Санепідемситуація

Стан питної води в м. Одеса в період з 29.05.2020р по 03.06.2020

З метою проведення моніторингу за станом питної води в м. Одеса в період з 29.05.2020р по 03.06.2020 було відібрано 16 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні показники і 16 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

              Всього по Одеській області було відібрано 78 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 47 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 2 проби-(2.6%), а саме: Татарбунарський район (с.Лиман), смт. Окни і по санітарно-хімічним показникам 3 проби-(6.4%), а саме: Балтський район (села Андріанівка, Білине), Татарбунарський район (с.Лиман).

Води поверхневих водойм І категорії- (р.Дунай- Кілійський район)  досліджені 8 проб на санітарно-хімічні показники, 4 проби на мікробіологічні показники, відповідають нормативним вимогам, 8 проб (о.Ялпуг, Боллградський район, р.Дунай, Кілійський район) на наявність хлорорганічних  пестицидів, відповідають нормативам  .

                  Води поверхневих водойм ІІ категорії у Балтський, Овідіопольськиму, Білгород-Дністровському районах досліджено : 2 проби на санітарно-хімічні показники, не   відповідають   нормативам   (Дністровський лиман, р.Савранка), 1проба на мікробіологічні показники(Дністровський лиман),відповідають нормативам, 2 проби (Дністровський лиман,р.Савранка) на наявність хлорорганічних  пестицидів, відповідають нормативам  .

        Води морської було відібрано: в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів ,  пляжах м. Одеси, Лиманського, Овидіопольського районів  –   93 проби на мікробіологічні показники та 43  проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам.

         В ході державного соціально-гігієнічного моніторингу за станом атмосферного повітря на території житлової забудови смт.Іванівка, м.Березівка, м.Подільськ, смт.Балта, смт.Захарівка було  проведено дослідження 9 проб атмосферного повітря, перевищення гранично – допустимих концентрацій  не виявлено.

   У ході   акустичного   моніторингу  на   території   житлової забудови   у м.Одеса, смт.Іванівка, смт.Балта, м.Южне, м.Ізмаїл, с.Броска, с.Сафьяни, м.Біляївска, с.Маяки  було проведено 22 інструментальних  вимірювання рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів   встановлено у м. Одеса за адресами вул.Балківська кут Матроський збіг, пр.Шевченко 1.

  В ході державного соціально-гігієнічного моніторингу за станом ґрунту  на території житлової забудови  було проведено  дослідження 8 проб ґрунту на мікробіологічні показники у м. Одеса, Лиманському, Ізмаїльському  районах, відповідали нормативам. На наявність хлорорганічних пестицидів досліджено 10 проб ґрунту- м.Одеса, Любашівський, Болградський, Іванівський  райони, перевищення гранично – допустимих концентрацій  не виявлено.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області   тощо.