З метою проведення моніторингу за станом питної води в м.Одеса в період з 07.05.2020р по 14.05.2020 було відібрано 16 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні показники і 16 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        Всього по Одеській області було відібрано 94 проби питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 66 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 2 проби (2.1%), а саме: смт. Сарата і по санітарно-хімічним показникам 7 проб (10.6%), а саме: місто Арциз та Іванівський район (смт. Петрівка).

      Води поверхневих водойм 1-ї категорії(р.Дністер, р.Турунчук Біляївський район) досліджені 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники  усі відповідали нормативним вимогам. Досліджені 22 проби  води  на наявність   хлорорганічних пестицидів(р.Дунай Ізмаїльський район,р. Дністер  Біляївський район )  усі  відповідали  гігієнічним вимогам.

      Води поверхневих водойм 2-ї категорії(оз. Сасик  Татарбунарський район, Кучурганський лиман Роздільнянський район) досліджені 2 проби  води на санітарно-мікробіологічні показники  відповідали гігієнічним вимогам, досліджені  на санітарно-хімічні показники 2 проби  води  усі   не відповідала гігієнічним нормативам. З досліджених 2-х проб води  на вміст хлорорганічних пестицидів усі відповідали гігієнічним нормативам

 В ході державного соціально-гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного   повітря   на   території    житлової   забудови      м. Одеса,  м. Татарбунари,    м. Ізмаїл, м. Подільськ,   м. Арциз, м. Южний,   с.Нові Біляри Лиманського району, смт. Березівка, смт. Іванівка, смт.Захарівка, смт. Тарутине було досліджено 74 проби атмосферного повітря, перевищення гранично – допустимих концентрацій  оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, свинцю, сірчистого ангідриду, пилу. хлористого водню,  марганцю    не встановлено.

  За даними  акустичного   моніторингу, проведеного   на   території   житлової забудови  у 16 контрольних  точках  (  м. Одеса,   м. Татарбунари,   м. Арциз, смт. Березівка, смт. Ширяєво, смт. Тарутине ) було проведено 32 інструментальних вимірювання рівнів шуму, перевищення гранично  допустимих рівнів  встановлено  у 1 випадку  (м. Одеса) .

   В ході  проведення соціально-гігієнічного моніторингу за станом ґрунту,  на території   житлової    забудови у  м. Одеса,  смт. Доброслав,  смт. Любашівка,  досліджені 6 проби ґрунту на мікробіологічні  показники та  8 проб    ґрунту  на   наявність   хлорорганічних   пестицидів   (  м. Ізмаїл,  с. Броска  Ізмаїльський район, с Болград,  смт. Тарутине  ) усі  відповідали  нормативним  вимогам.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області   тощо.