Платні послуги
Послуги у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення


Зразок заяви для фізичних та юридичних осіб


Зразок заяви для фізичних та юридичних осіб 2

Тарифи/Прейскурант

№ п/п Найменування робіт (послуг) Ціна (без ПДВ), грн.

Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні дослідження

1.Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів 52.94за одне дослідження одного об'єкта
2.Визначення:
1) залишкової кількості антибіотиків у харчових продуктах методом дельвотесту 109.6за дослідження одного продукту
2) наявності молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах 52.2
3.Мікроскопія кисломолочних продуктів 15.16за дослідження одного продукту
4.Виявлення у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини: за дослідження одного показника в одному об'єкті
1) мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 41.08
2) бактерій групи кишкової палички51.99
3) бактерій родини Enterobacteriaceae (сальмонели, шегели, синьогнійної палички, патогенні ешеріхії та ін.)66.13
4) мікроорганізми роду Proteus48.55
5) бактерій родини стафілококів (золотистого, епідермального та ін.)31.28
6) сульфітредукуючих клостридій52.1
7) Bacillus cereus 51.51
8) лістерій37.02
9) патогенних вібріонів134.95
10) патогенних бактерій роду лістерій140.04
11) бруцел143.85
12) ієрсиній156.35
13) плісеневих грибів та дріжджів65.56за дослідження одного продукту
5.Визначення промислової стерильності консервованої продукції85.89
6.Бактеріологічні дослідження консервованої продукції для виявлення причин псування 134.16
7.Виявлення у борошні та хлібобулочних виробах збудника картопляної хвороби 42.53
8.Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії 43.56за дослідження одного показника
9.Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на: за одне дослідження
1) мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 34.69
2) бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії) 17.6
3) плісеневі гриби та дріжджі 19.18
4) золотистий стафілокок 32.79
5) патогенну та умовно-патогенну мікрофлору 39.55
10.Виявлення у воді поверхневих водойм та бассейнів:за одне дослідження
1) мікроорганізмів роду Staphylococcus52.57
2) мікроорганізмів роду Enterococcus80.12
3) патогенну мікрофлору78.76
4) індексу Е.соlі71.73
5) колі-фаги25.47
6) індексу лактозопозитивних кишкових палочек70.89
11.Виявлення у питній воді :за одне дослідження
1) мікроорганізмів роду Enterococcus39.12
2) індексу Е.соlі, P.aeruginosa, синьогнійної палички22.19за дослідження одного показника
3) загальне мікробне число18.63
4) коліформних бактерій48.13
5) мікроорганізмів роду Staphylococcus52.57
6) патогенну мікрофлору78.76
7) колі-фаги25.47
12.Виявлення у грунті :за одне дослідження
1) бактерій родини Enterobacteriaceae (сальмонели, шегели, протею, синьогнійної палички, патогенні ешеріхії та ін.)100.71
2) сульфіт-редукувальних клостридій45.16
13.Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень 42.4за дослідження одного показника
14.Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) 49.98за одне дослідження
15.Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 191.27за одне дослідження
16.Ідентифікація: за одне дослідження
1) мікроорганізмів роду Staphylococcus 58.17
2) мікроорганізмів роду Streptococcus 76.09
3) мікроорганізмів роду Meningococcus 99.05
4) мікроорганізмів роду Corynebacterium 109.66
5) мікроорганізмів роду Bordetella 50.8
6) мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae 112.68
7) мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae 76.19
8) грибів роду Candida 44.55
9) мікроорганізмів родів Campylobacter, Yersinia, Vibrio, Leptospsra і Brucella 138.36за одне дослідження одного роду мікроорганізмів
17.Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах 392.06за одне дослідження
18.Профілактичне дослідження на носійство: за одне дослідження
1) збудників кишкових інфекцій 55.04
2) золотистого стафілокока 56.47
19.Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу 54.34за одне дослідження
20.Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) 66.05за одне дослідження одного виду мікроорганізмів
21.Бактеріологічні та вірусологічні дослідження:
1) біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації 73.2за одне дослідження
22.Виявлення:
1) збудника сибірки в об'єктах середовища життєдіяльності людини (ґрунт, сировина тваринного походження, тощо) 342.19за одне дослідження одного об'єкта
2) лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування 317.8за одне дослідження
3) збудників природно осередкових інфекцій в об'єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії, лістеріозу, єрезіпелоїду і ієрсиніозів) в польовому матеріалі 141.96за дослідження одного показника
23.Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір 280за одне дослідження
24.Контроль за якістю:
1) основного пептону125.89за одне дослідження
2) лужного агару124.99за одне дослідження
25.Контроль за якістю поживних середовищ методом: за один тест-штам або одну суміш штамів
1) титраційним 139.2
2) якісним 98.52
26.Контроль роботи парових, сухоповітряних та газових стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів135.88за один обєкт
27.Забір крові 25
28.Відбір носоглоткових змивів та слюни15
29.Відбір урогенітальних зішкрібів (жінки)30
30.Відбір урогенітальних зішкрібів (чоловіки)20
31.Вірусологічні дослідження на виявлення антигенів вірусів та антитіл до вирусів методом імуноферментного аналізуодного виду вірусу в одному об'єкті
1) з використанням тест-систем вітчизняного виробництва95
2) з використанням тест-систем зарубіжного виробництва260
32.Вірусологічні дослідження на виявлення індексу авідності методом імуноферментного аналізуодного виду вірусу в одному об'єкті
1) з використанням тест-систем вітчизняного виробництва145
2) з використанням тест-систем зарубіжного виробництва310
33.Імунологічні, онкологічні та гормональні дослідження методом імуноферментного аналізуодного виду вірусу в одному об'єкті
1) з використанням тест-систем вітчизняного виробництва115
2) з використанням тест-систем зарубіжного виробництва340
34.Вірусологічні дослідження біоматеріалу методом полімеразно-ланцюговї реакції (якісне визначення)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК інфекцій Torch-групи та урогенітальних інфекцій з використанням тест-систем вітчизняного виробництва130
2) визначення РНК/ДНК вірусних гепатитів та екзантемних інфекцій з використанням тест-систем вітчизняного виробництва230
3) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва460
35.Вірусологічні дослідження біоматеріалу методом полімеразно-ланцюговї реакції (кількісне визначення)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК інфекцій Torch-групи з використанням тест-систем вітчизняного виробництва150
2) визначення РНК/ДНК вірусних гепатитів з використанням тест-систем вітчизняного виробництва420
3) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва510
36.Вірусологічні дослідження зовнішнього середовища методом полімеразно-ланцюгової реакції (вода, ГМО та інше)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем вітчизняного виробництва485
2) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва710
37.Вірусологічні дослідження зовнішнього середовища та біоматеріалу методом полімеразно-ланцюговї реакції (кліщі, паразити та інші особливо-небезпечні інфекцій)одного виду вірусу в одному об'єкті
1) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем вітчизняного виробництва260
2) визначення РНК/ДНК з використанням тест-систем зарубіжного виробництва410
38.Вірусологічні дослідження біоматеріалу з використанням мульти-тестів методом полімеразно-ланцюговї реакції на визначення:
1) 2-ох показників260
2) 3-ох показників320
3) 4-ох показників340
4) 8-ох та більш показників520
39. Видова діагностика комах, що мають епідемічне значення (синантропні мухи, кровоссальні комари, кліщі та компоненти гнусу) 29.61за одне дослідження одного екземпляра 
40.Визначення:   
1) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методами Романенка, Філоненко 71.4за одне дослідження однієї проби 
2) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко 118.72за одне дослідження однієї проби 
3) яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільськогосподарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка або Філоненко 107.65за одне дослідження однієї проби 
4 )яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших личинок гельмінтів в ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка або Філоненко 107.01за одне дослідження однієї проби 
41.Виявлення: 
1) пухопероїдів у пусі, пір'ях і вовні 68.84за одне дослідження 
2) демодекоїдних кліщів 71.21
42.Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів 127.5
43.Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) 53.56за одне дослідження однієї проби 
44.Дослідження: 
1) риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на личинки гельмінтів, найпростіших, конеподів та інших паразитів риб, небезпечних для здоров'я людини 57.15за одне дослідження 
2) м'яса та м'ясопродуктів на личинки гельмінтів 87.2
3) пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших 70.53
45.Дослідження біоматеріалу: 
1) фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана і товстого мазка за Като 42.24
2) дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші 52.87
3) сечі на гельмінти та їх яйця і личинки 52.88
4) харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші 49.11
46.Дослідження: 
1) періанального зскрібка на яйця гельмінтів 17.5
2) фекалій на патогенні кишкові найпростіші 56.59
47.Обстеження партії товару на наявність членистоногих 104.66
48.Паразитологічне дослідження кровоссальних членистоногих на зараженість мікрофіляріями з фарбуванням43.51
49.Дослідження біоматеріалу на плазмодії малярії, лейшманіоз та інші паразити з фарбуванням 88.75
50.Визначення чутливості членистоногих (синантропних комах, кліщів та ін.) до інсектицидних засобів 104.71за одне дослідження одного виду до одного інсектициду 

Вода питна, водойм, стічна та дистильована

51.Визначення вмісту кобальту, марганцю, молібдену, хрому загального, міді, свинцю, кадмію, цинку, заліза, нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії 84.52за дослідження одного показника 
52.Визначення вмісту калію, натрію методом атомно-емісійної спектрометрії з полумневим детектором107.26за дослідження одного показника 
53.Визначення фотоколориметричним методом:   
1) каламутності, кольоровості 34.6за дослідження одного показника 
2) аміаку 41.67
3) нітратів 40.9
4) нітритів 36.81
54.Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом 58.62
55.Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом 79.84
56.Визначення хімічного споживання кисню титрометричним методом в стічній воді 108.71
57.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом 36.45
2) завислих речовин гравіметричним методом 65.84
3) кальцію титрометричним методом 42.93
58.Визначення:
1) лужності титрометричним методом21.12
2) водневого показника потенціометричним методом16.9
59.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) нафтопродуктів 118.28
2) сухого залишку гравіметричним методом 32.5
3) окислюваності титрометричним методом 35.87
4) сірководню фотометричним методом 50
5) синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом 122.9
6) сульфатів турбодиметричним методом 74.32
60.Визначення вмісту фтору фотометричним методом 53.09
61.Визначення вмісту титрометричним методом: за одне дослідження 
1) хлоридів 27.22
2) хлору залишкового 25.43
62.Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом 73.06
63.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) хлороформу, діхлоретану газохроматографічним методом 110.02за дослідження одного показника 
2) чотирихлористого вуглецю газохроматографічним методом 116.43
3) алюмінію фотометричним методом 63.36
4) миш'яку фотометричним методом 89.53
5) кремнію фотометричним методом 77.51
6) кадмію, міді, свинцю, цинку у стічної воді методом інверсійної вольт-амперметрії та полярографії125.19за дослідження одного показника 
7) кадмію, міді, свинцю, цинку у питній воді методом інверсійної вольт-амперметрії та полярографії61.77за дослідження одного показника 
8) магнію, калію, натрію розрахунковим методом 27.86за дослідження одного показника 
9) марганцю фотометричним методом68.54
10) заліза фотометричним методом60.98
11) міді фотометричним методом65.85
64.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) бікарбонатів розрахунковим методом 51.95
2) загального фосфору гравеметричним методом 78.11
3) ртуті методом безполумневої атомної абсорбції83.98
4) бензо(а)пірену методом високоефективної рідинної хроматографії130.37
65.Визначення жиру в стічній воді 90.71
66.Визначення: 
1) запаху, смаку, присмаку органолептичним методом 9за дослідження одного показника 

Ґрунт

 
67.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) амонійного азоту фотометричним методом 86.39
2) миш'яку титрометричним методом 118.5
68.Визначення кількості нітратного азоту йонометричним методом 77.84
69.Визначення кількості нітрітного азоту фотометричним методом 80.95
70.Визначення вмісту: за одне дослідження 
1) вологості гравіметричним методом 57.55
2) заліза, хрому методом атомної абсорбції111.15за дослідження одного показника 
71.Визначення кількості методом: за одне дослідження 
1) атомної абсорбції - натрію105.65
2) фотометричним- хлорид-іонів 64.2
72.Визначення кількості сульфат-іонів у водній витяжці з грунту фотометричним методом 125.8
73.Визначення вмісту:   
1) фосфору фотометричним методом 87.07за одне дослідження 
2) калію методом атомної абсорбції107.47за одне дослідження 
74.Визначення водневого показника у водній та сольовій витяжці потенціометричним методом 61.07за одне дослідження 
75. Визначення вмісту:
1) міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, марганцю, кобальту атомно-абсорбційним методом 106.5за дослідження одного показника 
2) ртуті атомно-абсорбційним методом 108.85за одне дослідження 

Харчові продукти 

76.Визначення вмісту мікрокомпанентів (метанол, естери, альдегіди, сивушні масла) газохроматографічним методом125.26за дослідження одного показника 
77.Визначення вмісту: 
1) алкоголю без відгону 11
2) алкоголю з відгоном 32.55
78.Визначення вмісту:   
1) заліза, нікелю атомно-абсорбційним та/або фотометричним методами126.6за дослідження одного показника 
2) ртуті безполуменевим атомно-абсорбційним методом 97.45за одне дослідження 
3) нітратів, водневого показника іонометричним методом 40.75за дослідження одного показника 
4) афлатоксину M1 методом тонкошарової хроматографії 255.2
5) зеаралінону методом тонкошарової хроматографії 295.9
6) дезоксинівалеолу методом тонкошарової хроматографії 232.7
7) афлатоксину B1 методом тонкошарової хроматографії 275.4
8) патуліну методом тонкошарової хроматографії 264.35
9) T2-токсину методом тонкошарової хроматографії 264.5
10) гормону естрадіолу методом високоефективної рідинної хроматографії 315.75
11) бензо(а)пірену методом високоефективної рідинної хроматографії 397.8
12) гістаміну фотометричним методом 178.3
13) рослинного жиру методом газорідинної хроматографії172.65
79.Визначення вмісту метилового спирту газохроматографічним методом130.94за одне дослідження 
80. Визначення кількості вологи, сухих речовин гравіметричним методом 25.45за одне дослідження 
81.Визначення: за одне дослідження 
1) наявності піску, мінеральних домішок гравіметричним методом 27.1за дослідження одного показника 
2) кислотності титрометричним методом 26.45
3) лужності титрометричним методом 29.3
4) кислотного числа титрометричним методом 47.6
5) перекисного числа титрометричним методом 50.68
6) густини за допомогою ареометра 11.1
82.Визначення в олії фосфоровміскіх речовин фотометричним методом59.5за одне дослідження 
83.Визначення наявності: за одне дослідження 
1) пероксидази (якість термічної обробки)28.7
2) фосфатази 27.15
3) аміаку, водню пероксиди, соди (якісні реакції) 23.85за дослідження одного показника 
84.Визначення вмісту кісткових включень, складових частин гравіметричним методом21.74за одне дослідження 
85.Визначення показників свіжості 23.5
86.Визначення вмісту:
1) свинцю, кадмію, цинку, міді методом інверсійної вольт-амперметрії та полярографії, золи гравіметричним методом96.8за дослідження одного показника
2) миш'яку фотометричним методом 98.4за одне дослідження 
3) хлориду натрію титрометричним методом 79.6
4) нітриту натрію фотометричним методом 77.55
5) діастазного числа фотометричним методом91.5
87.Органолептика харчових продуктів та стійкість б/а напоїв16.4за одне дослідження 
88.Визначення калорійності готових страв, жиру56.4за одне дослідження 
89.Визначення вмісту білка методом Кьєльдаля73.35за одне дослідження 
90.Визначення кількості сорбінової кислоти фотометричним методом 100.2
91.Визначення наявності нітратів в молоці і продуктах його переробки з використанням кадмієвої колонки71
92.Визначення кількості: за одне дослідження 
1) цукру та редуктуючих речовин в кондитерських виробах титрометричним методом 70.7за дослідження одного показника
2) цукру хлібобулочних виробах титрометричним методом 71.2
93.Визначення рівня пористості хліба 16.43

Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих приміщень

94.Визначення вмісту азоту діоксиду спектрофотометричним методом132.7
95.Визначення вмісту аміаку фотометричним методом 114.1
96.Визначення вмісту:
1) ангідриду сірчистого фотометричним методом 126.2
2) ангідриду фосфорного фотометричним методом 119.8
3) ангідриду хромового спектрофотометричним методом 125.7
97.Визначення вмісту:
1) водню хлористого фотометричним методом 143.3
2) вуглецю оксиду електрохімічним методом 56.8
3) їдких лугів спектрофотометричним методом 90.8
4) пилу гравіметричним методом 69.8
98.Визначення вмісту кислоти:
1) оцтової фотометричним методом 88.7
2) сірчаної фотометричним методом 101.3
99.Визначення в атмосферному повітрі вмісту бензо(а)пірену методом високоефективної рідинної хроматографії258.7
100.Визначення фотометричним методом вмісту:
1) сірководню 136.3
2) хлору105.6
3) фенолу130.7
4) формальдегіду133.7
5) марганцю137.5
101.Визначення вмісту ацетону в атмосферному повітрі методом:
1) фотометричним 120.3
2) газорідинної хроматографії 143.4
102.Визначення в атмосферному повітрі фотометричним методом вмісту:
1) фтористих сполук газоподібних131.3
2) хрому шестивалентного141
3) свинцю111.4
4) діоксиду вуглецю58.2
103.Визначення в атмосферному повітрі, повітрі рабочої зони методом газорідинної хроматографії вмісту:
1) бензолу130.9
2) етилбензолу130.9
3) толуолу130.9
4) ксилолу130.9
5) спирту метилового142.8
6) хлороформу130.9
104.Визначення в атмосферному повітрі сажі методом порівняння зі стандартною шкалою61.1
105.Визначення в атмосферному повітрі кадмію, нікелю атомно-абсорбційним методом143.1за дослідження одного показника
106.Визначення у повітрі робочої зони спектрофотометричним методом вмісту:
1) озону115.6
2) натрію хлориду122.9
3) ртуті108.4
4) соди кальцинованої101.5
5) алюмінію114.5
6) нікелю127.25
7) титану140.2
8) кремнію діоксиду аморфного, кремнію діоксиду кристалічного123.4за дослідження одного показника
9) цинку118
10) заліза оксиду93.1
11) оксиду хрому (ІІІ)145.2
12) етилену оксиду113.8
13) синтетичних миючих засобів143.4
14) ароматичних амінів та ізоціанатів99.6за дослідження одного показника
15) ацетон120.3
16) хрому шестивалентного141
17) свинцю111.4
107.Визначення мінеральних масел у повітрі робочої зони нефелометричним методом 94.4

Пестициди

108. Визначення залишкової кількості пестицидів у харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища:
1)залишкових кількостей сумі-альфа (есфенвалерат) методом газорідинної хроматографії 201.34
2) ацетохлору (харнесу) методом газорідинної хроматографії 190.44
3) пендіметаліну (стомп) методом газорідинної хроматографії 222.79
4) похідних неонікотиноїдів (актара) методом газорідинної хроматографії 200.93
5) похідних неонікотиноїдів (хорусу) методом газорідинної хроматографії 200.64
6) похідних неонікотиноїдів фіпронілу (регент) методом газорідинної хроматографії 184.41
7) синтетичних піретроїдів лямда-цигалотрину (карате) методом газорідинної хроматографії 152.29
8) синтетичних піретроїдів альфа-циперметрину (фастак) методом газорідинної хроматографії 171.57
9) пропанілу (пропанід) методом газорідинної хроматографії 201.95
10) дельтаметрину (деціс) методом газорідинної хроматографії 182.93
11) похідних триазолів (байлетон) методом газорідинної хроматографії 195.89
12) похідних триазолів деніконазол (сумі-8) методом газорідинної хроматографії 191.57
13) похідних триазолів пенконазол (топаз) методом газорідинної хроматографії 202.93
14) похідних триазолів тебуконазолу (фолікур) методом газорідинної хроматографії 202.72
15) похідних триазолів дефенаконазол (скор) методом газорідинної хроматографії 162
16) фосфорорганічних пестицидів піріміфосметил (актелік) методом газорідинної хроматографії 195.39
17) фосфорорганічних пестицидів (фозалон) методом газорідинної хроматографії 189.02
18) фосфорорганічних пестицидів (сатис) методом газорідинної хроматографії 184.41
19) фосфорорганічних пестицидів хлорпірифос (дурсбан) методом газорідинної хроматографії 195.81
20) фосфорорганічних пестицидів (малатіону, метафосу, диметоату, діазинону) методом газорідинної хроматографії 202.03За дослідження одного показника
21) хлорорганічних пестицидів (гексахлорбензолу) методом тонкошарової хроматографії 193.76
22) хлорорганічних пестицидів (ДДТ та його метаболіти, гептахлор, алдрин, альфа, бета, гама-ГХЦ) методом газорідинної хроматографії 201.12За дослідження одного показника
23) залишкової кількості ридомілу методом тонкошарової хроматографії193.66
24) залишкової кількості тебуконазолу методом тонкошарової хроматографії197.16
25) залишкової кількості карате та фастаку методом тонкошарової хроматографії191.54

Визначення інших хімічних речовин

109.Визначення органолептичних показників 11.21
110.Визначення показника:
1) стійкості до поту 17.59
2) стійкості до слини 17.08
3) стійкості до вологої обробки16.85
111.Визначення в полімерних виробах вмісту:
1) міді, цинку, кадмію, свинцю методом інверсійної вольтамперметрії122.38За дослідження одного показника
2) кобальту, хрому, нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії101.87За дослідження одного показника
112.Визначення в рідкому модельному середовищі вмісту: За одне дослідження
1) агідолу-2 методом тонкошарової хроматографії 95.52
2) фенолу фотометричним методом 98.3
3) альтаксу, каптаксу методом тонкошарової хроматографії 98.74За дослідження одного показника
4) діоктилфталату, дибутилфталату фотометричним методом 103.53За дослідження одного показника
5) капролактаму методом тонкошарової хроматографії 98.45
6) формальдегіду спектрофотометричним методом 105.9
7) метилметакрилату,акрилонітрилу та стиролу методом газорідинної хроматографії 108.15За дослідження одного показника
8) алюмінію методом спектрофотометрії 93.16
9) тіураму методом тонкошарової хроматографії 102.71
10) дифенілгуанідину методом тонкошарової хроматографії 106.62
11) миш'яку фотометричним методом 92.28
12) спиртів пропілового, бутилового, метилового і етилового методом газорідинної хроматографії 85.45За дослідження одного показника
13) ацетону, етилацетату методом газорідинної хроматографії 85.45За дослідження одного показника
14) епіхлоргідрину методом газорідинної хроматографії 109.88
113.Визначення в повітряному модельному середовищі вмісту: За одне дослідження
1) спиртів метилового, етилового, пропілового, ізопропілового, бутилового, ізобутилового та вторбутилового методом газорідинної хроматографії 85.73За дослідження одного показника
2) фенолу фотометричним методом 98.22
3) формальдегіду фотометричним методом 94.91
4) ацетону методом газорідинної хроматографії 86.39
5) бензолу, ентеробензолу, толуолу і ксилолу методом газорідинної хроматографії 86.9За дослідження одного показника
6) аміаку фотометричним методом 78.48

Фізичні та радіологічні показники

114. Визначення еквівалентних рівнів звуку (шумове навантаження), інфразвуку і ультразвуку за технологічний цикл 120.34за дослідження одного показника
115. Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку та інфразвуку (шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо) непостійних та імпульсних шумів 165.3за дослідження одного показника
116. Визначення рівня шумового навантаження джерел підприємств на селитебну територію 541.35за одне дослідження
116.1 Визначення шумових характеристик джерела шуму (шумова потужність) 204.8
117. Визначення рівня:
1) загальної вібрації або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) 144.1за дослідження одного показника
2) напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії 144.1за дослідження одного показника
3) електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля (напруженість) 111.95за дослідження одного показника
4) напруженості електростатичного поля45
118.Визначення рівня інфрачервоного випромінювання 101.85за одне дослідження
119.Визначення швидкості руху повітря, вологості повітря або температури повітря в житлових та виробничих приміщеннях 34.45за дослідження одного показника
120.Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні 31.05
121. Проведення досліджень аероіонізації повітря 52.9за одне дослідження
122. Дослідження важкості та напруженості праці102.3
123.Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обґрунтування протирадіаційних заходів на радіаційно небезпечному об'єкті 307.15
124. Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об'єкті природного середовища з використанням гамма-спектрометрів206за одне дослідження
125. Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування:
1) цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів 165.4
2) стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів 177.6
126. Визначення радіонуклідного складу та питомої активності:
1) цезію-137 в одній пробі води методом спектрометричного аналізу 207.55
2) стронцію-90 в одній пробі води методом спектрометричного аналізу 184.55
3) сумарної альфа та бета активності в одній пробі води методом радіометричного аналізу 214.3
4) радіонуклідів у ґрунті методом спектрометричного аналізу119.3
5) радіонуклідівв однієхї пробі рослинності методом спектрометричного аналізу215.95
127. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в одній точці 18.8
128. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози рентгенівського випромінювання в одній точці 37.6
129.Вимірювання рівня поверхневого забруднення:
1) бета-випромінювальними радіонуклідами в одній точці 45.85
2) альфа-випромінювальними радіонуклідами в одній точці 41.95
3) бета-випромінювальними радіонуклідами в одній точці методом мазка139.15
130.Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень в одній точці 130.05за одне дослідження
131.Визначення сумарної бета-активності осідаючого пилу у атмосферному повітрі143.4

Різне

132.Підготовка заключень та рекомендацій за результатами лабораторно-інструментальних досліджень для оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних та вірусологічних факторів середовища життєдіяльності, згідно ДСТУ ISO/IEC 17025 122.89
133.Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі харчових
1) за одного слухача у разі індивідуального навчання 78.24
2) за одного слухача у разі групового навчання за кількості слухачів не менше ніж 5 осіб 40.92
134. Профілактична дезінфекція поверхонь, приміщень, транспортних засобів тощо за 1 обробку:
1) від 100 кв.м. до 299 кв.м 2.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 300 кв.м. до 499 кв.м 2за 1 кв. м.площі, що обробляється
3) від 500 кв.м. до 1000 кв.м 1.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
4) понад 1000 кв.м.1за 1 кв. м.площі, що обробляється
135. Камерне знезараження речей 1.95за 1 кг. за 1 обробку
136.Дезінсекція в приміщеннях та на відкритій території у договорі на рік:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 1за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 0.8за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
3) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 0.5за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
4) понад 3000 кв.м.0.12за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
137.Дезінсекція в приміщеннях та на відкритій території разова обробка:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 3.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 3.15за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 2.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
4) понад 3000 кв.м.1за 1 кв. м.площі, що обробляється
138.Дератизація в будинках і спорудах та на відкритій місцевості у договорі на рік:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 0.6за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 0.55за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
3) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 0.4за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
4) понад 3000 кв.м.0.1за 1 кв. м.площі, що обробляється, за 1 місяць
139.Дератизація в будинках і спорудах та на відкритій місцевості разова обробка:
1) від 100 кв.м. до 499 кв.м 3.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
2) від 500 кв.м. до 999 кв.м 3.15за 1 кв. м.площі, що обробляється
3) від 1000 кв.м. до 3000 кв.м 2.5за 1 кв. м.площі, що обробляється
4) понад 3000 кв.м.1за 1 кв. м.площі, що обробляється