1.ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text 


2. ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text


3. ЗУ «Про систему громадського здоров’я» (введення в дію з 01.10.2023р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text


4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення» від 03.08.2021  № 1614

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-21#Text


5.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку здійснення дозорного епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю» від 19.08.2021  № 1766

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1316-21#Text


6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз» від 01.02.2019  № 287

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-19#Text 


7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 08.06.2015  № 325

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-15#Text


8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» від 03.08.2020  № 1777

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-20#Text


9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» від 11.08.2014  № 552

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1067-14#Text


10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я» від 30.04.2014  № 293

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0556-14#Text 


11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» від 02.04.2013  № 259

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0570-13#Text


12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації» від 28.12.2015  №905

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-16#Text


13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення» від 06.05.2021  № 882

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-21#Text


14. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку ведення обліку, звітності та епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними хворобами та Переліку інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації» від 30.07.2020  № 1726

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-20#Text


15. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Зміни до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації» від 15.07.2021  № 1447

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1214-21#Text