СТАТУТ ДУ «ОДЕСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» (далі — Центр) є санітарно- профілактичним закладом охорони здоров’я, що заснований на державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. Центр є державною бюджетною неприбутковою установою. Уповноваженим органом управління є Міністерство охорони здоров’я України (далі – Уповноважений орган управління). Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, наказами Уповноваженого органу управління та цим статутом.