Санепідемситуація

Стан питної води в м.Одеса  в період з 29.10.2020 по 05.11.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 29.10.2020 по 05.11.2020р було  досліджено  12 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники. та 12проб питної води на санітарно-хімічні показники. Усі проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        В Одеської області всього було досліджено 69 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 53 проби питної води на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 6 проб (8,7%), а саме: м. Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район ( села Салгани, Бритівка, Шабо) і по санітарно-хімічним показникам – 8 проб  питної води ( 15 %), а саме: м. Татарбунари,  Білгород-Дністровський район  с. Шабо,  смт. Сарата, Саратський район с. Фараонівка.

      В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови   м. Одеса, м. Біляївка, смт. Кодима, смт. Великомихайлівка  було досліджено 26 проб. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю,  пилу,  діоксиду азоту, формальдегіду, сірчистого ангідриду    не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової  забудови    біля   автомагістралей   в м.Одеса,   смт. Саврань,  смт. Кодима, смт.Доброслав, смт.Великомихайлівка було проведено 22 інструментальних вимірювання рівнів шуму, перевищення гранично –допустимих рівнів   встановлено у 8  випадках (м. Одеса).

    Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

         Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені   нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби.