Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 12,3% за рахунок дитячого населення, де ріст на  16,3%, серед дорослих захворюваність залишилась практично на рівні попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності склав 355,6 та нижче епідпорогу (512,8) на 30,7%.

         Серед захворілих основну питому вагу складали діти (76%). Зростання  захворюваності реєструвалось у всіх вікових групах: 0-4 роки —  на 19%,  5-14 років —  на 15%, 15-17 років — на 13,6%.

             До стаціонарів госпіталізовано 183 хворих, що складає  2,2% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти – 158 (86,3%).

             За даними звітів лікувально-профілактичних закладів з початку епідсезону щеплено проти грипу 14 осіб з груп ризику.

         Захворюваність  на гострі кишкові інфекції  по області, порівняно з попереднім тижнем, знизилась   на 22,4%, у тому числі серед дорослих – на 21,8%, серед дітей до 17 років —  на 22,8%.

           В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – 62,2 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (43,4 %).

           В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

   Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвались спорадичними  випадками.

               Захворюваність на кір залишилась практично на рівні попереднього тижня (3 випадки проти 2), у тому числі серед дітей зареєстровано 2 випадки, серед дорослого населення – 1.

              З початку року всього зареєстровано кір у 1703 хворих, у тому числі діти до 17 років – 898 (52,7%).

              Щеплювальний статус захворілих: не щеплено проти кору  83,9%,  них не щеплені за віком – 8% (діти до 1 року), отримали 1 дозу – 6,9%, 2 дози – 9,2%.

        З метою проведення моніторингу за станом питної води в м. Одесі було відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 5 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області було відібрано 112 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 59 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 5 проб (4.5%), а саме: м. Кодима, Білгород-Дністровський район (с.Шабо), Балтський район (с.Козацьке) і по санітарно-хімічним показникам 10 проб (17,0%), а саме: міста Болград, Кодима.

           Води   поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай  Ізмаїльський  район) було досліджено 3 проби  на  санітарно-хімічними показники та 3 проби на  мікробіологічні  показники,  усі    відповідали  гігієнічним  вимогам.

           В ході здійснення  соціально — гігієнічного моніторингу за станом   атмосферного повітря, проведеного у визначених  контрольних    точках  на    території  житлової забудови  смт. Іванівка  та   смт.  Ширяєво,   перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю,  діоксиду азоту  не  встановлено.

          За даними   акустичного  моніторингу, проведеного  у визначених  контрольних     точках    на     території   житлової   забудови     м. Кілія,   смт. Іванівка, смт. Доброслав, смт. Ширяєво, рівні шуму не  перевищували    гранично – допустимі.

       В ході  моніторингу  за станом грунту, на  території житлової забудови смт. Доброслав, смт. Ширяєве   досліджені на санітарно-хімічні показники  4 проби  та 4 проби  на мікробіологічні  показники   усі  відповідали гігієнічним вимогам. В м. Одеса відібрані  на  території  дитячого майданчику санаторію ім. Горького проби грунту  на наявність хлорорганічних пестицидів   усі  відповідали   гігієнічним вимогам.

        Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.

         Санепідситуація залишається на   контролі.