З метою проведення моніторингу за станом питної води  у м. Одеса за період з 16.07.2020р по 22.07.2020р. було  досліджено  13 проб на  санітарно-мікробіологічні показники  та 7 проб на санітарно-хімічні показники. Усі  проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

            По Одеській області всього  було  досліджено  85 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 46 проб для дослідження на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 12  проб  (14%), а саме: с. Козацьке Балтського району (колодязі загального користування), с.Теплиця, Садове, Роща (Арцизський район), смт.Сарата, с.Курісове (Лиманський район),м. Ананьїв, м.Кодима  і по санітарно-хімічним показникам 8 проб ( 17 %), а саме: с. Долинівка, Мирнопілля, Теплиця, Садове, Роща(Арцизський район),м. Кодима.

           В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було  досліджено 93 проби морської води. З  них  не відповідало нормативним вимогам –3 проби  (пляжі – м. Одеса: 16 ст. В. Фонтану та  в Білгород-Дністровському   районі  рекреаційні   зони    «Будакська    коса»    с. Курортне та «Сільський пляж» с.Балабанівка). На санітарно-хімічні показники було досліджено 15 проб морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

       Води поверхневих водойм 1-ї категорії. які використовуються як джерела  питного водопостачання населення, а саме:  р.Дунай в Ізмаїльському  та    Кілійському  районі,  р. Дністер в Біляївському  районі,  було досліджено 19 проб на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало гігієнічним вимогам –2 проби (р.Дунай). З метою  виявлення хлорорганічних пестицидів було досліджено  8 проб води. Усі досліджені  проби  відповідали нормативним вимогам.

      Води поверхневих водойм 2-ї категорії (р. Барабойка,  Дністровський лиман Овідіопольський район, р.Савранка Савранський район,  Кучурганський лиман Роздільнянський район)  було досліджено 4 проби води на санітарно-мікробіологічні показники та 3 проби води на наявність хлорорганічних пестицидів. Усі  досліджені проби  відповідали гігієнічним вимогам.

    В ході  здійснення   державного   соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м.Одеси, м. Кодима, смт.Ананьїв було проведено 40 досліджень, перевищення гранично – допустимих концентрацій встановлено  по вмісту  оксиду вуглецю та діоксиду азоту ( м. Одеса).

   За  даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови  біля  автомагістралей  з   інтенсивним    рухом    в м. Одеса,  м. Кілія, смт. Ананьїв  було  проведено 14 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення  гранично – допустимих рівнів не   встановлено.

     На території житлової забудови  м. Измаїл в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було  проведено 5 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    За  даними  лабораторного контролю  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, дитячих майданчиках  та  на території  житлової  забудови   у  м.  Біляївка, м. Кілія, м. Роздільна, м. Южний, смт.Любашивка, смт. Овідіополь, смт. Саврань,  досліджені 16 проб грунту на вміст хлорорганічних пестицидів та 4 проби ґрунту на мікробіологічні  показники усі  відповідали  нормативним вимогам.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для    вжиття   відповідних    заходів,   інформації   про всі виявлені нестандартні проби направлені до Одеської обласної державної адміністрації,  міських, районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ,  Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.