З метою проведення моніторингу за станом питної води в м.Одеса в період з 30.07.2020 по 06.08.2020р було досліджено  13 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 12 проб  на санітарно-хімічні показники. Усі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

          Всього  по Одеській області   було досліджено  81 пробу питної води на санітарно-мікробіологічні і 68 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 10 проб (12.3%), а саме: м. Роздільна, Білгород-Дністровський район (смт.Затока) і по санітарно-хімічним показникам 10 проб (14.7%), а саме: міста Арциз, Роздільна, Білгород-Дністровський район (с.Шабо).

          В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) досліджені на санітарно-мікробіологічні показники  проби морської води  усі  відповідали  гігієнічним  вимогам, крім  пляжу рекреаційної зони «Центральна» в смт. Затока Білгород-Дністровського району. На санітарно-хімічні показники усі досліджені проби морської води  відповідали гігієнічним вимогам.

          Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському та Кілійському районах, р.Дністер в Біляївському районі, оз.Ялпуг в Болградському районі,  досліджені 6 проб води  на санітарно-мікробіологічні показники та 4 проби на наявність хлорорганічних пестицидів усі  відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення   державного   соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м. Подільськ і смт.Ананьїв  було досліджено 4 проби, перевищення гранично – допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю,  діоксиду азоту, пилу, формальдегіду   не встановлено.

 За даними акустичного  моніторингу, проведеного у визначених  контрольних точках на території житлової  забудови    біля    автомагістралей  з   інтенсивним   рухом   в   м. Одеса,  м. Біляївка, смт. Іванівка  було  здійснено 20 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів    встановлено у 2-х випадках  ( м. Одеса).

   На території житлової забудови  м. Одеса, смт. Любашивка та  в селах  Кричунове, Ясинове, Зеленогірське, Агафівка Любашивського району,  в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 32 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    За  даними  лабораторного контролю  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у м. Одеса,  досліджені 3 проби  грунту на вміст хлорорганічних пестицидів  усі  відповідали  нормативним вимогам.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для    вжиття   відповідних   заходів,   інформації  про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.