За період з 28.07.2022р. по 04.08.2022р по Одеській області було відібрано 293 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 223 проби на санітарно-хімічні показники.

Води поверхневих водойм 1-ї категорії, яка використовуються як джерело питного водопостачання населення (р. Дунай ) було проведено 15 досліджень на санітарно-мікробіологічні показники та 302 дослідження на санітарно-хімічні показники. в т.ч. на вміст солей важких металів ( мідь, свинець, цинк, ртуть, кадмій) та на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. Усі досліджені проби відповідали вимогам «Гігієнічних нормативів якості води водних об`єктів для задоволення господарсько-побутових та інших потреб населення», затверджених Наказом МОЗ України №721 від 02.05.2022р.

Води поверхневих водойм 2-ї категорії, яки знаходяться в межах території населенні пунктів та використовуються для відпочинку населення або занять спортом (Дністровський лиман) було проведено 17 досліджень на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій не встановлено.

Категорії: Новини