Санепідемситуація

Стан питної води в період з 06.02.2020р по 13.02.2020р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 06.02.2020р по 13.02.2020р було відібрано в м. Одесі 11 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 11 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 96 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 74 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 1 проба-(1.0%), а саме: м. Балта і по санітарно-хімічним показникам 21 проба-(28.4%), а саме: міста Арциз, Балта, Болград, Вілкове, Болградський район (с. Тополине), смт. Сарата.

    Води поверхневих водойм 1 категорії ( оз. Ялпуг, р. Дунай) на мікробіологічні показники  було досліджено 9 проб, з них з  перевищенням   гранично   допустимих   концентрацій –  1 проба    (Кілійський  район, р. Дунай, м. Вілково);  на санітарно-хімічні   показники  було   досліджено  6 проб, усі  відповідали гігієнічним вимогам..

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.