Інформація

Наслідки Чорнобильської катастрофи

26 квітня 1986 року сталася найглобальніша ядерна аварія  ХХ століття на планеті Земля,  аварія на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС).

Керівництво країни не було готовим до ліквідації аварії такого масштабу та боротьби з її наслідками і не завжди дослухалися до висновків фахівців. Тому заходи щодо ліквідації аварії прийшлося розробляти залученим фахівцям негайно і в ході виникнення нових проблем. Про це написано багато і можна знайти й прочитати.

Хочеться зупинитися на деяких медичних наслідках Чорнобильської катастрофи. У перші місяці і роки на першому місці була патологія нервової системи, ознаки порушень кровотоку  мозку, як результат напруги нейрон-ендокринної регуляції (доктор б/наук Мітряєва Н.А.). Друге місце розділили патологія шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи (д.м.н. Симонова Л.І. і Кулинич Г.В.).

З перших днів після аварії и до сьогодні проводяться цитогенетичні дослідження. На потязі перших трьох років не було виявлено зв’язку з накопленою дозою опромінення та цитогенетичними змінами, що на користь теорії безпорогової дії іонізуючого опромінення. (д.б.н. Мазник Н.А.). Однак, з роками такі зміни фіксувалися.  За даними статистичних звітів відмічається ріст онкологічних захворювань. На першому місці за поширеністю рак легень і молочної залози (19,5%), на другому місці рак шкіри у жінок (12,8%), далі – рак матки, шлунку, кишковика та інші локалізації. У віддалені терміни зріс рак щитовидної залози.

Лише за п’ятирічний термін після аварії на ЧАЕС зареєстровано більш ніж двократне (2,3 рази) збільшення частоти вроджених вад розвитку в новонароджених. Генетик В. Коновалов, д.б.н., професор, (інститут розведення і генетики тварин НААН України) на мухах-дрозофілах поставив дослід, як довго в генотипі відчуватиметься вплив наслідків Чорнобиля. У мух мутації виявляються і через сорок поколінь. У перерахунку на людський вік це біля вісімсот років. 

Інші вчені – медики, доказали, що змінилася і змінюється формула крові у населення країни.

Негативний вплив  іонізуючого випромінювання  встановлений на усі органи і тканин людей із числа ліквідаторів і відселених із 30км зони –  навіть на такі тверді і повільно ростучі  тканини, як зуби – порушено мінералізацію твердих тканин зубів, що привело до безболісної втрати зубів, підвищення рівня пародонтозів (кафедра терапевтичної стоматології ХМАПО та інститут мед радіології, Харків).

Наразі ми переживаємо за класифікацією радіаційних аварій згідно «Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ-97)четверта фаза (відновлювальний період), який характеризується практично стабільністю радіаційного стану.

За висновками ряду фахівців, він буде продовжуватися понад 300 років.

Зовнішнє опромінення – за рахунок радіоактивного забруднення місцевості сьогодні має значення лише на окремих радіоактивно-забруднених територіях, переважно в 30-км зоні відчуження.

Багаторічні спостереження за радіоактивним фоном на території області вказують на задовільний радіаційний стан. Щоденно в контрольних точках (20 в м. Одесі та по 10 в семи районних центрах) в робочі дні проводяться радіаційні виміри гамма-фону. Перевищень середніх значень багаторічних спостережень не виявлено. Гамма-фон стабільний, в межах допустимих рівнів.

Нажаль, відсутність автоматизованого цілодобового спостереження за гамма-фоном виключає можливість своєчасного виявлення підвищення гамма-фону за рахунок ядерних аварій чи застосування ядерної зброї та введення йодної профілактики. Уроки Чорнобиля не засвоєно – пізня і неправильно проведена йодна профілактика призвела до високого рівні раку щитовидної залози, насамперед у дітей (а тепер дорослих із числа продуктивних верств населення).

Найбільший захисний ефект відмічається при введеннійодиду калію до вступу радіоактивного йоду або при їх одночасному потраплянні.

Інтервал між прийомом йодиду
калію і інгаляцією радіоактивного
йоду, години
Відсоток ступеню захисту
щитовидної залози
-24
0
+2
+8
-16
+24
93
97
80
40
17
7

Внутрішнє опромінення людини, як правило, відбувається за рахунок вдихання радіонуклідно-забрудненого повітря, споживання забрудненої питної води та продуктів харчування.

В доповіді «Три головні уроки Чорнобиля» Б.С. Прістер (Інститут проблем безпеки АЕС НАНУ) показав, що основним дозоформуючим фактором є молоко.

На території області дослідження харчових продуктів і лікарської сировини проводять лабораторії ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», ТОВ «Центр екобезпеки», ДП «Одесстандартметрологія» та  мережа лабораторій Держпродспоживслужби.

Обсяги досліджень недостатні, щоб гарантувати радіаційну безпечність продуктів та питної води, що споживаємо. Єдиного координаційного центру розрізнених міністерств і відомств щодо радіаційного контролю агентів внутрішнього опромінення людини немає. Законодавча база не вимагає суворого радіаційного контролю продуктів харчування  – питання радіаційної безпеки харчування залишається на совісті виробників.

 

Украй недостатнім залишається радіаційний контроль питної води. В області є джерела питного водопостачання, вода яких не досліджувалася на радіонукліди з часів аварії  на ЧАЕС за браком коштів сільських рад, на балансі яких вони знаходяться.

В той час, як радіонукліди чорнобильського походження,  як цезій-137 і стронцій-90, що потравляють з радіонуклідно забрудненою  водою та їжею до організму, накопичуються, не дивлячись на радіоактивний розпад (період напіврозпаду цезій-137 має 29 років, а стронцій-90 – 30 років) та часткове виведення та викликають опромінення органів і тканин людини, спричиняючи до негативних наслідків.

 

Досвід Чорнобиля не повинен стати просто   історією, він повинен бути реалізований,  перш за все, в системі радіаційного безпеки країн, що використовують ядерну енергію, та у випадках ядерного тероризму.

Сьогодні представляється очевидним спад інтересу світової громадськості до проблем, пов’язаних з чорнобильською аварією. Це обумовлено появою нових серйозних гуманітарних проблем, які потребують невідкладного вирішення. Разом з тим, наслідки Чорнобиля безповоротні і довговічні.