БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ВІДДІЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

E-mail: bacterlab@ukr.net
Прийом проб та аналізів з 9.00 – 15.00 перерва з 13.00 до 13.30 за адресами:
65039, м. Одеса, вул. Слепньова, 6 тел/факс 776-09-35.
65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 16 тел. 63-23-19
65074, м. Одеса, вул. Гайдара, 5а тел. 67-95-67
65025, м. Одеса, вул. Затонсього, 28 тел. 52-50-10
Бактеріологічна лабораторія є структурним підрозділом ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» та має розгалужену мережу, яка здатна задовольнити потреби міста та області при проведенні мікробіологічних, санітарно-бактеріологічних, серологічних досліджень від людей та об’єктів середовища життєдіяльності людини на мікроорганізми, що належать до збудників бактеріальних інфекцій III-IV груп небезпеки, а також санітарно-показову мікрофлору з метою визначення джерел та факторів виникнення інфекційних захворювань, та визначення заходів щодо локалізації, ліквідації та профілактики можливого їх епідемічного розповсюдження.
Лабораторія має дозвіл № 52-14 центральної режимної комісії на право роботи зі збудниками ІІІ-ІV груп небезпеки виданий 11.02.2014 р. № 01/3908, виданий відповідно вимог ДСП 9.9.5-64-2000 «Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами І-ІV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК» та ДСП 9.9.5-080-2002 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах) мікробіологічного профілю».
Лабораторія атестована ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України». Свідоцтво про атестацію № 166/14 видане 12.08.2014 року.
Висококваліфікований персонал, який володіє знаннями та навичками як в галузі бактеріології, так і по сумісним спеціальностям, і має великий досвід в організаційно-методичній роботі. Працівники систематично проходять підвищення кваліфікації на базі закладів післядипломної освіти.
Одночасно, на матеріально-технічній базі бактеріологічної лабораторії проводиться підготовка лікарів-бактеріологів, бактеріологів, та фельдшерів-лаборантів Лабораторного центру та відомчих лабораторій на умовах договорів шляхом організації і проведення семінарів та навчань на робочому місці з актуальних питань лабораторної діагностики.
Запорука успіху роботи колективу лабораторії полягає в систематичному впровадженні сучасних методів організації роботи, лабораторної діагностики та внутрішньо лабораторному та зовнішньому контролю. ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» щороку надаються для розв’язання контрольні задачі, метою яких є стеження за достовірністю та якістю лабораторних досліджень.
У своїй повсякденній роботі бактеріологічною лабораторією проводиться ідентифікація збудників бактеріальних інфекцій III-IV груп патогенності.
Номенклатура видів досліджень, що проводяться на базі бактеріологічної лабораторії відділу досліджень біологічних факторів  ДУ «ООЛЦ МОЗ України»
Бактеріологічні дослідження:
  • виділень з ран, з випотів, з очей, з зіву, з носу, з вуха, з статевих органів, сечі, ліквору, крові та інше
  • крапельної групи інфекцій
  • кишкової групи інфекцій
 • дисбактеріоз
  • визначення чутливості мікроорганізмів до
антимікробних препаратів
  • бактеріологічний контроль якості поживних середовищ
  • матеріалу та інструментарію на стерильність
Санитарно-бактеріологічні дослідження:
 • визначення мікробного забруднення об’єктів довкілля методом змивів;
 • визначення мікробного обсіменіння повітря;
 • бактеріологічний контроль ефективності обробки операційного поля та рук хірурга;
 • бактеріологічний контроль якості миття та обробки рук;
 • бактеріологічний контроль лікарських форм;
 • бактеріологічний контроль сумішей, розчинів для пиття новонароджених, грудного молока;
 • бактеріологічний контроль якості дез. засобів та дезинфекції;
 • визначення мікробного забруднення води водопровідної, питної, бюветної, колодязної, арт. свердловини, морської, річної, стічної, басейнової;
 • визначення мікробного забруднення ґрунту та піску;
 • визначення мікробного забруднення харчових продуктів, безалкогольних напоїв тощо.
Дослідження по контролю дезінфекції:
 • контроль якості поточної дезінфекції;
 • контроль заключної дезінфекції;
 • контроль роботи стерилізаційної апаратури;
 • дослідження на контамінацію розчинів дезінфекційних засобів;
 • дослідження на активність дезінфекційних засобів;
 • контроль стерильності медичного інструментарію та перев’язувального матеріалу.
Виділення та ідентифікація збудників:
 • сальмонел
 • шигел (дизентерії)
 • ешеріхій
 • дифтерії
 • кашлюку та паракашлюку
 • стафілококів
 • стрептококів
 • ентерококів
 • протеїв
 • лактобактерій
 • біфідобактерій
 • клебсієл та інших ентеробактерій
 • клостридій
 • грибів роду Candida
 • лістерій
 • гемофілів
 • провиденцій
 • псевдомонад (синьогнїйної палички)
 • неферментуючі грамнегативні бактерії.
Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), а також громадяни мають змогу укласти договори на проведення лабораторних досліджень за зазначеним переліком за цінами, які встановлені Постановою Кабінету Міністрів України № 662 від 11 травня 2006 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351».
Проводиться координація роботи з зацікавленими відомствами зі спеціальних питань і контроль за дотриман­ням протиепідемічного режиму в лабораторіях, що працюють зі збудниками бактеріальних інфекцій ІІІ-ІV груп патогенності на території Одеської області, незалежно від відомчої належності і форм власності.