Санепідемситуація

Стан питної води в період з 27.02.2020р по 05.03.2020р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 27.02.2020р по 05.03.2020р було відібрано в м. Одесі 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 11 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

         Всього по Одеській області було відібрано 73 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 53 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 0 проб і по санітарно-хімічним показникам 6 проб-(11.3%), а саме: Арцизський район(с. Павлівка), Іванівський район          (с. Конопляне).

         За результатами лабораторних   досліджень води поверхневих   водойм 1 категорії ( р. Дунай  Кілійський район,  зрошувальний канал р. Дунай- р.Сасик – с.Приморське) на санітарно-хімічні та на мікробіологічні показники    усі  проби відповідали  нормативним  вимогам.

        Досліджені  проби води поверхневих водойм 2-ї категорії ( оз. Сасик Татарбунарський район, р.Сарата Саратський район, р. Когильник Арцизький район) на санітарно-хімічні  показники  та  мікробіологічні показники  усі  відповідали  гігієнічним вимогам.

      В ході  роведення   ржавного соціально-гігієнічного моніторингу на території житлової забудови м. Татарбунари, м. Любашивка,  смт. Тарутине,  м.Роздільна  було досліджено 9 проб атмосферного повітря, перевищення гранично – допустимих  концентрацій  діоксиду азоту, оксиду вуглецю,  формальдегіду не  встановлено.

     У ході   акустичного   моніторингу  на   території     населених   пунктів області (м.Біляївка, м.Роздільна, смт.Велико-Михайлвака, м. Татарбунари, м. Кілія, м. Іванівка. смт. Ширяєво)  проведено  34 інструментальних  вимірювання рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів не   встановлено.

            Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.