Було відібрано 21 пробу питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 19 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники в м. Одеса. Усі досліджені проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області  було досліджено 322 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 252 проби  на санітарно-хімічні показники.

        Було проведено 25 досліджень на санітарно-мікробіологічні показники та 22 дослідження на санітарно-хімічні показники (в т.ч. на вміст солей  важких металів — мідь, свинець, цинк, ртуть, кадмій)  води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерело питного водопостачання населення (р.Дунай, оз.Ялпуг).

     Усі досліджені проби відповідали вимогам «Гігієнічних нормативів  якості води водних об`єктів  для задоволення господарсько-побутових та інших потреб населення», затверджених Наказом  МОЗ України №721 від 02.05.2022р.

       Було проведено 6 досліджень на мікробіологічні показники води поверхневих водойм 2-ї категорії, яки знаходяться в межах  території населенні пунктів та використовуються  для відпочинку населення або занять спортом (Кучурганський лиман, Хаджибейський лиман).

        Усі досліджені  проби відповідали гігієнічним нормативам.

Рубрики: Новини