Рівень захворюваності  на гострі кишкові інфекції

   Рівень захворюваності  на гострі кишкові інфекції  по області, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 35,2% (96 проти 71), у тому числi  серед дорослих  на 26,7% (38 проти 30), серед дiтей до 17 рокiв  на  41,5% (58 проти 41).

  В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – до 60,4 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (64,8 %).

 В осередках проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

Захворюваність на вірусні гепатити не реєструвалась.

З початку року в області зареєстровано 1305 лабораторно підтверджених випадків (методом ПРЛ-діагностики) захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Таблиця щодо захворюваності в розрізі адміністративних територій додається.

   З метою проведення моніторингу за станом питної води в м.Одеса було відібрано 14 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

   Всього по Одеській області було відібрано 132 проби питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 96 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 22 проби – (16.6 %), а саме: м. Кодима, смт. Саврань, Сарата, Тарутино Окнянський район (села Гавіноси, Топали, Чорна, Федосіївка) і по санітарно-хімічним показникам 19 проб (20%), а саме: міста Арциз, Кодима, смт.Сарата, Кілійський район (м.Вилкове, с.Приморське), Татарбунарський район (с.Білолісся), Окнянський район (села Гавіноси, Топали, Чорна).

  Води поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай  Ізмаїльський  район,               м. Вилкове Кілійський район, р. Дністер, р. Турунчук Біляївський район )  було досліджено 30 проб на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало гігієнічним вимогам – 18 проб (р.Дунай, Ізмаїльський район).                    З досліджених 22 проб на санітарно-хімічні показники  та 3 проб  води  на  вміст хлорорганічних пестицидів  ( р.Турунчук, р. Дністер  Біляївський           район )  усі відповідали нормативним вимогам.

  Води поверхневих водойм 2-ї категорії (р. Тилігул  Ананьївський район,  Хаджибейський лиман Біляївський  район) досліджено 2 проби води на санітарно-мікробіологічні показники та 1 проба води на хлорорганічні пестициди.  Всі проби   відповідають нормативним  вимогам.

    В рекреаційних зонах  морського водокористування на пляжах  м. Одеси та  на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники  93 проби морської води, з  них  не відповідало нормативним вимогам – 29 проб (пляжі  м. Одеса,   рекреаційна зона смт. Затока ); на санітарно-хімічні показники  досліджено 4 проби морської води, усі  відповідали гігієнічним  вимогам.

   За результатами даних лабораторного контролю  стану  забруднення атмосферного   повітря,   на   території    житлової   забудови     м.  Одеса  та                    м. Татарбунари було досліджено 12 проб атмосферного повітря, перевищення гранично – допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, аміаку, пилу, формальдегіду, свинцю   не встановлено.

   За  даними акустичного   моніторингу,  на території  населених пунктів   області (м. Одеса, м. Татарбунари, м. Ізмаїл, смт. Велико-Михайлівка)  проведено 19 інструментальних  вимірювання рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів    встановлено  в 2-х випадках  в м. Одеса.

   В м. Ізмаїл, м. Болград, м. Рені  на території житлової забудови біля  місць  розміщення  базових станцій мобільного зв`язку було   проведено 72 інструментальних вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

  В ході  проведення соціально-гігієнічного моніторингу за станом ґрунту,  на території  зон   відпочинку, дитячих майданчиках та  на території  житлової  забудови   у  смт. Овідіополь, смт. Чорноморське Лиманського району було  досліджено  5 проб  ґрунту на  мікробіологічні  показники  та  26 проб  грунту на  наявність  хлорорганічних  пестицидів ( пляжі рекреаційних зон   «Расейка»,   «Катранка»  Татарбунарського    району, та  м. Ананьїв, м. Кодима,  м. Подільськ), усі  відповідали  нормативним  вимогам.

  Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

  Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про  всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.

 Санепідситуація залишається на   контролі.