З метою проведення моніторингу за станом питної води в м.Одеса в період з 06.08.2020 по 13.08.2020р було  досліджено  16 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 16 проб на санітарно-хімічні показники. Усі  проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       По Одеській області  всього  було досліджено  97 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 76 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 7 проб (7.2%), а саме: м. Подільськ, смт. Ананьїв, Захарівський район (с.Єлизаветівка) і по санітарно-хімічним показникам 16 проб(21.0%), а саме: міста Болград, Татарбунари, Татарбунарський район (с.Новоолексіївка), смт. Іванівка, смт. Сарата та, Кілійський     район (м.Вилкове), Захарівський район (с.Єлизаветівка).

           В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси  та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони)  було  досліджено 93 проби  на санітарно-мікробіологічні показники. З них не відповідало нормативним вимогам  16 проб, а саме :  пляжі м. Одеси  « Відрада», «Дельфін», 16.станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану та    пляж   рекреаційної зони « Катранка» в с. Лиман Татарбунарського району.

       На санітарно-хімічні показники   було досліджено 26 проб морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

          Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському та Кілійському районах, р.Дністер в Біляївському районі, оз.Ялпуг в Болградському районі, було досліджено 6 проб води  на санітарно-мікробіологічні показники та 4 проби на наявність хлорорганічних пестицидів. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення   державного   соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови   м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, смт. Тарутине  було досліджено 33 проби.  Перевищення гранично — допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю,  пилу встановлено в 5 випадках  ( м. Білгород-Дністровський).

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля    автомагістралей  з   інтенсивним    рухом    в     м. Одеса, м. Подільськ, м.Роздільна, м.Білгород-Дністровський,  смт.Ананьїв,  смт. Іванівка, смт. Великомихайлівка, смт. Любашивка   було  проведено 38 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення  гранично — допустимих рівнів    встановлено у 2-х випадках  ( м. Одеса).

   На території житлової забудови  м. Одеса та  м. Роздільна  в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 40 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    За  даними  лабораторного контролю  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у містах Одеса,  Подільськ,  Доброслав Лиманського району,  Кілія  було досліджено 10 проб грунту на вміст хлорорганічних пестицидів та  5 проб  грунту  на санітарно- мікробіологічні показники. Усі досліджені проби   відповідали  нормативним вимогам.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для    вжиття   відповідних   заходів,   інформації  про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.