладнень вагітності, передчасних пологів, мертвонароджень, народження дитини з гіпотрофією (на 30-50%), раку легень(у 20-30 разів, а у членів сімей курців за рахунок пасивного паління – на 20-70%).

Серед причин передчасної смерті, яких можна уникнути, куріння – найчастіша. Термін життя курців в залежності від того, в якому віці вони розпочали вживати ТВ,скоротшується приблизно на 4-8 років. Доброю новиною є те, що людина одержує суттєві шанси поліпшити здоров’я кинувши палити, зрозуміло, за умови додержання нею здорового способу життя (раціональне збалансоване харчування, прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, уникання вживання алкогольних напоїв, кави, здоровий повноцінний відпочинок та сон).

На думку вчених вдихати тютюновий дим(далі – ТД) у 4 рази шкідливіше, ніж вихлопні гази автомобіля безпосередньо з вихлопної труби. Тому що при початково абсолютно чистому повітрів приміщенні (на вулиці) організм людини, яка випалює сигарету, одночасно вдихає дим, який по ряду хімічних речовин в 384тис. разів перевищує гранично допустимі концентрації (далі – ГДК). ТД містить більш ніж 4тис.хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 – відомі як шкідливі, а більш ніж 50 – канцерогени. Так, за науковими даними, людина, яка випалює пачку сигарет на день, протягом 40 років пропускає через свої легені 250кг тютюнової смоли. Окрім того, величезної шкоди завдає пасивне паління, коли людина, яка не курить, змушена вдихати повітря, отруєне ТД(вторинний дим). Безпечного рівня дії вторинного диму не існує.ТД згубно діє на серцево-судинну систему, дихальну систему та органи травлення.

Доведено, що більше 50% всіх захворювань, що стають причинами смерті курців, приходиться на долю серцево-судинних захворювань. В свою чергу масове розповсюдження куріння – одна з головних причин широкого розповсюдження серцево-судинних захворювань. Вченими доведено, що у курців на відміну від некурящих людей в 2-3 рази частіше розвивається інфаркт та передінфарктний стан, стенокардія та інші захворювання серця, і одночасно рівень смертності від цих захворювань у курців значно вищий.

Особливої шкоди завдає куріння жіночому організму. Дослідження, проведене Гарвардським університетом США, показали, що серед жінок, які протягом 20 років випалювали 26 і більше сигарет за день, 80% померли від коронарних захворювань серця. В цій групі ризик смертельних приступів виявився в 5,4 рази більшим, ніж серед тих, хто не палив. Навіть 1-4сигарети на день збільшують ризик коронарних захворювань у 12,4 рази. Абсолютно неприпустиме паління для вагітни хжінок – в 100% випадків призводить до ненормального розвитку дитини, появи аномалій, зокрема й генетичних, передчасного переривання вагітності тощо.

Підраховано, що згодом більше половини всіх курців мають злоякісні онкологічні захворювання. Так, куріння є одним з основних чинників, що призводить до раку легень (захворюваність курців у 30 раз. більша), а також збільшує ризик захворювань на злоякісні новоутворення язика, гортані, легень, стравоходу, шлунку, сечового міхура. Вчені зауважують: якщо поточні тенденції продовжаться, у другій половині XXIст. від раку помруть сотні мільйонів чоловік.

В 2003р. під егідоюВООЗ був розроблений міжнародний договір, в якому описується стратегія боротьби зі світовою епідемією тютюнопаління – Рамкова конвенція ВООЗ з боротьби з тютюном (далі – Конвенція).Конвенцію підписало 172 країни зі 192 країн-членів ВООЗ, зокрема і Україна.У 167 країнах документ вже набув чинності. Щороку до цього списку приєднується 2-3 країни.

Україна належить до країн Європи з високим рівнем поширення тютюнової  залежності, особливо серед молодих людей.22 вересня 2005р. Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і  їх шкідливого впливу на здоров’я населення”. За даними Державної служби статистики України поширеність куріння серед мешканців віком 12 років і старше у 2008-2012рр. знизилася з 10,1млн. до 8,7млн. курців.

Втой же час щороку у світі ряди курців поповнюються приблизно на 30 млн. чоловік. За статистичними даними найбільш значною групою ризику вживання ТВ(сигарет, маленьких сигар, жувального тютюну) на сьогоднішній день є підлітки. Це здебільшого зумовлене з одного боку цікавістю, з іншого – намаганням стати схожим на дорослих або кіногероїв, які курять. В той же час слід пам’ятати, що згідно наукових даних фізична та психологічна залежність від нікотину розвивається набагато швидше, ніж від алкоголю.Так, зі слів лікаря Кімберлі Горн: “Чим більше нікотину вони отримують, тим більш залежними вони стають, і тим важче для них кинути… Нікотин викликає звикання. Це сильний наркотик”. За словами самих курців,найкращий спосіб уникнути тютюнової залежності – взагалі не починати курити.

Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції

За даними моніторингу рівень захворюваності  на гострі кишкові інфекції  в області за останній тиждень, порівняно з попереднім тижнем, знизився   на 3% за рахунок дітей, де зниження на 8,8%. У той же час серед дорослого населення захворюваність зросла на  7% (92 проти  86).

     В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей  до 17 років  – до 60%. Найуразливішою залишилась  вікова група 1-4 роки  – 47,2 %.

     В організованих колективах захворюваність на гострі кишкові інфекції реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

   Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалась спорадичними випадками, окрім кору.

  Захворюваність на кір, порівняно з попереднім тижнем, знизилась на 5 випадків за рахунок дорослого населення, де зниження  на 8 випадків, серед дітей захворюваність зросла на 3 випадки. Показник госпіталізації зріс на 3 випадки.

   З початку року всього підтверджено діагноз кір у 1341 хворого, у тому числі діти до 17 років – 709 (52,9%).  Найуразливішими серед населення є вікові групи 5-9 років (16,9%) та дорослі (47,4%).

   Щеплювальний статус захворілих: не щеплено проти кору  84,2%,  них не щеплені за віком – 8% (діти до 1 року), отримали 1 дозу – 6,4%, 2 дози – 9,4%.

  Всього зареєстровано 16 спалахів кору: с.Шевченково Кілійського району, с.Красносілка, с.Кубанка (ЗОШ) Лиманського району, м.Одеса – (побут), школа №№84, 119 та Одеський національний медичний університет; ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», Біляївський район – с.Нерубайське, с.Усатове, Маяки у побуті та школа №2; м.Чорноморськ (побут); Кодимський район (побут), Болградський район (побут). Під час спалахів постраждало 219 осіб, у тому числі 197 дітей.

             З початку року кір зареєстровано: у мм.Одесі (613 випадків), Чорноморську (21), Южному (9), Ізмаїлі (20), Б.Дністровську (3), районах Біляївському (191), Кілійському (110), Лиманському (76), Овідіопольському (63), Роздільнянському (37), Іванівському (24), Савранському (24), Кодимському (24), Березівському (21), Подільському (20), Ізмаїльському (14), В.Михайлівському (13), Балтському (14), Болградському (12), Тарутинському (9), Татарбунарському (8), Б.Дністровському (4), Арцизькому (3), Захарівському (2), Ананьївському (2),  Любашівському (2), Саратському та Ширяївському – по одному.

    Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції знаходилась на сезонному рівні і не перевищувала епідемічний поріг.

    З метою проведення моніторингу за станом питної води відібрані в м. Одесі 27 проб на санітарно-мікробіологічні і 18 проб на санітарно-хімічні показники відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

      Всього по Одеській області відібрано 293 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 216 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають  нормативним вимогам  по санітарно-мікробіологічним показникам 26 проб:(Біляївський район, села Василівка, Кагарлик, Ананьївський район, с.Гандрабури, Болградський район. с.Василівка, Ренійський район, с.Новосільське, Татарбунарський район, с.Трапівка, Тарутинський район, села Височанка, Калачівка, Богданівка, смт. Серпневе, Захарівський район, с.Мар`янівка) і по санітарно-хімічним показникам  53проби: (м. Вилкове, Ананьївський район, с.Гандрабури, Овідіопольський район, с.Доброоолександрівка, Болградський район, села Залізничне, Оксамитне, Ренійський район, села Нагірне, Котловина, смт. Миколаївка, с.А-Іванівка, смт. Сарата, Саратський район, села Михайлівка, Зоря, Кулевча, Сергіївка, Ярославка, Розівка, міста Арциз, Арциз-2, Арцизський район, села Павлівка, Мирнопілля, Татарбунарський район, села Трапівка, Борисівка, Лиман, Приморське, Білолісся, Вишневе, Рибальсьек, Кочкувате, Нерушай, Баштанівка, Глибоке, Борисівка, Жовтий Яр).

    Води поверхневих водойм 1 категорії ( р. Дунай)  проведені 6 досліджень на мікробіологічні показники   усі відповідали  санітарним вимогам.

    В зонах   рекреації    морського    водокористування    на  22   пляжах                  м.Одеси і Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського,  Лиманського  районів  досліджені  64 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники  і 34 проби  на  санітарно-хімічні показники  усі  відповідають  нормативним вимогам.

  На території житлової забудови  досліджено  28 проб атмосферного повітря на вміст  оксиду  вуглецю, діоксиду азоту,  формальдегіду, пилу, аміаку,двоокису сірки, перевищення гранично допустимих  концентрацій на вміст оксиду вуглецю    встановлено у 3 пробах  ( м. Одеса).

   За даними  акустичного моніторингу  на території   житлової забудови  населених пунктів     інструментальні  вимірювання  рівнів шуму проведені  у  16 стаціонарних точках   спостереження,   перевищення    гранично – допустимих   рівнів  не  встановлено.

    В місцях  розміщення передавальних  радіотехнічних  об`єктів ( базові станції   мобільного  зв`язку) на території житлової забудови   населених пунктів області    проведено  66    інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів  не  встановлено.

 В ході здійснення державного соціально-гігієнічного моніторингу   за станом   грунту  на санітарно- хімічні показники   досліджено  22 проби                    та  5 проб   на  санітарно – мікробіологічні   показники,  усі відповідали  нормативним вимогам .

  Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.

       Санепідситуація залишається на   контролі.

Моніторинг за станом питної води в період з 16.05.2019 по 23.05.2019

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 16.05.2019р по 23.05.2019р відібрані в м.Одесі 27 проб на санітарно-мікробіологічні і 18 проб на санітарно-хімічні показники відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області відібрано 293 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 216 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  по санітарно-мікробіологічним показникам 26 проб:(Біляївський район, села Василівка, Кагарлик, Ананьївський район, с.Гандрабури, Болградський район. с.Василівка, Ренійський район, с.Новосільське, Татарбунарський район, с.Трапівка, Тарутинський район, села Височанка, Калачівка, Богданівка, смт. Серпневе, Захарівський район, с.Мар`янівка) і по санітарно-хімічним показникам  53проби: (м. Вилкове, Ананьївський район, с.Гандрабури, Овідіопольський район, с.Доброоолександрівка, Болградський район, села Залізничне, Оксамитне, Ренійський район, села Нагірне, Котловина, смт. Миколаївка, с.А-Іванівка, смт. Сарата, Саратський район, села Михайлівка, Зоря, Кулевча, Сергіївка, Ярославка, Розівка, міста Арциз, Арциз-2, Арцизський район, села Павлівка, Мирнопілля, Татарбунарський район, села Трапівка, Борисівка, Лиман, Приморське, Білолісся, Вишневе, Рибальсьек, Кочкувате, Нерушай, Баштанівка, Глибоке, Борисівка, Жовтий Яр).

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год