Основи законодавства України про охорону здоров’я

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text


Про захист населення від інфекційних хвороб

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text