Санепідемситуація

Стан питної води  по Одеської області  за період з 23.07.2020р

З метою проведення моніторингу за станом питної води  по Одеської області   за період з 23.07.2020р по 30.07.2020р.  було  досліджено 25 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 20 проб на санітарно-хімічні  показники. Із них не відповідають вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 4 проби (16.0%), а саме: м.Подільськ, смт. Сарата, Біляївський район (с.Кам`янка) і по санітарно-хімічним  показникам 4 проби (20.0%), а саме: Кілійський район (с.Приморське) і смт. Сарата.

   В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, усі  відповідали нормативним вимогам.  На санітарно-хімічні показники було досліджено 51 пробу морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

   Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському, Кілійському   районах,  досліджені 3 проби на санітарно-мікробіологічні показники усі  відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення   державного   соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м.Арциз, м.Кодима, м.Татарбунари, смт.Ширяїво, смт.Сарата було досліджено 33 проби, перевищення гранично – допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю,  діоксиду азоту, пилу  не встановлено.

  За  даними акустичного  моніторингу, у визначених  контрольних точках  на території  житлової   забудови  біля  автомагістралей  з   інтенсивним    рухом   в м. Одеса,  м.Арциз, м. Татарбунари,   смт.   Сарата,   м. Кодима,   смт. Доброслав,  було  проведено 22 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів  встановлено у 2-х випадках  ( м. Одеса).

     На території житлової забудови  м. Одеса в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 28 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

  За  даними  лабораторного контролю  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, дитячих майданчиках  та  на території  житлової  забудови   у  м. Одеса, м. Южний,  м. Роздільна, смт. Великомихайлівка, смт. Доброслав Лиманського району, з метою виявлення  хлорорганічних пестицидів, було   досліджено  5 проб грунту та  проведено дослідження 5 проб ґрунту на мікробіологічні  показники. Усі  досліджені проби  відповідали  нормативним вимогам.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для    вжиття   відповідних   заходів,   інформації  про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських та районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області