Санепідемситуація

Стан питної води в період з 21.11.2019р по 28.11.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 21.11.2019р по 28.11.2019р було відібрано в м. Одесі 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 77 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 87 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 1 проба (1,3%), а саме: Любашивський район. (с. Троцьке)  і по санітарно-хімічним показникам 30 проб (34,5%), а саме:  Саратський район (смт. Сарата, с.Сергіївка), смт. Іванівка, м.Арциз,  Ренійський район ( села Долинське, Лиманське), Тарутинський район ( села Вознесенівка, Аннівка, Лужанка, Вільне ).

       Води поверхневих водойм 1-ї категорії досліджені на  наявність хлорорганічних пестицидів  64   проб  ( р. Дунай, р.  Прут   в   районі  м. Рені та  оз.Ялпуг –  Болградський район)   усі  відповідали  нормативним вимогам..

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на  наявність хлорорганічних пестицидів  16  проб з р. Сарата ( смт. Сарата )  усі  відповідали  нормативним вимогам.

       В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Одеса,  смт. Іванівка  було  проведено 27 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, свинцю, діоксину сірки  не встановлено.

   За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови біля  автомагістралей з інтенсивним рухом транспорту в м. Одеса, м.Арциз, смт.Доброслав, смт. Іванівка, смт. Сарата, було проведено 17 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення   гранично   допустимих   рівнів   встановлено     в   м. Одеса ( вул. Балківська – Матроський спуск).

          За даними моніторингу за станом  грунту,  на  території житлової забудови  м. Роздільна, м.. Южне, смт. Сарата досліджені 45 проб грунту  на  наявність хлорорганічних пестицидів   усі  відповідали гігієнічним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявленінестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам   тощо.