Санепідемситуація

Стан питної води в період з   17.09.2019р по 24.10.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з   17.09.2019р по 24.10.2019р відібрані в м. Одесі 18 проб на мікробіологічні показники  та 14 проб на санітарно-хімічні  показники відповідають вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

          Всього по Одеській області було відібрано 110 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 66 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 6 проб (5.4%), а саме: Білгород-Дністровський район (села Бритівка, Салгани), Подільський район (с.Гонората), м. Ананьїв  і по санітарно-хімічним показникам 8 проб (12.1%), а саме: Ізмаїльський район (с.Броска), Подільський район (с.Гонората), Овідіопольський район (с.Барабой), смт. Сарата, Арцизський район (с.Садове).

       Води   поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай Кілійський  район)  досліджені 7 проб  на  санітарно-хімічні  показники,  усі   відповідали  гігієнічним  вимогам.

          В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом   атмосферного повітря, в м.Одеса у визначених  контрольних    точках  на межі території санітарно-захисних зон підприємств Центрального   промвузла: та  ПАТ  « Одеський олійне жировий комбінат»  ( 6-й Ьасейновий пров,, 4-й Басейновий  пров.,  2-й Басейновий пров., Вознесенський пров., вул. Середньофонтанська ), було проведено 36 досліджень атмосферного повытря. Перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, пилу, формальдегіду, діоксиду сірки, аміаку  не встановлено.

      За даними  акустичного  моніторингу, проведеного  у визначених  контрольних    точках    на     території   житлової   забудови   смт. Іванівка  рівні шуму не  перевищували  гранично – допустимі. В Суворовському  районі м. Одеса на території житлової забудови   вздовж 7 автомагістралей з інтенсивним дорожнім рухом встановлені перевищення гранично-допустимих рівнів шуму.

      В ході  моніторингу за станом грунту, на  території житлової забудови  смт. Захарьъвка, м. Кілія  досліджені проби на санітарно-хімічні показники        усі  відповідали гігієнічним вимогам.

        Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам    тощо.