Санепідемситуація

Стан  питної води в м.Одеса  в період з 13.08.2020 по 20.08.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 13.08.2020 по 20.08.2020р було  досліджено  17 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

            По Одеській області  всього  було досліджено  145 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні  та   106 проб  на   санітарно-хімічні   показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 22 проби (15.2%), а саме: міста Білгород-Дністровський, Подільськ, смт. Окни  і по санітарно-хімічним показникам – 17 проб (16.0%), а саме: міста Подільськ, Болград, Болградський район (с.Виноградівка), смт. Окни.

          В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси  та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони)  було  досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники. З них не відповідало нормативним  вимогам  4 проби, а саме:  пляжі м. Одеси  «Відрада»  та   10 станція  Великого Фонтану. На санітарно-хімічні показники  було досліджено 33 проби морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

            Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському та Кілійському районах, р.Дністер в Біляївському районі, оз.Ялпуг в Болградському районі, було досліджено 24 проби води на санітарно-мікробіологічні показники та 5 проб на наявність хлорорганічних пестицидів. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення   державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови   м.Роздільна, м.Кілія, м.Татарбунари, м.Болград,  м.Рені  та  смт.Ананьїв  було досліджено 20 проб. Перевищення гранично – допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксиду азоту,  пилу не  встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля    автомагістралей  з   інтенсивним    рухом    в      м.Подільськ, м.Татарбунари, м. Болград, м. Рені, смт.Ананьїв було проведено 27 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів  не  встановлено.

   На території житлової забудови  м. Одеса   в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 24 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    За  даними  лабораторного контролю  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у  смт. Овідіополь та  смт. Любашивка   було досліджено 9  проб  грунту  на санітарно- мікробіологічні показники. Усі досліджені проби   відповідали  нормативним вимогам.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.