? 132 дослідження грунту на санітарно-хімічні показники, в т.ч. на вміст солей важких металів (мідь, цинк, кадмій, ртуть, свинець) та 44 дослідженя на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. було проведено на території житлової зони, дитячих майданчиках, зонах відпочинку населення (парки) в містах Одеса, Чорноморськ, Кодима, Татарбунари, Южний, селищах міського типу Окна, Ананьїв, Березівка.

Перевищення гранично допустимих концентрацій не встановлено.

❗️ Усі досліджені проби відповідали гігієнічним нормативам.

Категорії: Інформація