З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 10.12.2020 по 17.12.2020р було  досліджено  16 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники. та 15 проб питної води на санітарно-хімічні показники. Усі проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        В Одеської області всього було досліджено 105 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 69 проб питної води на санітарно-хімічні показники.  Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по  санітарно  мікробіологічним показникам 4 проби (3,8%) ( м. Кодима) та по санітарно-хімічним  показникам  14 проб питної води (20,1 %), а саме:   м. Татарбунари,  м. илкове, смт. Сарата, Саратський   район с. Зоря, Біляївський район    с.Троїцьке.

Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дністер в Біляївському районі, р. Дунай  в Кілійському  районі,  оз.Ялпуг в Болградському районі, було досліджено 6 проб води  на санітарно-мікробіологічні показники та 22 проби  води на санітарно-хімічні показники. в т.ч. на  вміст залишків хлорорганічних  пестицидів. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

Води водойм 2-ї категорії  ( Хаджибейський   лиман ) було  досліджено   2 проби води  на  санітарно-хімічні показники. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови    в містах Білгород-Дністровському, Балта, смт. Березівка, смт. Миколаївка  було досліджено 57 проб. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, формальдегіду    не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу,   на   території  житлової  забудови   біля  автомагістралей  в м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Балта  було проведено 23 інструментальних вимірювання рівнів шуму, перевищення гранично –допустимих рівнів  встановлено в 4 випадках ( м. Одеса).

На території житлової забудови  у м. Білгород-Дністровський  в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 24 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

Для   вжиття   відповідних  заходів,  інформації про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби  було направлено до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.