ВІДДІЛ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ) ТА ПРОФІЛАКТИКИ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб свою діяльність здійснює відповідно Статуту Державної установи «Одеський обласний  центр контролю та профілактики МОЗ України» та інших нормативних документів у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
Основний напрямок роботи відділення – спостереження, аналіз, оцінка і прогноз стану здоровʼя населення та середовища життєдіяльності людини, а також виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини.
Для досягнення мети відділ здійснює такі основні напрямки діяльності:
  • вивчення та оцінка показників здоров’я населення залежно від стану середовища життєдіяльності, вивчення факторів, що шкідливо впливають на стан здоров’я людини, аналіз причин та умов виникнення і поширення масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей на території Одеської області;
  • проведення державного обліку масових неінфекційних захворювань, отруєнь, професійних захворювань та радіаційних уражень людей;
  • проведення оцінки безпечності впливу для людини фізичних, хімічних, радіологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надання за результатами такої оцінки відповідних рекомендацій та висновків;
  • проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу та моніторингу атмосферного повітря, поверхневих вод суші, питної та морської води, ґрунтів, фізичних факторів у місцях відпочинку населення, у т.ч. на території рекреаційних зон, а також моніторинг забруднення вод в районах водозаборів, які перебувають у зоні впливу аварії, стихійного лиха, катастрофи, залишковою кількістю пестицидів і агрохімікатів в об’єктах довкілля.
 
Контактні відомості:
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 5А.
тел.: (048) 748-86-75
Е-mail: odesmonitoring@gmail.com