Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ по області, у порівнянні з попереднім  тижнем, зріс  на 6,9% за рахунок дорослого населення, де ріст на 25,4%, серед дитячого населення  практично- на рівні.

         Інтенсивний показник захворюваності склав 432,0 на 100 тис.населення та нижче епідпорогу (512,8) на 15,8%.  Серед захворілих основну питому вагу складали діти (71,4%).

         До стаціонарів госпіталізовано 199 хворих, що складає  1,9% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти – 153 (76,9%).

       За даними звітів лікувально-профілактичних закладів щеплено проти грипу з початку епідсезону 2859 осіб , з них 1743 з груп ризику.

      Захворюваність  на гострі кишкові інфекці, порівняно з попереднім тижнем, знизилась на  4,9 % , за рахунок дітей до 17 років, де зниження  на 9 , серед дорослих незначний ріст – на 2,9 %.

            В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – 63,2 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (40,8 %).

            В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено  комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

      Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвались спорадичними  випадками.

          З метою проведення моніторингу за станом питної води по області було відібрано 147 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 109 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам  проб (6.1%), а саме: Білгород-Дністровський район (села Козацьке, Маразліївка, Широке), Подільський район (села Новоселівка, Соболівка) і по санітарно-хімічним показникам 23 проби (21.1%), а саме: міста Болград, Арциз, Сарата, Кілійський район (м.Вилкове), Подільський район (села Новоселівка, Коси).

         Води поверхневих водойм 1-ї категорії (р. Дунай) на санітарно-мікробіологічні показники  було досліджено 11 проб води,  з них   не відповідало   нормативним    вимогам  3   проби  (Кілійський район, смт. Вилкове); з досліджених  на санітарно-хімічні  показники 7 проб води поверхневих  водойм   усі відповідали нормативним вимогам.

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на санітарно-мікробіологічні показники  4   проби води  ( Подільський район) та 4 проби води на санітарно-хімічні показники  усі  відповідали  нормативним вимогам..

         В ході здійснення  соціально — гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м.м. Одеса, Біляївка,  смт. Іванівка було  проведено 37 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, пилу, формальдегіду, сірководню, діоксину сірки  не встановлено.

         За даними  акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови смт. Іванівка, м.Подільськ  було проведено 10 інструментальних вимірювань рівнів шуму,  перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

          За результатами моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови  м.м. Білгород-Дністровського, Ізмаїл, смт. Сарата досліджені 6 проб на санітарно-хімічні та 4 проби на  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

         Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам   тощо.

         Санепідситуація залишається на   контролі.