Санепідемситуація

Стан питної води в період з 01.08.2019р по 08.08.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 01.08.2019р по 08.08.2019р відібрані в м.Одесі 19 проб на санітарно-мікробіологічні і 19 проб на санітарно-хімічні показники відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

     Всього по Одеській області відібрано 119 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 84 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 17 проб:(м.Подільськ, Ананьїв, Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, села Вигода, Петровське, Овідіопольський район, села Грибівка, Дальник, смт.Велика Михайлівка) і по санітарно-хімічним показникам 4 проби: (Білгород-Дністровський район, с.Шабо, Біляївський район, сел Вигода, Арцизський район, села Теплиця, Виноградівка)

     В зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського  районів та м.Одеси досліджені 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники і 4 проби на  санітарно-хімічні показники. Не відповідають гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам проби морської води, відібрані 06.08.2019р на пляжах 10, 13, 16 станцій  В.Фонтану, «Аркадія і «Відрада».

   Досліджені 6 проб води поверхневих водойм 1 категорії стандартні.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год.