Санепідемситуація

Стан питної води в м.Одеса  в період з 17.09.2020 по  24.09.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 17.09.2020 по  24.09.2020р було  досліджено 5 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники та 5 проб на санітарно-хімічні показники. Усі досліджені проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        По Одеській області всього було  досліджено 107 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 78 проб  на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 11 проб (10.3%), а саме: м.Подільськ, Балтський район (с.Оленівка), Білгород-Дністровський район (села Крутоярівка, Старокозаче, Петрівка, Миколаївка, Приморське) і по санітарно-хімічним показникам 15 проб (19.2%), а саме: міста Арциз,  Татарбунари, смт. Сарата, Саратський район (села Зоря, Мирнопілля, Іванівка, Плахтіївка),  Іванівський район (с.Черняхівське).

            Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме:   р.Дунай   в Ізмаїльському   та Кілійському  районі,  р. Дністер  в Біляївському районі,  було досліджено 8 проб води на санітарно-мікробіологічні показники та 4 проби води на  санітарно-хімічні  показники. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

       Води  водойм 2-ї категорії (Дністровський лиман Овідіопольський район) було досліджено 2 проби води на  вміст хлорорганічних пестицидів  Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

 В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м. Одеса  було досліджено 26 проб. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту, пилу. формальдегіду, свинцю не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля    автомагістралей   в м. Одеса та  м. Кілія, м.Ізмаїл     було проведено 12 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично допустимих рівнів  не встановлено.

   За  даними моніторингових досліджень  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у м. Одеса,   смт. Овідіополь було досліджено  12  проб  грунту  на  наявність залишків  хлорорганічних   пестицидів. Усі досліджені проби  відповідали нормативним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.