21 пробу питної води було відібрано в м. Одеса для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 19 проб – на санітарно-хімічні показники.

Усі досліджені проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області було відібрано 304 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 225 проб на санітарно-хімічні показники.

Було проведено 64 дослідження води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерело питного водопостачання населення (р. Дунай, р. Дністер, оз.Ялпуг) на санітарно-мікробіологічні показники та 337 досліджень на санітарно-хімічні показники, в т.ч. на вміст важких металів (мідь, цинк, кадмій, свинець, ртуть) та на вміст залишків хлорорганічних пестицидів.

Усі досліджені проби відповідали вимогам «Гігієнічних нормативів якості води водних об`єктів для задоволення господарсько-побутових та інших потреб населення», затверджених Наказом МОЗ України № 721 від 02.05.2022р.