Санепідемситуація

Стан питної води в період з 19.09.2019р по 26.09.2019р

        З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 19.09.2019р по 26.09.2019р було відібрано в м. Одесі 18 проб на санітарно-мікробіологічні і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 204 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 124 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 40 проб (19.6%), а саме: міста Білгород-Дністровський, Подільськ, смт.Саврань, Білгород-Дністровський район (села Підгірне, Козацьке), Лиманський район (село Першотравневе), Ізмаїльський район (села Утконосівка, Муравлівка), Подільський район (села Качурівка, Розалівка), Любашівський район (с.Ясеново-2), Великомихайлівський район (села Великокомарівка, Новосамицьке, Тростянець) і по санітарно-хімічним показникам 23 проби (18.5%), а саме: міста Болград, Татарбунари, Іванівський район (с. Павлинка),  Котовський район (села Качурівка, Розалівка), Саратський район (села Мирнопілля, Камянка, Фараонівка, Фуратівка), Арцизський район (с. Теплиця), Татарбунарський район(с.Тузли).

         За результатами  моніторингових  лабораторних досліджень  за станом   якості морської води,  відібрані  у визначених точках  на 22 пляжах м. Одеси, Білгород Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів  проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники відповідають гігієнічним вимогам згідно ДСаНПіН №172-1996 «Розміщення, улаштування та експлуатація оздоровчих закладів».

      Води   поверхневих водойм 1-ї категорії ( р. Дунай  Ізмаїльський  район) було досліджено 3 проби  води на  санітарно-хімічними показники,  усі  проби   відповідали  гігієнічним  вимогам.

     Води  поверхневих  водойм  2-ї категорії  ( Дністровський лиман)  було досліджено 6 проб на санітарно-хімічні показники. Усі проби не відповідали гігієнічним вимогам по вмісту хлоридів  і сульфатів.

   В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, проведеного у визначених  контрольних     точках  на    території   житлової    забудови     м. Білгород- Дністровський,  смт. Іванівка, було досліджено 11 проб атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю,  діоксиду азоту  не встановлено.

   В місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів на території житлової забудови м. Одеса,  Окнянського району ( села  Ставрово, Должанка, Новосамарка), Савранського району (села Дубинове,  Осички, .Бакша, смт.Саврань), Миколаївського району (села Антонюки, Шабольники,  Андрі-Іванівка), було проведено 56 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено

     За даними    акустичного    моніторингу, проведеного проведеного  у визначених  контрольних   точках  на    території    житлової   забудови    смт. Біляївка, м. Білгород-Дністровський, смт.Іванівка,  смт. Доброслав Лиманського району, рівні шуму  не  перевищували    гранично – допустимі.

         В ході моніторингу  за станом грунту, на  території житлової забудови  м. Татарбунари,  смт. Ширяэво, смт. Іванівка, смт. Тарутине,смт. Доброслав Лиманського району,   досліджені на санітарно-хімічні показники 113 проб та 9 проб  на мікробіологічні показники   усі  відповідали гігієнічним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів згідно компетенції інформація про всі виявлені  нестандартні проби питної води направлені до Головного                                                                                                                                                                                                                                                                                                       управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, міським головам, головам райдержадміністрацій, балансоутримувачам та керівникам організацій, які здійснюють подачу води населенню.