Сьогодення

Всесвітній день грунту

Щорічно 5 грудня в системі міжнародних днів ООН за підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) відзначається Всесвітній день ґрунту. Вперше з ініціативою установи Всесвітнього дня ґрунтів (далі – День) виступив Міжнародний союз ґрунтознавства (IUSS) в 2002р. у місті Бангкок, Таїланд. Проте офіційно проголошено відзначати цей День 5 грудня було тільки на 68-ій Генеральній Асамблеї ООН в грудні 2013р. резолюцією (A/RES/68/232).
Мета схвалення Всесвітнього дня ґрунту Радою ФАО – привернення уваги до важливості ґрунтів у якості одного з найважливіших компонентів продовольчої безпеки та здоров’я екосистем, а також життєво важливого джерела для благополуччя людей. 
Ґрунт є справжньою живою системою, що складається з 6 шарів, так званих горизонтів (О, А, Е, В, С, Р). Вони діють як фільтр для підземних вод, здійснюють фільтрацію забруднюючих речовин. Відомо, що в жменьці землі присутні більше мікроорганізмів, ніж людей на землі. Ґрунт складається з 45% мінеральних речовин, 25% води, 25% повітря і 5% органічних речовин, які є ключовим елементом в циклі обороту вуглецю в природі. Ґрунти забезпечують життєво необхідні екосистемні функції і є основним засобом виробництва продуктів харчування, кормів, палива, природного волокна і лікарських засобів, що мають важливе значення для забезпечення добробуту людини. Ґрунт справедливо називають головним багатством держави та планети. 95% нашого продовольства виробляється на ґрунтах.
В Одеській області найбільш поширеним типом ґрунтів є чорноземи (південні, звичайні, малогумусні, опідзолені, солонцюваті). По балках і долинами поширені солончаки і чорноземно-лугові ґрунти. Основними джерелами забруднення ґрунту в населених пунктах, в першу чергу в місті Одесі, є викиди промислових підприємств, пересувних джерел забруднення, накопичення на території міста в промислових зонах неутилізованих відходів, незадовільно функціонуючі системи санітарної очистки. Певний вплив на рівень забруднення ґрунту має невпорядковане розміщення токсичних промислових відходів, які утворюються в результаті діяльності промислових підприємств міста. Автотранспорт також має певний негативний вплив на екологію області. Він є головним джерелом надходження до ґрунту вуглеводнів різних класів та свинцю, які займають основне місце у валових викидах. Навіть у курортній прибережній зоні моря реєструються підвищені концентрації солей металів (свинець, цинк), які у 1,5-2 рази перевищують допустимі норми. Останніми роками застосування мінеральних добрив і пестицидів значно скоротилося. Складною проблемою, як і раніше, є зберігання добрив і пестицидів. Втрати добрив при зберіганні звичайно сягають 20-30%. Навколо сховищ добрив і пестицидів формуються осередки високого і небезпечного забруднення ґрунту. Особливу небезпеку у зв’язку з порушенням правил зберігання являють собою склади непридатних і заборонених для використання пестицидів і агрохімікатів. 
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» має всі необхідні документи та відповідне обладнання для проведення гігієнічних досліджень ґрунту на хімічні, мікробіологічні, радіологічні показники та гельмінти. Щороку згідно плану фахівцями ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводяться моніторингові дослідження стану ґрунту:
– на території промислових підприємств;
– санітарно-захисних зон промпідприємств;
– на межі житлової забудови; 
– в зоні впливу транспортних магістралей;
– впливу місць видалення відходів (полігони ТПВ, сміттєзвалища);
– в місцях зрошення стічними водами;
– зберігання токсичних відходів, в т.ч. непридатних та заборонених пестицидів (НЗП), в місцях ліквідованих складів зберігання НЗП;
– в житловій зоні, в т.ч. дитячих закладах, дитячих майданчиках, дитячих оздоровчих закладах. 
Звернувшись до нашої установи, ви отримаєте: 
– індивідуальний підхід до кожного замовника;
– доступну вартість проведення лабораторних досліджень;
– найкоротші терміни проведення досліджень;
– консультацію лікаря з комунальної гігієни.
Результати досліджень можуть бути використані керівниками дитячих навчальних та оздоровчих закладів, пляжів для покращення умов виховання та оздоровлення, профілактики гельмінтозів, отруєнь важкими металами, керівниками підприємств – для розробки заходів щодо профілактики забруднення ґрунту токсичними речовинами, шкідливими мікроорганізмами, гельмінтами, пестицидами, агрохімікатами.