Міжнародний день екологічних знань (далі – День) відзначають щороку 15 квітня. Свято було засноване у 1992р., коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) було наголошено на важливості екологічної освіти громадян всіх країн для реалізації довгострокових планів розвитку людства. В Україні за ініціативи громадських природоохоронних організацій цей День відзначається з 1996р.

Основне завдання Дня – популяризація екологічних знань, формування екологічної культури населення, надання інформації про стан екологічної безпеки та навколишнього середовища, виховання у дітей і дорослих екологічного мислення.

Становлення екології як науки відноситься до середини ХІХст. і пов’язується з ім’ям видатного німецького біолога-дарвініста Ернста Геккеля. У 1866р. Е.Геккель використав термін «екологія» в своїй роботі «Загальна морфологія».

Термін «екологія» походить від грецького «oicos» – дім, помешкання, місце перебування та «logos» – наука. Тобто – це наука про дім, місце існування. У сучасному розумінні екологія – це наука про зв’язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Також під екологією розуміють і саме навколишнє середовище людини, а також умови існування тварин і рослин в певній місцевості.

Найголовніші задачи екологічної освіти сьогодні:

  • виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності;
  • відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;
  • подолання споживацького ставлення до природи;
  • розвиток особистої відповідальності за стан довкілля;
  • розвиток умінь приймати рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;
  • виховання глибокої поваги до власного здоров’я та вироблення навичок його збереження.

0 комментариев

Добавить комментарий

Заполнитель аватара

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *