Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ залишився практично на рівні попереднього тижня , у т.ч. серед  дорослих захворюваність знизилась на 8,4%, серед дитячого населення, захворюваність залишилась практично на  рівні  попереднього тижня..

      Інтенсивний показник захворюваності склав 355,0 на 100 тис.населення та нижче епідпорогу (512,8) на 30,8 %.  Серед захворілих основну питому вагу складали діти (76,8%).

        До стаціонарів госпіталізовано 190 хворих, що складає  2,3% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти – 164 (86,3%).

        За даними звітів лікувально-профілактичних закладів щеплено проти грипу з початку епідсезону 201 особа з груп ризику.

       Загальний рівень захворюваності  на гострі кишкові інфекції по області, порівняно з попереднім тижнем, знизився 17 %, у т.ч. серед дорослих – на 15,3%, серед дітей до 17 років – на 18 %.

           В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – 61,5 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (42,5 %).

           В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

    Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвались спорадичними  випадками.

            Захворюваність на кір залишилась практично на рівні попереднього тижня (1 проти 3).  З початку року всього зареєстровано кір у 1704 хворих, у тому числі діти до 17 років – 899 (52,8%).

              Щеплювальний статус захворілих: не щеплено проти кору  83,9%,  них не щеплені за віком – 8% (діти до 1 року), отримали 1 дозу – 6,9%, 2 дози – 9,2%.

              Всього по області було відібрано 135 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 60 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 11 проб (8.1%), а саме: міста Татарбунари, Подільськ, Ананьївський район (села Жеребково, Гандрабури) і по санітарно-хімічним показникам 3 проби (5,0%), а саме: м. Подільськ, Татарбунари, Кілійський район (м.Вілкове).

       Води   поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай Кілійський  район)  досліджені 7 проб  на   мікробіологічні  показники,  усі   відповідали  гігієнічним  вимогам.

       В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом   атмосферного повітря, проведеного у визначених  контрольних    точках  на    території  житлової забудови  смт. Іванівка  та   смт.  Ширяєво,   перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту  не  встановлено.

       За даними   акустичного  моніторингу, проведеного  у визначених  контрольних     точках    на     території   житлової   забудови  м.м. Ізмаїл,  Кілія,  смт. Іванівка  рівні шуму не  перевищували    гранично – допустимі.

       В місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів на території житлової забудови  м. Білгород-Дністровський  було проведено 36 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено

      В ході  моніторингу за станом грунту, на  території житлової забудови м.м. Подільськ, Кілія, смт. Сарата  досліджені проби на санітарно-хімічні показники і на мікробіологічні  показники, усі  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

        Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.

      Санепідситуація залишається на   контролі.