Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб свою діяльність здійснює відповідно Статуту Державної установи «Одеський обласний  центр контролю та профілактики МОЗ України» та інших нормативних документів у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
Основний напрямок роботи відділення — спостереження, аналіз, оцінка і прогноз стану здоровʼя населення та середовища життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини.
Для досягнення мети відділ здійснює такі основні напрямки діяльності:
  • вивчення та оцінка показників здоров’я населення залежно від стану середовища життєдіяльності, вивчення факторів, що шкідливо впливають на стан здоров’я людини, аналіз причин та умов виникнення і поширення масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей на території Одеської області;
  • проведення державного обліку масових неінфекційних захворювань, отруєнь, професійних захворювань та радіаційних уражень людей;
  • проведення оцінки безпечності впливу для людини фізичних, хімічних, радіологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та висновків;
  • проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу та моніторингу атмосферного повітря, поверхневих вод суші, питної та морської води, ґрунтів, фізичних факторів у місцях відпочинку населення, у т.ч. на території рекреаційних зон, а також моніторинг забруднення вод в районах водозаборів, які перебувають у зоні впливу аварії, стихійного лиха, катастрофи, залишковою кількістю пестицидів і агрохімікатів в об’єктах довкілля.
 
Контактні відомості:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5А.
тел.: (048) 748-86-75
Е-mail: odesmonitoring@gmail.com