ПЛАН

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

«ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

на 2022 рік

І. Мета. Метою діяльності Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я  України» на 2022 рік є реалізація державної політики у сферах забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та безперервний, систематичний збір, аналіз, інтерпретацію та поширення даних про здоров’я населення, прогнозування епідемічної ситуації, проведення оцінки безпечності впливу на людину фізичних, хімічних, біологічних факторів середовища життєдіяльності людини, та надання за їх результатами органам місцевої влади, територіальним органам Держпродспоживслужби пропозицій щодо забезпечення реалізації заходів, спрямованих на профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб та поліпшення епідемічної ситуації.

ІІ.        Пріоритети роботи Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я  України».

1.   Участь в організації та проведення заходів з реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з коронавірусною хворобою (COVID-19).

2.   Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, неінфекційними захворюваннями, моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.

3.   Формування регіональних пріоритетів за результатами оцінки безпечності впливу на людину біологічних, фізичних та хімічних факторів середовища життєдіяльності людини.

4.   Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності, комунікації та соціальної мобілізації в інтересах здоров’я населення Одеської області.

ІІІ.      Завдання, спрямовані на виконання завдань у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) на території Одеської області.

 № з/пЗміст заходуСтрок виконання (квартал І, ІІ, ІІІ, ІV)Відповідальний виконавецьОчікуваний результат
  1.  РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА
1.1.Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) відповідно до пріоритетів розвитку України
1.1.1Ініціювання внесення змін до окремих нормативних актів, які регламентують здійснення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) заходів за актуальністюВпродовж року, за необхідностіЗаступники генерального директораПодання пропозицій до МОЗ України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
1.1.2Участь у розробці пропозицій до проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм та концепцій у сферах забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, громадського здоров’я, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань.Впродовж року, за необхідностіЗаступники генерального директораПодання пропозицій до МОЗ України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», центральних та місцевих органів державної влади
1.2.Підготовка організаційно-розпорядчих документів та забезпечення їх прийняття
1.2.1Розробка регіональних програм,  комплексних планів на підставі національних.Впродовж рокуЗаступники генерального директора, Структурні підрозділи Центру та районні відокремлені підрозділиКількість розроблених організаційно-розпорядчих документів
1.2.2Підготовка наказів, спільних наказів із зацікавленими департаментами та управліннями з питань епіднагляду, з урахуванням особливостей регіону та епідемічної ситуації.Впродовж рокуЗаступники генерального директора, Структурні підрозділи Центру та районні відокремлені підрозділиКількість розроблених організаційно-розпорядчих документів
  2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ)  ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
2.1.Підготовка аналізу епідемічної ситуації у регіоні з визначенням основних тенденцій та підготовкою рекомендацій для органів місцевої владиЩоквартальноЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиКількість підготованих та поширених між зацікавленими сторонами довідок щодо епідемічної ситуації в регіоні
2.2Забезпечити проведення аналізу в частині здійснення — епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами; -моніторингових досліджень;  -профілактичних, протиепідемічних заходів в осередках інфекційних та паразитарних  хвороб; — готовності Центру реагувати на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’яЩотижнево/ щомісячноЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Відділ моніторингу та реагування на НС, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиКількість підготованих інформацій щодо епідемічної ситуації в регіоні
2.3Проведення державного обліку інфекційних захворювань, паразитарних хвороб та харчових отруєнь на території Одеської областіПротягом рокуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиПрогнозування ризиків епідемічних ускладнень, їх усунення або мінімізація
2.4Проведення епідрозслідування випадків (спалахів) інфекційних хвороб з лабораторним контролем, з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції; визначення меж осередків, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації.Протягом рокуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиЛокалізація та ліквідація спалахів інфекційних хвороб
2.5Надання пропозицій щодо локалізації та ліквідації випадків та спалахів інфекційних захворюваньПротягом рокуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиЗапровадження обґрунтованих санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів
2.6Проведення профілактичних, поточних та заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних хворобПротягом року  Заступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиПідвищення ефективності санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення чи мінімізацію інфекційних захворювань
2.7Надання місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, територіальним органам Держпродспоживслужби інформації щодо необхідності здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо усунення причин та умов виникнення і поширення  інфекційних хворобПротягом року  Заступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиПідвищення ефективності санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення чи мінімізацію інфекційних захворювань
2.8При встановленні факту можливого зв’язку інфекційного захворювання, харчового отруєння з об’єктами нагляду Держпродспоживслужби незалежно від форми власності надсилання інформаційного повідомлення до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби для здійснення подальших комплексних санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів  Впродовж року Впродовж 1 години  засобами телефонного зв’язку та електронною поштою, впродовж 24 годин – письмове підтвердженняЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиЗапровадження обґрунтованих санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів
2.9Приймати участь у розробці Програм, комплексних заходів та рішень, спрямованих на запобігання, локалізацію та ліквідацію спалахів, осередків, епідемій інфекційних хвороб, у тому числі пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними хворобами, масових захворювань (отруєнь), зумовлених впливом біологічних факторів середовища життєдіяльності людини.При реєстрації         випадкуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Відділ імунопрофілактики, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиЗапровадження обґрунтованих санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів
2.10Приймати участь у роботі комісії з розслідування причин виникнення професійного захворювання.При реєстрації випадкуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділами  З’ясування причин виникнення професійного захворювання та мінімізація його наслідків
2.11Проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІВпродовж рокуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділами   
2.12Проведення моніторингових візитів до закладів охорони здоров’я у визначених, які визначені для проведення дозорного нагляду за грипом та ГРВІ з метою покращення якості даних та визначення проблемних питаньНе рідше 1 разу на рікВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Завідувачі відокремленими районними підрозділами  Кількість проведених моніторингових візитів
2.13Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом/гострими в’ялими паралічамиВпродовж рокуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Відділ імунопрофілактики, Завідувачі відокремленими районними підрозділами  Прогнозування ризиків епідемічних ускладнень, їх усунення або мінімізація
2.14Проведення візитів у заклади охорони здоров’я, куди можуть бути госпіталізовані діти із ГВП, з метою ретроспективного пошуку випадків1 раз на кварталВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Кількість проведених  візитів у ЗОЗ
2.15Забезпечення збору даних щодо випадків ГВП та звітування про проведені заходи в рамках реагування на спалах циркулюючого вакцино спорідненого поліовірусу тип 2.ЩотижневоВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Забезпечення інтенсивного показника не менше 3 випадків на 100 тисяч дитячого населення до 15 років
2.16Координація заходів з імунізації у відповідь на спалах ПОЛІО в Україні  Впродовж рокуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Відділ імунопрофілактики, Завідувачі відокремленими районними підрозділамиЗатвердження та виконання регіонального плану
2.17Проведення епідеміологічного нагляду щодо мікробної резистентностіВпродовж рокуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Попередження  виникнення та розповсюдження ІПНМД, що базується на результатах епідеміологічного нагляду
2.18Участь у проведенні дозорного епіднагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, у визначених лікувальних закладахВпродовж рокуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Попередження  виникнення та розповсюдження ІПНМД, що базується на результатах епідеміологічного нагляду
2.19Обробка та оцінка показників епідемічної ситуації щодо інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, розповсюдження антимікробної резистентності, дезінфекційних заходів і репроцесингу медичних виробів у закладах охорони здоров’я.Впродовж рокуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Попередження  виникнення та розповсюдження ІПНМД, що базується на результатах епідеміологічного нагляду
2.20Надання організаційно-методичної допомоги ЗОЗ в сферах інфекційного контролю та протидії АМРЩоквартальноВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Попередження  виникнення та розповсюдження ІПНМД
2.21Учать у вивченні стану популяційного імунітету населення до інфекційних хвороб, що керуються засобами імунопрофілактикиВпродовж рокуВідділ імунопрофілактики, Відділ дослідження біологічних факторівВизначення ефективності імунізації
2.22Визначення необхідності здійснення профілактичних щеплень за епідемічними показаннями. Впродовж рокуВідділ імунопрофілактики  Мінімізація ризиків інфікування окремих груп ризику
2.23Здійснення моніторингу планової вакцинації та вакцинації за епідемічними показаннями в розрізі адміністративних територій та окремих територіальних громад, моніторинг та реєстрація несприятливих подій після імунізації.ЩомісячноВідділ імунопрофілактикиВизначення виконання обсягів щеплень, повнота реєстрації несприятливих подій після імунізації
2.24Участь у плануванні потреби та розподілі імунобіологічних препаратів, здійсненні моніторингу за їх транспортуванням, подальшим зберіганням і використанням та організацією проведення щеплень.   Впродовж рокуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ імунопрофілактики  Забезпечення відповідного рівня охоплення щепленнями згідно з Національним календарем щеплень
2.25Участь в організації та проведенні заходів з реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з COVID-19.Впродовж рокуЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду, Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Відділ моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації, Районні відокремлені підрозділиПідвищення ефективності санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення чи мінімізацію інфекційних захворювань  
2.26Моніторинг природних осередків особливо-небезпечних інфекцій з проведенням ентомологічного моніторингу  Впродовж рокуВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, Відділ моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації, Районні відокремлені підрозділиПрогнозування ризиків епідемічних ускладнень, їх усунення або мінімізація  
2.27Підготовка аналізу епідемічної ситуації у регіоні із визначенням основних тенденцій та підготовкою рекомендацій для органів місцевої владиЩоквартально Заступник генерального директора з організації епідеміологічного наглядуКількість підготованих та поширених між зацікавленими сторонами довідок щодо епідемічної ситуації в регіоні (щоквартально)
2.28Визначення додаткового переліку патогенів для проведення епіднагляду на території в залежності від оцінки епідемічної ситуації та особливостей регіонуЩоквартально Заступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду; відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Додатковий список пріоритетних патогенів (за наявності)
2.29Проведення візитів у заклади охорони здоров’я, куди можуть бути госпіталізовані діти із ГВП з метою ретроспективного пошуку випадківне рідше 1 разу на кварталВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб;  Заступник генерального директора з організації епідеміологічного наглядуПроведені візити у ЗОЗ (не рідше 1 разу на квартал)
2.30Проведення аналізу якості внесених даних у ЕЛІССЗ щодо випадків COVID-19, підготовка рекомендаційЩомісячно Заступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду; відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Кількість підготовлених та доведених до відома підпорядкованим структурним підрозділам звітів
2.31Впровадження обліку інфекційних захворювань за допомогою ЕЛІССЗ із щомісячним аналізом повноти та якості введених даних на етапі тестування та після повного впровадження  ЩомісячноВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Звіт
2.32Проведення оцінки поширення на території випадків особливо небезпечних хвороб, в тому числі туберкульозу, легіонельозу та сказу із підготовкою відповідних інформаційних матеріалів та рекомендацій із протиепідемічних заходів  ЩомісячноВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Звіт
2.33Забезпечення ентомологічного моніторингу  2-4 кварталЛабораторіяЩоквартальний звіт
  3.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ)  ТА ПРОФІЛАКТИКИ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
3.1.Проведення епідрозслідувань за випадками харчових отруєнь та ботулізму та надання повідомлень (попередніх, при необхідності проміжних, та заключних) за його результатами на ЦГЗ МОЗУ, ДПССзалежить від епідситуації в областіЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобпопередні, проміжні, заключні повідомлення
3.2.Контроль за результатами планових моніторингових досліджень:   
 -ДНЗ, ЗОШ, дитячих оздоровчих та інтернатних закладівзгідно щорічного плану моніторингових дослідженьЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобпротоколи досліджень з висновками
 -оточуючого середовища (атмосферне повітря, вода відкритих водойм, питна вода, грунт, електромагнітне випромінювання, шум, гама-фон і т.і.)згідно щорічного плану моніторингових дослідженьЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобпротоколи досліджень з висновками
3.3.Підготовка щорічної планової інформації щодо моніторингу навколишнього середовища (атмосферне повітря, вода відкритих водойм, питна вода, грунт)щорічноЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобПланова інформація на ЦГЗ МОЗУ
3.4.Підготовка аналітичних матеріалів за станом забруднення довкіллящоквартальноЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобДовідка на керівників відокремлених підрозділів, ООДА
3.5.Участь у комісійних перевіркахза вимогоюЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобпротоколи досліджень з висновками, сумісні довідки по перевіркам
3.6.За результатами моніторингових та комісійних досліджень інформування адміністрації закладів, де були виявлені порушення, ТГ, ОДМР, ООДА, ДПССу разі виявленні порушеньЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороблисти
3.7.Організація проведення відомчого контролюза заявкамиЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобпротоколи досліджень з висновками
3.8.Інформування щодо порушень нормативних вимог в ході проведення відомчого контролю керівництва обєкту, де виявлені порушення, з наданням рекомендацій щодо необхідності покращення ситуації на обєктіу разі виявленні порушеньЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороблисти керівникам обєктів
3.9.Публікація звітних даних в множинних форматах для різних аудиторій: Зав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб 
 доповідей на НПК                                 2-3 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобсертифікати участі в 5 НПК
 публікацій у наукових журналах                                               3 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб1 публікація
 веб-сайт, фейсбук:1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб48/48публікації
3.10.Санітарно-просвітні статті на сайт/фейсбук по зміцненню здоров’я для всього населення або для груп з підвищеним ризиком негативних наслідків для здоров’я:   
 -щодо здорового харчування, фізичної активності і профілактики і боротьби з ожирінням1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб16/16 публікацій
 -спрямовані на боротьбу з тютюном1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб4/4 публікацій
 -спрямовані на боротьбу з алкоголем1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб4/4 публікацій
 -спрямовані на профілактику та боротьбу із зловживанням ПАР1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб4/4 публікацій
 -пов’язані з охороною сексуального і репродуктивного здоров’я1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб6/6 публікацій
 -пов’язані з профілактикою та боротьбою з професійними і пов’язаними з роботою небезпеками для здоров’я, включаючи зміцнення здоров’я на робочому місці1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб11/11 публікацій
 -в області гігієни навколишнього середовища1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб10/10 публікацій
 -в галузі охорони психічного здоров’я1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб5/5 публікацій
 -щодо навчання правилам гігієни зубів і дії і послуги в області гігієни ротової порожнини1-4 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб5/5 публікацій
3.11Систематичний опис (картування) виявлених нерівностей щодо здоров’я на рівні областіЩорічноЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобЩорічний Звіт щодо стану здоров’я населення в регіоні підготовано та поширено між зацікавленими сторонами
3.12Проведений аналіз ефективності впровадження комплексних заходів щодо подолання нерівностей здоров’я, підготований та поширений між зацікавленими сторонами звітЩоквартальноЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобЗвіт
3.13Розробка комплексного плану в рамках регіональних програм громадського здоров’я спрямованого на подолання нерівностей у здоров’ї1 кварталЗав.відділом, фахівці відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хворобКомплексний план інтервенцій
4.ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА САНІТАРНУ ОХОРОНУ ТЕРИТОРІЇ
4.1Здійснення санітарних заходів щодо охорони території Одеської області від занесення та поширення особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хворобВпродовж рокуСанітарно-карантинний відділНедопущення завозу та поширення  інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення
4.2Розробка пропозиції щодо удосконалення механізмів реалізації Міжнародних медико-санітарних правил на території Одеського регіонуВпродовж рокуСанітарно-карантинний відділНедопущення завозу та поширення  інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення
  5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ
5.1Розробити регіональний план дій щодо захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання, враховуючи вплив радону1 кварталЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено та затверджено регіональний план дій щодо захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання, враховуючи вплив радону
5.2Проводити моніторингові випробування фізичних та хімічних факторів навколишнього середовищазгідно щорічного плану моніторингових дослідженьЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьрезультати досліджень
5.3Проводити випробування фізичних та хімічних факторів за замовленням заявниківза заявкамиЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьрезультати досліджень
5.4Скласти заявки на придбання розхідних матеріалів для забезпечення проведення випробування фізичних та хімічних факторів1  кварталЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьзаявка
  5.5Хімічні небезпеки. Розробити план реагування на виникнення НС на ХНО1 квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено та затверджено план реагування на виникнення НС на ХНО
5.6Небезпеки, пов’язані з випромінюванням. Розробити регіональний план дій щодо захисту населення від впливу іонізуючого випромінення, враховуючи вплив радону1 квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено та затверджено регіональний план дій щодо захисту населення від впливу іонізуючого випромінення, враховуючи вплив радону
5.7Ядерна небезпека.  Розробити план реагування на виникнення НС на ЯНО1 квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено та затверджено план реагування на виникнення НС на ЯНО
5.8Підготувати СОП з описом надзвичайні ситуацій в системі громадського здоров’я, які можуть спричинити застосування плану екстрених заходів у відповідь на надзвичайні ситуації1  квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено опитувальник (тести) для персоналу щодо здатності характеризувати НС в ГЗ.
  5.9Розробити план, в якому визначено організаційні обов’язки, передбачені комунікаційні та інформаційні мережі і чітко позначені стандартні процедури оповіщення та евакуації населення1  квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено та затверджено план реагування на НС у ГЗ у регіоні
5.10Проводити періодичну оцінку готовності до заходів швидкого реагування, включаючи тестування плану дій для надзвичайних ситуацій шляхом проведення кабінетних і великомасштабних навчаньЩоквартальноЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено план проведення навчань для тестування плану реагування на НС
5.11Розробити письмові протоколи для проведення екстреного епідеміологічного розслідування1 квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено протокол
5.12Провести оцінку ефективності попередніх інцидентів і виявлення можливостей для поліпшень1 квартал Зав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьКількість проведених оцінок ефективності реагування на попередні НС
5.13Підтримка письмових протоколів щодо здійснення програми простеження джерел і контактували осіб при інфекційних захворюваннях або впливі токсичних речовин2  кварталЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьРозроблено протокол
5.14.  Проведення позачергових бактеріологічних обстежень в харчоблокахза наявності надзвичайної ситуаціїВідділ організації фізичних та хімічних дослідженьЗвіт про перевірку
5.15.Впровадження нового ДСанПіНу вимоги до води питної  3 кварталЗав. відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьВпроваджено
  6.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
6.1Впровадження розширених сучасних методів досліджень на вірусні інфекціїПостійно, протягом рокуВідділ досліджень біологічних факторівВпровадження розширених сучасних методів досліджень
6.2Подальший розвиток досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції, враховуючи особливо-небезпечні та бактеріологічні інфекціїПостійно, протягом рокуВідділ досліджень біологічних факторівВпровадження досліджень методом ПЛР на особливо-небезпечні та бактеріологічні інфекції
6.3Організація навчання на курсах підвищення кваліфікаційної категорії, участі у навчальних тренінгах та конференціяхПостійно, протягом року. Згідно графікуВідділ досліджень біологічних факторівНавчання на курсах підвищення кваліфікації, участь у навчальних тренінгах та конференціях
6.4Організація моніторингових досліджень щодо стану колективного імунітету до актуальних інфекцій (кір, краснуха, поліомієліт та інших)Постійно, протягом року. Згідно плану роботиВідділ досліджень біологічних факторівПроведення досліджень щодо стану колективного імунітету
7.АНАЛІЗ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НИМИ
7.1Забезпечення готовності і своєчасне реагування на виникнення надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я, спричинених біологічними, хімічними або фізичними чинникамиПротягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиПідвищення ефективності санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення чи мінімізацію інфекційних захворювань
7.2Участь у розробці пропозицій щодо забезпечення безпеки населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я, спричинених біологічними, хімічними або фізичними чинникамиПротягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиПідвищення ефективності санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення чи мінімізацію інфекційних захворювань
7.3Участь у розробці  плану моніторингу з метою визначення ризиків, їх ранжування та мінімізації наслідків поширення хвороб, а також оцінки протидії цим хворобамПротягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиПідвищення ефективності санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, спрямованих на недопущення чи мінімізацію інфекційних захворювань
7.4Проведення моніторингу застосування механізмів виявлення та підтвердження, ліквідації джерела подій у сфері громадського здоров’я з міжнародним потенціалом поширенняПротягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиНедопущення завезення та поширення хвороб, що мають міжнародне значення.
7.5Проведення збору та аналізу стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління у сфері охорони здоров’я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я;Протягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділи Відділ моніторингу та реагування на небезпекиОперативне та rваліфіковане реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
7.6Проведення оцінки ризиків для життя і здоров’я населення,  викликаних хімічними, біологічними та фізичними чинниками, ранжування ризиків по територіям.ІІІ кварталВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиМінімізація наслідків виникнення надзвичайних ситуацій
7.7Налагодження взаємоінформування між всіма зацікавленими службами та відомствами щодо реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я Протягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиОперативне та rваліфіковане реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
7.8Проведення періодичної оцінки готовності до заходів швидкого реагування, включаючи тестування плану дій для надзвичайних ситуацій шляхом проведення кабінетних і великомасштабних навчаньІІ кварталВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиОперативне та rваліфіковане реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
7.9Проводення моніторингу появи первинної інформації в засобах масової інформації, в соціальних мережах, щодо виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я, перевірку фактів та реагування на них. Протягом рокуВідділ моніторингу та реагування на небезпеки, Районні відокремлені підрозділиОперативне та rваліфіковане реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
7.10Визначення відповідальних осіб за впровадження заходів з інфекційного контролю на рівні ЦКПХ1  квартал Відділ моніторингу та реагування на небезпеки; Районні відокремлені підрозділиВнесено зміни до штатного розпису та структури ЦКПХ
7.11Надання організаційно-методичної допомоги ЗОЗ в сферах інфекційного контролю та протидії АМРЩоквартально   Відділ моніторингу та реагування на небезпеки; Районні відокремлені підрозділиКількість розроблених та затверджених СОПів
7.12Розроблення регіональної системи моніторингу, оцінки і зворотного зв’язку щодо дотримання правил і практик з протидії поширенню мікроорганізмів з АМР, профілактики інфекцій та інфекційного контролю2  квартал Відділ моніторингу та реагування на небезпеки; Районні відокремлені підрозділиНа рівні регіону затверджено систему моніторингу, оцінки, план моніторингу та оцінки
7.13Супровід закупівлі ЗІЗ та витратних матеріалів для забезпечення потреб протидії АМР, профілактиці інфекцій та інфекційного контролю2  квартал Відділ моніторингу та реагування на небезпеки; Районні відокремлені підрозділиРозроблені типові технічні специфікації для проведення закупівель
7.14Визначення відповідальних осіб за впровадження регіональних стратегій з імунопрофілактики на рівні ЦКПХ 1 кварталВідділ моніторингу та реагування на небезпекиСтворено відділ/сектор імунопрофілактики, визначено та затверджено регіонального координатора
7.15Розмежування функцій ДОЗ і ЦКПХ щодо питань імунопрофілактики на регіональному рівні1 квартал Відділ моніторингу та реагування на небезпекиЗатверджені накази/розпорядження ОДА
7.17Надання організаційно-методичної допомоги ЗОЗ в сфері імунопрофілактики Протягом року Відділ моніторингу та реагування на небезпекиРозроблені СОП
7.18Затвердження регіональної стратегії з імунопрофілактики2 квартал Відділ моніторингу та реагування на небезпекиЗатверджені накази/розпорядження ОДА
7.19Координація заходів з імунізації у відповідь на спалах ПОЛІО в Україні Протягом року Відділ моніторингу та реагування на небезпекиЗатверджено та виконано регіональний план
7.20Технічна підтримка заходів з імунізації у відповідь на пандемію COVID-19 Протягом року Відділ моніторингу та реагування на небезпекиТехнічна підтримка реалізації регіонального плану
8.МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
8.1Підготовка переліку на проведення калібровки та повірки засобів вимірювальної техніки1 кварталБолотнікова Л.В.Узгодження переліків з Державними підприємствами стандартметрології
9.ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1Претензійно-правова робота ЦентруПостійноЮрисконсульт 
 Представництво та захист інтересів Центру.ПостійноЮрисконсульт 
9.2Аналіз звернень громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та забезпечення своєчасного і якісного розгляду листів.У випадках зверненьЮрисконсульт Зав РВПДотримання законодавства  
9.3Правова експертиза та узгодження  проектів договорів, наказів та інших розпорядчих документів Центру, внесення змін та доповнень до них.ПостійноЮрисконсультЗабезпечити  дотримання законодавства  
9.4Узагальнення правової роботи Центру, систематизація та ведення кодифікації діючого законодавства.ПостійноЮрисконсультЗабезпечити узагальнення правової роботи
9.5Організація та участь в службових перевірках в межах компетенції.ПостійноЮрисконсультЗабезпечити участь
9.6Організація правової роботи, спрямованої на ефективне застосування, та неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативних актів України посадовими особами, іншими працівниками Центру під час виконання покладених на них службових та функціональних обов’язків.ПостійноЮрисконсультЗабезпечити організацію правової роботи
9.7Забезпечення відповідності вимогам діючого законодавства   при розгляді питань застосування   дисциплінарної відповідальності за порушення працівниками Центру своїх службових обов’язків та повноважень.ПостійноЮрисконсультЗабезпечити  дотримання законодавства  
9.8Звітування перед Міністерством  охорони здоров’я  про стан ведення претензійно-позовної роботи працівниками Центру.ЩоквартальноЮрисконсультЗабезпечити звітування
  10.  ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
10.1Забезпечення дотримання  вимог антикорупційного законодавства. Організація роботи спрямованої запобіганню проявам корупції.ПостійноГенеральний директор, заступники генерального директора, керівники структурних та РВП, уповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.2Здійснення заходів, направлених на виявлення та усунення конфлікту інтересів та корупційних проявів серед працівників  Центру.  Постійно   Попередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.3Надання працівникам Центру роз’яснень з питань антикорупційного законодавства.ПостійноКерівники структурних та                                          РВП, уповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.4При виявлені фактів щодо можливих проявів корупції, пов’язаних з професійною діяльністю працівників Центру, у межах сфери своєї професійної  діяльності, проводити службові перевірки фактів порушення антикорупційного законодавства.ПостійноГенеральний директор, заступники генерального директора, керівники структурних та РВП, уповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.5Забезпечення контролю за щорічним поданням керівництвом Центру декларації про майно, доходи,  витрати та зобов’язання фінансового характеру. Проведення перевірок декларацій на предмет їх своєчасного  подання,  наявності  конфлікту  інтересів.ПостійноІнспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.6Забезпечення контролю за збереженням державного майна, цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансової дисципліни установи.ПостійноГенеральний директор, заступники генерального директора, головний бухгалтерПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.7Здійснювати аналіз звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців щодо можливих проявів корупції та вжитих заходів їх розгляду.ПостійноУповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.8Надання працівникам Центру методичної допомоги щодо застосування антикорупційного законодавства з метою протидії та запобігання корупції.ПостійноУповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
  10.9Вжиття заходів з запобігання та врегулювання конфліктів інтересів відповідно антикорупційного законодавства.ПостійноГенеральний директор, заступники генерального директора, керівники РВП, уповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
10.10Забезпечення підготовки Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції на наступний рік.ГруденьУповноважений з антикорупційної діяльностіПопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
  10.11Надання звітів про стан виконання Плану заходів запобігання та протидії корупції та наявності конфлікту інтересів.Щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним    кварталомКерівники РВППопередження будь-яких діянь, які класифікуються як корупційні  
11.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
11.1Оформлення та ведення документації, пов’язаної з прийомом, переведенням і звільненням працівників Центру.Протягом рокуНачальник відділу, інспектор з кадрів Зав РВПЗабезпечити оформлення та ведення документації
11.2Прийом заяв працівників та оформлення документів (проектів наказів з особового складу), які стосуються надання працівникам усіх видів відпусток, днів відпочинку, суміщення, надбавок, тощо.   Надання відпусток, в тому числі щорічних, у відповідності до графіку щорічних відпусток на 2022 рік;   Провести аналіз використання щорічних відпусток.Протягом року       Протягом року     Вересень-жовтеньНачальник відділу, інспектор з кадрів Зав РВПЗабезпечити прийом заяв працівників та оформлення документів   Забезпечити надання відпусток
11.3Підготовка статистичних звітів з кадрових питань.Один раз на рікНачальник відділу, інспектор з кадрів, Зав РВПЗабезпечити підготовку статистичних звітів
11.4Підготовка проектів документів, що стосуються нагород і заохочення працівників.Протягом рокуНачальник відділу, інспектор з кадрів Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботиЗабезпечити підготовку проектів документів
11.5Належний облік, оформлення, зберігання і ведення трудових книжок працівників, визначення їх трудового стажу, забезпечення оформлення та видачі довідок стосовно трудової діяльності працівників.Протягом рокуНачальник відділу, інспектор з кадрів, Зав. РВПЗабезпечити  облік, оформлення, зберігання і ведення трудових книжок працівників
  11.6Формування та ведення особових справ працівників, внесення відповідних змін, доповнень, пов’язаних з їх трудовою діяльністю. Контроль та внесення змін щодо проходження атестації та підтверджень, отримання та/або підвищення кваліфікаційних категорій, та з інших підстав.Протягом рокуНачальник відділу, інспектор з кадрів, Зав. РВПЗабезпечити  ведення особових справ працівників.   Забезпечити  контроль проходження атестації та підтверджень, отримання та/або підвищення кваліфікаційних категорій
11.7Проводити облік військовозобов’язаних, забезпечити своєчасне оформлення обліку військовозобов’язаних з числа осіб, які прийняті на роботу в Центр або переміщення по посадахПротягом рокуІнспектор з кадрів Зав. РВПЗабезпечити проведення обліку військовозобов’яза-них
11.8Проводити роботу з картками військовозобов’язаних з метою вилучення тих, які підлягають зняттю з військового обліку, у зв’язку з досягненням ними граничного віку.Протягом рокуІнспектор з кадрів Зав. РВПВилучення карток  військовозобов’язаних, які підлягають зняттю з військового обліку
11.9Виконання вимог наказу МОЗ України від 19.12.2006 № 842 «Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних працівників сфери управління МОЗ України».ЩоквартальноНачальник відділу, інспектора з кадрів Зав. РВПЗабезпечити  виконання вимог наказу МОЗ України
11.10Повідомляти військкоматів про анулювання відстрочення на звільнених військовозобов’язаних і своєчасне висилання на них погашених посвідчень.Протягом рокуІнспектор з кадрів Зав РВППовідомлення військкоматів про анулювання відстрочення на звільнених військовозобов’язаних
11.11Оформлення спец обліку військовозобов’язаних, які підпадають під умови бронювання з урахуванням змін по віку, посадах і розрядах.1 кварталІнспектор з кадрів Зав. РВПЗабезпечити  оформлення спец обліку військовозобов’яза-них
11.12Проводити звірки за формою П-2 військовозобов’язаних з військовими картками.Протягом рокуНачальник відділу, інспектор з кадрів, Зав. РВПЗвіт про звірку
11.13Підготовка документів для складання річного статистичного звіту (форма 46) з кадрових питаньПротягом рокуНачальник відділуСкладання річного статистичного звіту (форма 46) з кадрових питань
11.14Оформлення та ведення документації, пов’язаної з прийомом, переведенням і звільненням працівників Центру.Протягом рокуНачальник відділу, інспектор з кадрів, Зав. РВПЗабезпечити ведення документації
11.15Визначення потреби у кадрових ресурсах та організація роботи з залучення необхідного персоналу на вакансіїПротяогом року  Начальник відділу, інспектор з кадрівПроведено оцінку та Складено звіт про потреби у кадрових ресурсах
11.16Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників1 кварталНачальник відділу, інспектор з кадрівКількість проведених Тренінгів
11.17Забезпечення планування службової кар’єри та аналізу ефективності роботи персоналу1  кварталНачальник відділу, інспектор з кадрівСкладено та затверджено план розвитку персоналу
11.18Визначення кількості вакантних посад для зарахування лікарів-інтернів (1 кв 2022)1 кварталНачальник відділу, інспектор з кадрівРозроблені та подані оголошення на вакансії для зарахування лікарів-інтернів
11.19Подача заявки на включення ЦКПХ до переліку баз стажування відповідно до Наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 – до 01 березня1 кварталНачальник відділу, інспектор з кадрівСкладена та подана заявка в МОЗ на включення ЦКПХ до переліку баз стажування відповідно до Наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 1254
11.20Проведення профорієнтаційних зустрічей та презентацій для донесення інформації про можливості проходження інтернатури зі спеціальностей «Епідеміологія», «Мікробіологія та вірусологія», «Лабораторна діагностика» – до 01 червня1-2  кварталНачальник відділу, інспектор з кадрівЧастка проведених зустрічей у закладах вищої освіти, які здійснюють освітню діяльність зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та/або медичних бібліотеках від запланованої кількості
11.21Зарахування лікарів-інтернів – з 01 серпня3 кварталНачальник відділу, інспектор з кадрівЧастка Зайнятих штатних посад лікарів-інтернів від запланованої
     
12.КОМУНІКАЦІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ
  
12.1Здійснювати моніторинг відкритих інформаційних джерел на предмет      позитивних, нейтральних чи негативних відгуків та цитування представників Центру. Сприяння відкритості та прозорості у висвітленні діяльності Центру та даних, розпорядником яких є Центр, якщо такі дані не належать до інформації з обмеженим доступом.ПостійноЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи  Забезпечити здійснення моніторингу
12.2Консультувати представників засобів масової інформації, здійснювати комунікацію з ними з питань діяльності Центру, сприяти її діяльності засобів масової інформації та комунікації в межах компетенції Центру.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи Зав.  РВПЗабезпечити комунікацію з представниками ЗМІ
12.3Наповнювати, оновлювати та розвивати офіційний веб-сайт Центру та  офіційних сторінок соціальних мережах Здійснювати пошук додаткових каналів комунікації відповідно до визначених цільових аудиторій.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи  Залучення додаткових каналів комунікації відповідно до визначених цільових аудиторій.
12.4Формувати матеріали стосовно підсумків соціально-гігієнічного моніторингу, а також проведеної санітарно-просвітньої роботи для інформаційних бюлетенів/довідок з подальшим їх розміщенням на Веб-сайті, Facebook  тощо.ЩотижневоЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи Зав.  РВПРозміщення  матеріалів стосовно підсумків соціально-гігієнічного моніторингу  на Веб-сайті, Facebook  тощо.
12.5Здійснювати контроль щодо виконання розпорядчих документів, листів МОЗ України,  рішень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також структурними та РВП.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи  Виконання розпорядчих документів, листів МОЗ України,  рішень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.
12.6Здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації»  при роботі із запитами на інформацію.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи Зав.  РВПДотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  при роботі із запитами на інформацію.
12.7Забезпечити своєчасний та якісний розгляд листів, заяв та звернень громадян.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи Зав.  РВПСвоєчасний та якісний розгляд листів, заяв та звернень громадян
12.8Брати участь у підготовці вихідної кореспонденції в частині опрацювання запитів на доступ до публічної інформації, офіційних повідомлень, запрошень на здійснення публічної діяльності, зовнішньої комунікації тощо від засобів масової інформації, інших юридичних та фізичних осіб.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи  Опрацювання запитів
12.9Проводити організацію, координацію та супровід інтерв’ю, інших заходів будь-якого формату.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботиЗабезпечити організацію
12.10Проводити: — освітню роботу серед населення з профілактики інфекційних і неінфекційних хвороб та здорового способу життя; — санітарно-гігієнічне навчання, навчання з питань попередження нещасних випадків в побуті і на робочому місці, з питань збереження здоров’я та дотримання здорового способу життя; — комунікаційних компаній з промоції здоров’я та приймати участь у них.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи Зав.  РВПЗабезпечити проведення роботи
12.11Розробляти, виготовляти та розповсюджувати друковані матеріали, кіно, відео, аудіо матеріали, носії соціальної реклами, логотипів публічних заходів тощо.Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи Зав.  РВПЗабезпечити виготовлення та розповсюдження
12.12Проведення аналізу змісту вебсайту ЦКПХ відповідно до вимог законодавства (Закон України “Про доступ до публічної інформації” № 2939-VІ від 13.01.2011 р. та Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України 25.11.2002 N 327/225 (z1021-02) 29.12.2002, N 1022/7310 ПОРЯДОК функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади {Із змінами, N 24/26 (z0240-15) від 16.02.2015}»;)1  квартал Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи, фахівці відділуЗвіт аналітичний
12.13Створення плану щодо розробки інформаційних матеріалів для вебсайту ЦКПХ, підготовка матеріалів та наповнення вебсайту1 квартал Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи, фахівці відділуПлан ЦКПХ з наповнення інформаційними матеріалами сайту
12.14Розробка порядку оперативного реагування на надзвичайні події та впровадження кризової комунікації в сфері громадського здоров’я1 квартал Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи фахівці відділуСтворено СОП
12.15Розробка алгоритму планової комунікації та поширення інформації у сфері громадського здоров’я у різних каналах комунікації відповідно до контент-плану1  квартал Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи, фахівці відділуСтворено СОП
12.16Розробка контент-плану ЦКПХ на 2022 відповідно до календаря визначених дат ВООЗ та України, погодження контент-плану із ЦГЗ1 квартал Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи, фахівці відділуРозроблено контент-план
12.17Проведення інформаційних кампаній відповідно до погодженого із ЦГЗ планом національних інформаційних кампаній (соціально-небезпечні захворювання, неінфекційні захворювання, вакцинація від COVID-19)Протягом року Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи, фахівці відділуПроведена інформаційна кампанія
12.18Формування баз партнерських засобів масової інформації, партнерських організацій та стейкхолдерів, підвищення якості взаємодії між ЦКПХ та організаціями, що дотичні до реалізації політики в сфері громадського здоров’я1 квартал Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи, фахівці відділуРозроблено документ із контактами партнерських засобів масової інформації, партнерських організацій та стейкхолдерів
  13.  ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
13.1Підготувати штатний розпис та тарифікаційний список працівників Центру для подачі на розгляд до МОЗЩорічно, станом на 01 січня та (або) за вимогою МОЗЗаступник генерального директора з економічних питань, провідний економіст фінансово-економічного відділуЗатвердження штатного розпису та тарифікаційного списку
13.2Підготовка кошторису Центру та розрахунків до нихЩорічноПровідний економіст фінансово-економічного відділуОтримання фінансування
13.3Складання заявки до МОЗ на  фінансуваннядо 01 числа кожного місяцяПровідний економіст фінансово-економічного відділуОтримання фінансування
13.4Підготовка довідок про зміни до кошторису та пакету документів до нихЗа необхідністюПровідний економіст фінансово-економічного відділуПерерозподіл фінансування
13.5Підготовка бюджетного запиту на 3 роки  ЩорічноЗаступник генерального директора з економічних питань, провідний економіст фінансово-економічного відділуЗабезпечення планового фінансування на 3 роки
13.6Контроль за виконанням  кошторисних призначень за КЕКВПостійноПровідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав. РВПНедопущення не цільового використання коштів
13.7Проведення тендерів, тендерних процедур, опублікування інформації на сайті ProZorroЗа потребоюУповноважена особа за проведення закупівель, уповноважена особа РВПЗабезпечення закупівель необхідних товарів та послуг
13.8Складання, укладання договорів, додаткових угод, специфікацій, актів, ведення реєстру договорівПостійноПровідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав. РВПЗабезпечення потреб Центру
13.9Здійснювати контроль за оплатою та виконанням договорівПостійноЗаступник генерального директора з економічних питань, провідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав. РВПОтримання вчасно отриманих центром товарів та послуг
13.10Опублікування договорів, актів, додаткових угод, звітів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (Edata)ПостійноПровідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав.РВПЗабезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності
13.11Повідомлення про прийняття на роботу працівників через систему М.Е.DocЗа необхідністюПровідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав. РВПДотримання законодавства
13.12Складання табелю відділуДва рази на місяць до 10, до 20 щомісячноПровідний економіст фінансово-економічного відділуОблік відпрацьованого часу
13.13Подання форм статистичної звітності, передбаченої в установленому порядку.Згідно з графікомПровідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав.РВПДотримання законодавства
13.14Розроблення тарифів щодо надання платних послугЩорічно, станом на 01 січняЗаступник генерального директора з економічних питань, провідний економіст фінансово-економічного відділуЗабезпечення поповнення фонду центру
13.15Здійснювати планування надходжень та витрат ЦентруПостійноЗаступник генерального директора з економічних питань, провідний економіст фінансово-економічного відділу, Зав РВПЗабезпечення структурних підрозділів Центру товарами та послугами в межах фінансування
13.16Підготувати штатний розпис та тарифікаційний список працівників Центру для подачі на розгляд до МОЗЩорічно, станом на 01 січня та (або) за вимогою МОЗЗаступник генерального директора з економічних питань, провідний економіст фінансово-економічного відділуЗабезпечення ефективного використання коштів
13.17Підготовка кошторису Центру та розрахунків до нихЩорічноПровідний економіст фінансово-економічного відділуДотримання податкового законодавства
13.18Здійснювати контроль за виконанням фінансової діяльностіПостійноГенеральний директор,   Головний бухгалтер Центру Зав. РВПЗабезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень
13.19Проводити аналіз надходження платних послуг та сплати ПДВДо 5 числа щомісячноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПАналізування  господарської діяльності
13.20Готувати інформацію щодо закупівлі обладнання та медикаментів для функціонування  ВідділівДо 5 числа щомісячноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання податкового законодавства
13.21Подавати звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф7д, 7м)До 5 числа щомісячноГоловний бухгалтер Зав. РВПДотримання податкового законодавства
13.22Отримувати реєстри податкових накладних по підрозділам для формування звітності по ПДВДо 10 числа щомісячноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання податкового законодавства
13.23Проводити збір та аналіз податкових накладних по оплатах та відрахуванням ПДВДо 15 числа щомісячноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання податкового законодавства
13.24Проводити формування податкових накладних для видачі контрагентамПротягом місяцяПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання законодавства
13.25Подавати декларацію з податку на додану вартістьДо 20 числа щомісячно, податкова інспекціяПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітностіОблік гуманітарної та благодійної допомоги та  підготовка довідок про зміни
13.26Надавати повідомлення про виплату коштів застрахованим особамЗа потребою фонду соцстрахування    Провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання податкового законодавства
13.27Вести реєстр договорів  та видаткових накладних з благодійної та гуманітарної допомогиЗа потребоюПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання податкового законодавства
13.28Надавати декларацію про неприбутковість підприємства (установи)До 40 діб після закінчення кварталу, щоквартально податкова інспекціяГоловний бухгалтерОтримання фінансування з ФСС України на виплату працівникам допомоги по ТНП
13.29Готувати звіт про здійснені відрахування та виплати (аліменти, виконавчі листи)До 20 числа за півріччя виконавча служба (районна)Провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання  законодавства,  та здійснення контролю наявності основних засобів та матеріалів
13.30Готувати заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності за рахунок страхових коштів ФСС.Один раз на місяць, та в залежності з видом матеріального забезпечення Фонд з тимчасової непрацездатностіПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВППроведення аналізу фінансово-господарської діяльності центру
13.31Проводити щорічну інвентаризацію, перевірку правильності визначення інвентаризаційних різниць.До 1 грудняПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПЗдійснення розрахунків   установи
13.32Підготувати квартальний, річний баланс та фінансову звітність, консолідований баланс (форми №1, 2, 2-ДС, 3-ДС, 4-ДС, 4-1, 4-2, 5-ДС, 7-Д, 7-М та додатки)До 10 числа щоквартально Згідно з графіком  Головний бухгалтер Зав. РВП  Дотримання  законодавства, та  квоти
13.33Підготувати пакет документів для надання до казначейства.ПостійноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання  законодавства та здійснення обліку  господарської діяльності центру
13.34Готувати звіт про наявність і працевлаштування інвалідів (10-ПІ) річна.До 1 березня щорічно Фонд захисту інвалідівПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітностіДотримання  законодавства
13.35Вести облік матеріальних засобів та медичних препаратів.ПостійноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПАналізування  фінансово-господарської діяльності
13.36Нараховувати заробітну плату, у тому числі відпусток, лікарняних, декретних, матеріальної допомоги працівникам Центру.ПостійноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПАналізування  фінансово-господарської діяльності
13.37Здійснювати контроль за виконанням фінансової діяльності Центру, ведення головної (бухгалтерської) книги.ПостійноГоловний бухгалтер Центру Зав. РВПЗдійснення фінансово-господарського обліку
13.38Вести облік дебіторської та кредиторської заборгованості.ПостійноЗаступник головного бухгалтера Зав. РВПЗдійснення фінансово-господарського обліку
13.39Перевіряти вірності заповнення підзвітними особами авансових звітів, надання підтверджуючих документів та відображення у бухгалтерському обліку.ПостійноЗаступник головного бухгалтера Зав. РВПАналізування  фінансово-господарської діяльності
13.40Здійснювати контроль та введення м/о №4,4-1,6-1,6-2,8-1,8-2 та меморіальних ордерів (2/1; 3; 3/1; 3/2; 3/3).ПостійноЗаступник головного бухгалтера Зав. РВПЗабезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень
13.41Вести облік виписаних рахунків по структурним підрозділам та РВП.ПостійноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПКонтроль та облік     щодо здійснених  лабораторних та інструментальних досліджень  
13.42Оформляти угоди про надання платних послуг та специфікацію до угоди  в залежності від виду, а саме: -казначейський; -пролонгований; -разовий (ціновий).ПостійноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Зав. РВПДотримання  законодавства
13.43Вести журнал обліку договорів, рахунків та актів виконаних робіт про надання платних послуг. Вести електронний реєстр платних послуг у е-системі «Афіна» та EXCEL.ПостійноПровідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності, Зав. РВПДотримання  законодавства
14.ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
14.1Подати  звіт  до  органу  статистики: «Про  стан  охорони  праці,  травматизму  та профзахворювань». Пройти  навчання  з  пожежної безпеки  та  цивільного  захисту.До  15  січня      Голова  профкому Інженер  з  охорони  праці    Забезпечити виконання
14.2Взяти  участь  у  перегляді та  розробці інструкцій з  охорони  праці, зареєструвати  їх у  відповідному  журналі  та  видати  примірники  інструкцій  завідувачам відділень  з реєстрацією  в  журналі обліку  видачі  інструкцій  з  охорони  праці.Січень — лютий  Завідувачі  відділами Інженер  з  охорони  праці Зав. РВП    Забезпечити виконання    
14.3Провести  списання непридатних   для  використання  вогнегасників. Зробити перезарядку діючих  вогнегасників.І квартал 2022 р.Відповідальний  за  пожежну безпеку    Забезпечити виконання
14.4Укомплектувати   автомобілів Центру вогнегасниками, аптечками, світловідбивними  жилетами, тощо.  ІІ  квартал 2022 р.Завідувач   гаражу Інженер  з  охорони праці Зав. РВП  Забезпечити виконання
14.5Проконтролювати  стан  ведення журналів  інструктажів  з  охорони  праці на робочому  місці в  структурних  підрозділахЩомісячноІнженер  з  охорони праці Зав. РВП  Забезпечити виконання
14.6Провести  навчання  та перевірку знань  з  охорони  праці з  працівниками структурних  підрозділів.ІІ квартал 2022 р.Інженер  з  охорони праці Зав. РВПЗабезпечити виконання
14.7Забезпечити  своєчасне проведення періодичних медичних оглядів  працівників.  Лютий 2022 р.  Інженер  з  охорони праці Зав. РВП  Забезпечити виконання
14.8Провести навчання з пожежної безпеки з  працівниками структурних  підрозділів.ІІІ квартал 2022 р.Інженер  з  охорони праці Зав. РВПЗабезпечити виконання
14.9Проконтролювати  навчання працівників, яким необхідно  пройти  навчання та перевірку знань  «Правила  охорони праці під час експлуатації обладнання,  що  працює  під  тиском».Січень лютий червень  Інженер  з  охорони праці Зав. РВП  Забезпечити виконання
14.10Контролювати: якість  проведення  навчання  та всіх  видів  інструктажу  з  питань  охорони  праці;утримання  у  безпечному  стані території  підприємства; своєчасність забезпечення  працівників засобами  індивідуального  захисту, мийними та  знешкоджувальними засобами; цільове використання коштів,  виділених для виконання  комплексних  заходів  з  підвищення  наявного   рівня  охорони  працівиконання  приписів  посадових  осіб органів державного нагляду за  охороною  працістан запобіжних і захисних  пристроїв.Протягом рокуІнженер  з  охорони праці Завідувачі структурних підрозділів за напрямком діяльності Зав. РВП  Забезпечити виконання
14.11Розглядати  відповідно  до  вимог  законодавства  листи,  заяви  та  скарги  працівників  установи,  що   стосуються  питань  дотримання  законодавства   з  охорони   праці.Протягом рокуІнженер  з  охорони праці    Забезпечити виконання
14.12Брати  участь: у розслідуванні нещасних  випадків,  професійних  захворювань  та  аварій  на  підприємствіу  проведені  внутрішнього  аудиту  охорони   праці  та  атестації  місць  за  умовами  праці.ГруденьІнженер  з  охорони праці    Забезпечити виконання; забезпечити збереження здоров’я та працездатності працівників    
15.ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
15.1Скласти План роботи на 2023 рікДо  30 грудня 2022 р.Заступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
15.2Скласти «План моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, закладів загальної середньої та дошкільної освіти, закладів соціального забезпечення Одеської області на 2023 рік».До  30 грудня 2022 р.Заступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
15.3Складати квартальні Плани робіт структурних та РВПДо  25 числа  останнього місяця кварталуЗавідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
15.4Здійснювати контроль за виконанням Плану роботи, у тому числі проведенням моніторингових досліджень на об’єктах на 2022 рік Протягом рокуЗаступники генерального директора Центру Завідувачі структурних та РВПЗабезпечити виконання
15.5Підготувати аналіз діяльності  за 2021 рік.    БерезеньЗаступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
15.6Здійснити комплексні та тематичні перевірки діяльності РВП, з метою надання їм організаційно-методичної і практичної допомоги та заслухати на розширеній нараді Центру: 1) комплексні перевірки – — Подільський РВП ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»   -Березівський РВП ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»   2) тематичні перевірки: контроль усунення недоліків, виявлених при перевірках — всі РВП.        1 півріччя 2022 р.   2 півріччя 2022 р.   Протягом рокуЗаступники генерального директора Завідувачі структурних підрозділів         Головний бухгалтер, інспектор відділу кадрівЗабезпечити виконання
15.7  Проводити оперативні наради з  актуальних питань діяльності із завідувачами структурних підрозділів та залученням (за виробничою необхідністю) завідувачів РВП  ЩотижневоГенеральний директор   Заступники генерального директора Зав. РВПЗабезпечити виконання
15.8Провести розширені наради з  завідувачами структурних та  районних відокремлених підрозділів: підсумки  діяльності установи за 2021 рік,   підсумки  діяльності установи за 6 місяців 2022 року.    Березень   СерпеньГенеральний директор   Заступники генерального директора Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботиЗабезпечити виконання
15.9Здійснювати контроль щодо виконання розпорядчих документів, листів, рішень МОЗ України, органів місцевого самоврядування, у тому числі фахівцями структурних та РВППротягом рокуЗаступники генерального директора Завідувачі структурних та  РВПЗабезпечити виконання
15.10Здійснювати аналіз оперативних інформацій, у т.ч. щодо моніторингових досліджень, та направляти їх до РВП та суміжних структурних підрозділів для врахування в роботі.Протягом рокуЗаступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділівЗабезпечити виконання
15.11Проводити аналіз діяльності структурних та РВП (стан виконання контрольних документів, Плану роботи, тощо) з послідуючим винесенням на  засідання нарад та наданням пропозицій по усуненню недоліків у подальшій діяльності.ЩоквартальноЗаступники генерального директора Завідувачі структурних та  РВПЗабезпечити виконання
15.12Забезпечити підготовку, складання статистичних звітів, згідно форм щорічної звітності з послідуючим їх наданням до МОЗ, ДУ «ЦГЗ МОЗ України».Згідно листа ДУ «ЦГЗ МОЗ України» або наказу МОЗ УкраїниГенеральний директор,   заступники генерального директора Центру Завідувачі структурних та  РВПЗабезпечити виконання
15.13Брати участь у розробці (або надання) пропозицій до проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм та концепцій у сферах забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, громадського здоров’я, біологічної безпеки та біологічного захист, епідеміологічного нагляду, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань.У разі наявності доручення  Генеральний директор,   заступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
15.14Прийняти участь у наукових дослідженнях у сфері громадського здоров’я, зокрема, з питань епідеміологічного нагляду та моніторингу, біобезпеки, вивчення впливу факторів ризику і соціальних детермінантів здоров’я, участь у впровадженні передового досвіду, наукових розробок та реалізації програм санітарно-гігієнічних, епідеміологічних, радіологічних та токсикологічних заходів, спрямованих на збереження та захист здоров’я населення.Протягом рокуГенеральний директор,   заступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
15.15Підготувати накази: Про організацію чергувань у вихідні та святкові дні. 2. Про направлення на курси підвищення кваліфікації лікарів, спеціалістів з вищою немедичною освітою та атестацію в МОЗ України.3. Про проведення розширених нарад4. Про підготовку Плану роботи Центру на 2023 рік.5. Про підготовку статистичної звітності за 2022 рік.6. Забезпечити розробку інших наказів за виробничою потребою.  Протягом рокуЗавідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи  Зав.  РВПЗабезпечити виконання
15.16Проблемні питання щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення виносити на розгляд обласної (територіальної)  комісій з питань ТЕБ та НС.Згідно плануГенеральний директор,   заступники генерального директора Центру Завідувачі структурних підрозділів та РВПЗабезпечити виконання
  16.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
16.1.Участь у аудиті щодо ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT); ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017).1  квартал Відділ досліджень біологічних факторівЗвіт про аудит
16.2.Визначити відповідальну особу за акредитацію  ДСТУ EN ISO 15189:20151 кварталМедична лабораторіяПрийнято наказ про персональний склад групи відповідальної за підготовку до акредитації лабораторії
16.3Підготувати пакет документів для акредитації відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:20151-2  кварталМедична лабораторіяРозроблено пакет документів для акредитації лабораторії
16.4Подати документи на акредитацію в НАУ  ДСТУ EN ISO 15189:20153  кварталМедична лабораторіяПодано заявку на акредитацію
16.5Отримати сертифікат ДСТУ EN ISO 15189:20154  кварталМедична лабораторіяЛабораторія отримала документ, який підтверджує акредитацію
17.УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ)
17.1.Епідемічний нагляд за неінфекційними захворюваннями  
17.1Епідемічний нагляд за інфекційними захворюваннями   
17.1.Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях колегії Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації  Впродовж рокуЗаступники генерального директора, Завідувачі структурними підрозділамиПрийняття рішення колегії
17.1.Підготовка матеріалів для розгляду на апаратній нараді за участю голови Одеської обласної державної адміністрації, апаратних нарадах за участю голів районних державних адміністрацій, голів об’єднаних територіальних громадВпродовж рокуЗаступники генерального директора, Завідувачі структурними підрозділамиПрийняття рішення апаратної наради
17.1.Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційВпродовж рокуЗаступники генерального директора, Завідувачі структурними підрозділамиПрийняття рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
17.1.Підготовка матеріалів для розгляду на апаратних нарадах у в.о. генерального директора Державної установи «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я  України»Впродовж рокуЗаступники генерального директора, Завідувачі структурними підрозділамиПрийняття рішення апаратної наради
18.НАВЧАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
  
18.1Лабораторна діагностика холери та  інших особливо-небезпечних інфекцій2 кварталЗаступник генерального директора з організації дослідження біологічних факторів   Відділ дослідження біологічних факторівПроведення навчання
18.2Організація та проведення первинних протиепідемічних (профілактичних) заходів при виявленні хворого (підозрілого) на інфекційні хвороби, на які поширюються Міжнародні медико-санітарні правила  3 кварталЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду   Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб   Санітарно-карантинний відділПроведення навчання
  18.3Забезпечити зовнішній контроль якості лабораторних досліджень в підвідомчих бактеріологічних лабораторіях шляхом надання контрольних імітаційних завдань з бактеріології.  3 кварталЗаступник генерального директора з організації дослідження біологічних факторів   Відділ дослідження біологічних факторівНадання контрольних імітаційних завдань
18.4Проведення епідеміологічного нагляду за захворюваннями, спільними для людей та тварин2 кварталЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб   Відділ дослідження біологічних факторівПроведення навчання
18.5Дозорний епіднагляд  за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги, та використанням антимікробних препаратів2  кварталЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду Відділ епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Проведення навчання
18.6Організація та проведення тренінгу «Впровадження методики визначення чутливості  до антибіотиків  EUCAST та системи внутрішнього контролю якості в практичну діяльність мікробіологічних лабораторій». 2 кварталЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду Відділ епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Проведення тренінгу
18.7Організація та проведення семінару щодо епіднагляду за ГВП/поліомієлітом та моніторингу зовнішнього середовища1 кварталВідділ епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб Відділ досліджень біологічних факторівПроведення семінару
18.8Організація та проведення семінару щодо напрямків діяльності ЦКПХ з питань імунопрофілактики інфекцій, що керуються засобами специфічної профілактики2 кварталВідділ імунопрофілактикиПроведення семінару
18.9Щодо проведення рутинного та дозорного епіднагляду з грипу та ГРВІ3  кварталВідділ епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб Відділ досліджень біологічних факторівПроведення семінару
18.10Проведення навчання фахівців обласного ЦКПХ роботі із ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point)2-3 кварталЗаступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду; відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Частка фахівців відділів, залучених до проведення епідеміологічного нагляду, які пройшли навчальні курси по роботі із ПК (Microsoft Word, Excel, Power Point) (показник у %)
18.11  Проводити навчання з оцінки готовності до заходів швидкого реагування, включаючи тестування плану дій для надзвичайних ситуацій шляхом проведення кабінетних і великомасштабних навчань  2 кварталЗав.відділом, фахівці відділу організації фізичних та хімічних дослідженьКількість проведених заходів
18.12  Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділів імунопрофілактики, регіональних координаторів  2-3 кварталВідділ моніторингу та реагування на небезпекиКількість проведених заходів
18.13Проведення навчання підпорядкованих структурних підрозділів із актуальних питань проведення епіднагляду обласними ЦКПХ    1 раз в рікВідділ епіднаглядуКількість проведених заходів
18.2.Навчання для медичних працівників закладів охорони здоров’я області
18.2.1Розробка пакету навчальних матеріалів та анкети перевірки знань працівників ЗОЗ Одеської області в сферах інфекційного контролю та протидії АМР (у тому числі аудиовізуальних засобів, відеолекцій)1 кварталВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Наявність повного пакету методичних матеріалів для забезпечення проведення навчання та перевірки знань працівників ЗОЗ Одеської області  
18.2.2Забезпечення технічної можливості запровадження дистанційного навчання та оцінки знань медперсоналу ЗОЗ1 кварталВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Забезпечення вільного доступу до навчання медперсоналу ЗОЗ Одеської області
18.2.3Проведення навчальних і підготовчих (відпрацювання практичних навичок) заходів на рівні ЗОЗ щодо впровадження практик попередження інфікування2-4 кварталиВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Надання безпосередньої методичної допомоги ЗОЗ в сферах інфекційного контролю та протидії АМР
18.2.4Складання звітів  щодо проведених заходів2-4  кварталиВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Оцінка загального охоплення навчанням працівників ЗОЗ. Оцінка ефективності навчання за результатами тестувань
18.2.5Дослідження ефективності проведеного навчання, зворотного зв’язку від медичного персоналу4  кварталВідділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб  Корегування пакету методичних матеріалів для забезпечення максимальної ефективності навчання та релевантності до запиту від медичних працівників ЗОЗ