З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 14.11.2019р по 21.11.2019р було відібрано в м. Одесі 17 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        Всього по Одеській області було відібрано 122 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 94 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 12 проб (9.8%), а саме: м.Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район (село Шабо), Подільський район (село Куяльник) і по санітарно-хімічним показникам 10 проб (1.0%), а саме: міста Білгород-Дністровський, Болград, Подільський район (село Куяльник).

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на санітарно-мікробіологічні показники  6   проб води  (  Дністровський лиман Білгород-Дністровського  району)   усі  відповідали  нормативним вимогам..

         В ході здійснення  соціально — гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Одеса,  смт. Іванівка було  проведено 27 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту,  формальдегіду, свинцю, діоксину сірки  не встановлено.

     За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови біля  автомагістралей з інтенсивним рухом транспорту в смт.Доброслав, смт.Іванівка було проведено 8 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

          За даними моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови  м. Білгород-Дністровського, м. Ізмаїл, смт. Доброслав  досліджені 12 проб на санітарно-хімічні та 17 проб на  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявленінестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.