З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 03.10.2019р по 10.10.2019р було відібрано в м. Одесі 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 5 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 112 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 59 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 5 проб (4.5%), а саме: м. Кодима, Білгород-Дністровський район (с.Шабо), Балтський район (с.Козацьке) і по санітарно-хімічним показникам 10 проб (17,0%), а саме: міста Болград, Кодима.

      Води   поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай,  Ізмаїльський  район) було досліджено 3 проби  води на  санітарно-хімічні показники та 3 проби на  мікробіологічні  показники.  Всі    відповідали  гігієнічним  вимогам.

      В ході здійснення соціально-гігієнічного моніторингу за станом   атмосферного повітря, проведеного у визначених  контрольних    точках  на    території  житлової забудови  смт. Іванівка та Ширяєво, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю та діоксиду азоту не  встановлено.

      За даними акустичного моніторингу, проведеного у визначених  контрольних точках на території   житлової   забудови м.Кілія,   смт. Іванівка,  Доброслав,  Ширяєво, рівні шуму не  перевищували    гранично – допустимі.

      В ході  моніторингу  за станом грунту на  території житлової забудови смт. Доброслав, Ширяєве досліджені на санітарно-хімічні показники  4 проби  та 4 проби  на санітарно-мікробіологічні  показники відповідали гігієнічним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.