Семінар для груп швидкого реагування було проведено на базі ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» 08 вересня поточного року. Мета заходу – забезпечення реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з радіаційною аварією та оперативного надання протирадіаційного захисту населенню та  персоналу.

В ході семінару висвітлили низку питань, від  основ ядерної фізики та сценаріїв можливих радіаційних аварій до теоретичних і практичних заходів радіаційного захисту персоналу і населення.

Розглянули законодавство України в галузі радіаційної безпеки, вплив іонізуючого випромінювання на організм людини та заходи і засоби колективного та індивідуального захисту.

Опрацювали проведення інструментальних вимірів іонізуючого випромінювання різними приладами,  надали практичні рекомендації щодо їх використання та проведення індивідуальної дозиметрії.

Особливу увагу приділили питанням поводження персоналу у зоні радіоактивного ураження.

З персоналом  груп  швидкого реагування провели заняття щодо  використання засобів індивідуального захисту, роботи з дозиметрії на місцевості, відбору проб поверхневих вод, питної води, ґрунтів тощо.

Категорії: Новини