Сьогодення

Результати моніторингових досліджень об`єктів навколишнього середовища на території м. Одеса та Одеської області за період з 23 по 30 вересня 2021 року.

Було проведено 28 досліджень атмосферного повітря на території житлової забудови в м. Білгород-Дністровський. Перевищення гранично допустимих  концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу не  встановлено

 Було проведено 20 вимірювань рівнів шуму на території житлової забудови   біля автомагістралей в м. Білгород-Дністровський у.  Перевищення гранично допустимих  рівнів не  встановлено. 

В ході моніторингових досліджень стану грунту на території зони відпочинку, дитячих майданчиків в м. Одеса,  смт. Овідіополь, с. Надія Білгород-Дністровського району  було проведено 40 досліджень грунту на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. Усі досліджені проби  відповідали гігієнічним вимогам.

  На території житлової забудови  в м. Одеса  в місцях  функціонування базових станцій мобільного зв`язку  було   проведено  48 інструментальних вимірювань рівнів  електромагнітного випромінювання.

Усі інструментальні вимірювання відповідали нормативним вимогам  згідно  ДСаНПіН №236-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від  впливу  електромагнітного випромінювання» (зі змінами  згідно наказу МОЗ України від 30.11.2020р. №2760).

Електромагнітний   фон  на  території житлової забудови м. Одеси коливався в межах  1,5-2,3 мкВт\см2    при    гранично допустимому рівні – 100 мкВт\см2.

  Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.  

     Віталій  ГОНЧАРОВ

 Головний державний санітарний  лікар Одеської області Віталій  ГОНЧАРОВ.