Санепідемситуація

Стан питної води в м.Одеса  в період з 22.10.2020 по 29.10.2020р

З метою проведення моніторингу за станом   питної води в м.Одеса  в період з 22.10.2020 по 29.10.2020р було  досліджено  9 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники. та 9 проб питної води на санітарно-хімічні показники. Усі проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        В Одеської області всього було досліджено 84 проби питної води  на санітарно-мікробіологічні і 64 проби питної води на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 15 проб (5.9%), а саме: міста Подільськ і Татарбунари і по санітарно-хімічним показникам 19 проб (29.6%), а саме: міста Арциз, Татарбунари, Кілійський район (м.Вилкове),  Миколаївський район (смт. Миколаївка, села Гвоздавка, Строково, Андрієво-Іванівка).

       Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському  районі, р. Прут в Ренійському районі,  оз. Ялпуг  в Болградському районі  було  проведено 68 досліджень води на вміст залишків  отрутохімікатів та  хлорорганічних пестицидів. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

       Води водойм 2-ї категорії  ( р. Тілігул  в Ананьївському районі, Дністровський лиман  в Білгород-Дністровському районі  ) було  проведено  34 дослідження на вміст залишків отрутохімікатів та пестицидів. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

 В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови   м. Арциз, смт. Сарата, смт. Миколаївка було досліджено 26 проб. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю,  пилу,  діоксиду азоту    не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової  забудови    біля   автомагістралей   в м. Арциз, м. Кілія, смт. Сарата   було проведено 14 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично-допустимих рівнів не  встановлено.

За  даними моніторингових досліджень  стану ґрунту,  проведеного  у   контрольних   точках  на території   житлової забудови  у  м. Одеса,           м. Южне, м. Ізмаїл, смт. Ананьїв  було проведено 30 досліджень   грунту  на  наявність залишків  хлорорганічних  пестицидів та 6 проб грунту на санітарно-мікробіологічні показники. Усі досліджені проби  відповідали нормативним вимогам.

    Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.  Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби.