Санепідемситуація

Стан питної води в період з 12.09.2019р по 19.09.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 12.09.2019р по 19.09.2019р було відібрано в м. Одесі 28 проб на санітарно-мікробіологічні і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 178 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 134 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 34 проби (19.1%), а саме: міста Татарбунари, Кодима, Кодимський район (села Серби, Пиріжна, Баштанків), Ананьївський район (село Долинське), Іванівський район (села Черняхівське, Щорсове) і по санітарно-хімічним показникам 61 проба (45.5%), а саме: міста Арциз, Татарбунари, Болградський район (с.Залізничне), Біляївський район (с.Троїцьке), Ананьївський район (с.Долинське), Кодимський район (села Пиріжна, Баштанків), Роздільнянський район (село Степанівка), смт. Сарата, Саратський район (с.Зоря).

            Для вжиття відповідних заходів згідно компетенції інформація про всі виявлені  нестандартні проби питної води направлені до Головного                                                                                                                                                                                                                                                                                                       управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, міським головам, головам райдержадміністрацій, балансоутримувачам та керівникам організацій, які здійснюють подачу води населенню.

       За результатами  моніторингових  лабораторних досліджень  за станом   якості морської води,  відібрані  у визначених  контрольних точках  на 22 пляжах м. Одеси, Білгород Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів  проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники відповідають гігієнічним вимогам згідно ДСаНПіН №172-1996 «Розміщення, улаштування та експлуатація оздоровчих закладів».

      Води з поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай  Ізмаїльський. та Кілійський райони) було досліджено 6 проб води на санітарно-мікробіологічні показники та  5 проб на санітарно-хімічними показники,   усі    відповідали  гігієнічним  вимогам.

   В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом   атмосферного повітря, проведеного у визначених  контрольних    точках  на   території   житлової  забудови  м. Одеси   і  смт. Іванівка, було досліджено 27 проб атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, пилу, формальдегіду, діоксиду сірки  не встановлено.

   В місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів на території житлової забудови м. Одеса та м. Ізмаїл  було проведено 30 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено

     За даними    акустичного    моніторингу, проведеного  у визначених  контрольних   точках  на    території    житлової    забудови    м. Одеса, смт. Доброслав Лиманського району, смт. Іванівка,  перевищення    гранично – допустимих рівнів не встановлено.

         На  території житлової забудови м. Татарбунари, смт. Доброслав Лиманського району,  м. Кілія,  смт. Іванівка, м. Подільськ, смт. Тарутине,  у   визначених контрольних точках  було  досліджено на санітарно-хімічні  показники 75 проб  грунту  та  7 проб грунту  на мікробіологічні показники   усі відповідали гігієнічним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття    відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам    тощо.