Санепідемситуація

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ по області, у порівнянні з попереднім  тижнем, зріс  на 8%, у тому числі серед дитячого населення – на 8%, серед дорослого – на 7,9%.

      Інтенсивний показник захворюваності склав 474,2 на 100 тис.населення та нижче епідпорогу (512,8) на 7,6%. Серед захворілих основну питому вагу складали діти (72,6%).

      На всіх адміністративних територіях області реєструвався низький рівень інтенсивності епідпроцесу, окрім м.Одеси, Іванівського та Ширяївського районів, де захворюваність перевищила епідемічний поріг. Це свідчить про початок епідемічного підйому захворюваності.

         До стаціонарів госпіталізовано 248 хворих, що складає  2,2% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти – 206 (83,1%).

         За даними звітів лікувально-профілактичних закладів щеплено проти грипу за звітний тиждень 1694 особи, з початку епідсезону щеплено 5498 осіб, з них 3940 – з груп ризику.

       Рівень захворюваності  на гострі кишкові інфекції  по області, порівняно з попереднім тижнем, незначно зріс на 3 випадки, у тому числі серед дітей до 17 років – на 2 випадки, серед дорослих – практично на рівні.

          В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – до 63 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (50,4 %).

           В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

  Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвались спорадичними  випадками або не реєструвались зовсім (дифтерія, кір, краснуха, епідемічний паротит).

       З метою проведення моніторингу за станом питної води було відібрано в м.Одесі 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

   Всього по Одеській області було відібрано 77 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 87 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 1 проба (1,3%), а саме: Любашивський район. (с. Троцьке)  і по санітарно-хімічним показникам 30 проб (34,5%), а саме:  Саратський район (смт. Сарата, с.Сергіївка), смт. Іванівка, м.Арциз,  Ренійський район ( села Долинське, Лиманське), Тарутинський район ( села Вознесенівка, Аннівка, Лужанка, Вільне).

     Води поверхневих водойм 1-ї категорії досліджені на  наявність хлорорганічних пестицидів  64   проб  ( р. Дунай, р.  Прут   в   районі  м. Рені та  оз.Ялпуг –  Болградський район)   усі  відповідали  нормативним вимогам..

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на  наявність хлорорганічних пестицидів  16  проб з р. Сарата ( смт. Сарата )  усі  відповідали  нормативним вимогам.

       В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Одеса,  смт. Іванівка  було  проведено 27 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, свинцю, діоксину сірки  не встановлено.

      За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови біля  автомагістралей з інтенсивним рухом транспорту в м. Одеса, м.Арциз, смт.Доброслав, смт. Іванівка, смт. Сарата, було проведено 17 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення   гранично   допустимих   рівнів   встановлено     в   м. Одеса ( вул. Балківська – Матроський спуск).

      За даними моніторингу за станом  грунту,  на  території житлової забудови  м. Роздільна, м.. Южне, смт. Сарата досліджені 45 проб грунту  на  наявність хлорорганічних пестицидів   усі  відповідали гігієнічним вимогам.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

     Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам   тощо.

      Санепідситуація залишається на   контролі.