🔵 13 проб питної води було відібрано в м.Одеса для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 17 проб – на санітарно-хімічні показники.

❗️ Усі досліджені проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

🔵293 проб питної води було відібрано по Одеській області на санітарно-мікробіологічні і 247 проб – на санітарно-хімічні показники.

🔵 Було проведено 178 досліджень води поверхневих водойм 1-ї категорії (р.Дунай), яка використовується як джерело питного водопостачання населення у м. Вилково та м. Кілія на вміст залишків хлорорганічних пестицидів.

❗️ Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.